Forskning utført av professor Irving Kirsch ved det prestisjetunge Harvard Medical School i USA fastslå: sukkerpiller(placebo) er ofte  like bra som antidepressiva og serotonin-teorien om depresjon må ansees som å være motbevist.Til å tro på?

Irving Kirsch er en av USA `fremste forskere på feltene psykologi, depresjoner og placebo .Han er også kjent i mange kretser for sin ”forventnings -teori”: hva som skjer når vi i forkant har bygd opp en forestilling om hva som skje.

Her er resultatene i forkortet form slik at du kan få med deg de viktigste poengene uten å måtte lese hele Kirsch artikkel. som utkom i Zeitschrift fur Psychologie (2014, 222(3) 128-134

I 1998 utførte Irving Kirsch og Guy Sapirstein en meta-analyse ( sammendrag av mange andre studier) for å finne   hva deprimerte tenkte om sin situasjon og hvor bra effekt de egentlig hadde av antidepressiva kontra placebo (”sukkerpiller”). Resultatene var sjokkerende: placebo gav god effekt hos 75% av all deprimerte. Dette var omtrent det samme som antidepressiva.

  1. Kirsch oppdaget at halvparten av alle undersøkelser gjort av effektene av antidepressiva og som ikke var sponset av legemiddelprodusenter aldri ble publisert! Hvorfor ble disse 50% aldri publisert? Fordi de viste at antidepressiva ikke var bedre enn placebo!
  2. Av alle undersøkelser som ble levert til FDA (Legemiddel og matvare kontrollen)viste bare 43% av alle undersøkelser at antidepressiva var bedre enn placebo ,mens 57% viste ingen forskjell eller negativt resultat, dvs placebo var bedre.
  3. Kirsch og Sapirstein oppdaget også at 82% av effektene til antidepressiva var placebo og at bare 18% kunne tilskrives legemidlet selv,
  4. I 2008 gjorde Kirsch en ny meta-analyse av data fra FDA av innleverte studier fra industri og uavhengige forskere. Disse data viste: ved moderat og mild depresjon var oppgav 89% av pasientene at legemidlene ikke hadde noen spesiell effekt.
  5. 2011 gjorde en forskergruppe ledet av Gartlehner en studie av 234 undersøkelser med hensyn til effekten av legemidler ved alvorlig depresjon (MDD) både i akuttfase og kronisk fase .Effekten av nye legemidler kontra eldre preparater var ikke påviselig. Forskerne konkluderte med: nye legemidler har ingen fordel fremfor de eldre typene. Sagt på en annen måte: Det har ikke skjedd noe ”gjennombrudd” i behandling av alvorlige depresjoner. Det eneste som har skjedd er at man har laget nye kjemiske stoffer man kan ha patent på.
  6. Kirsch undersøkte hvordan FDA saksbehandlet studier industri og uavhengige leverte inn og oppdaget at mange av undersøkelsene ikke viste noen gevinst av legemidler ved depresjon. FDA holdt tilbake informasjon når det viste seg at legemidler ikke hadde effekt eller ikke var bedre enn placebo; derved fikk leger ,publikum og pasienter det inntrykk at legemidler alltid virker!! Dette blir da i følge Kirsch å villede leger og brukere.
  7. Serotonin-myten må legges død: Når pasienter får ”lykkepiller” (SSRI) sier legen at dette er fordi forskning har vist at deprimerte lager for lite serotonin (”lykkestoff”) i hjernen .Ved gjennomgang av studier levert til FDA oppdaget Kirsch og hans medarbeidere at effekten av antidepressiv var den samme uansett hva produsentene puttet i pillene og at 75 effekten var ren placebo. Det fantes med andre ord ingen serotonin-effekt; ”lykkepiller” var ikke bedre enn legemidler uten effekt på serotonin.
  8. Siden antidepressiva og placebo stort sett hadde samme effekt; hvordan kunne 89% av alle pasienter gjette at de hadde fått legemidler og ikke placebo når de ble spurt! Svaret er interessant: bare virkelige legemidler gir bivirkninger!
  9. Antidepressiva har betydelige bivirkninger slik som : sexuell dysfunksjon(70-80%),vektøkning, søvnvansker, kvalme, diaré , økt selvmordsfare mm

NB!!!Advarsel; bruker du antidepressiva må de aldri slutte på egen hand. Mange som bruker antidepressiva får alvorlige problemer dersom de slutter bråttPasienter som går på slike legemidler må og skal alltid samhandle med lege som vet hva han/hun gjør.Ved valg av alternativer,snakk med legen din!

.Copyright .Øverbye 2016

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.