Hydroxyklorokin og Azitromycin

Professor Didier Raoult ble verdenskjent over natten da han våren 2020 fortalte fransk presse at legemidlene Hydroxyklorokin og Azitromycin var en 100% effektiv kur mot COVID-19 dersom det ble gitt tidlig i sykdomsforløpet. Her er noen vitenskaplige undersøkelse som ble gjort for å etterprøve påstandene…

100% helbredelse av COVID-19, er det sant? Vi videreformidler forskning som er verdt å lese om og overlater til leserne til selv å dømme: Professor Didier Raoult var i Frankrike regnet som det man kaller en vitenskapens ” wonderboy”. Han hadde gjort omfattende forskning på mikrober og infeksjonssykdommer og var avdelingssjef ved IHU (Instituo-Hospitaliar-Universitaire) Mediterranee Infection I Marseilles. I 2010 hadde han fått en an Frankrikes høyeste vitenskapelige utmerkelser for sitt arbeid. Alt gikk som det skulle. Inntil våren 2020, da Raoult gikk til media og sa at han hadde funnet en kur mot COVID-19 bestående av malariamedisinen Hydroxyklorokin (HQ) og det bakteriedrepende legemidlet  Azitromycin (AZ). Bra? Nei, mente kritikere. Dette er legemidler som ikke brukes mot virus, hvorfor skulle det så virke mot COVID-19 viruset? Her er de vitenskaplige undersøkelsene som ble foretatt ved IHU som bekrefter at professor Raoult hadde funnet en kur som var effektiv…

Professor Gautret´s rapport: I mars besluttet IHU ledelsen å iverksette en undersøkelse og professor Gautret fikk penger av den franske stat for å lage en rapport. Gautret samlet og en gruppe leger der også Didier var med, til en mindre legemiddelutprøving på 42 pasienter. 18 av disse fikk Hydroxyklorokin HCQ, 6 fikk Hydroxyklorokin og Azitromax, 16 fikk ingen av disse legemidlene. 2 ble ikke med på undersøkelse, Resultatene ble presentert den 17 mars og viste følgende:

Etter 6 dager med Hydroxyklorokin testet kontrollgruppen 12,5% negativt på PCR test, dvs intet påviselig virus. Hydroxyklorokin gruppen testet hele 57.1% negativt. Mens de som fikk Hydroxyklorokin og Azitromycin var hele 100% virusfrie på den 6.dagen! Den 1.ste Juli ble rapporten publisert på Nettstedet Science Direct.

Matthieu Million et al rapport:  Den 5 april 2020 publiserte en gruppe leger ved IHU er også Raoult var med en rapport om 1061 pasienter med COVID-19 som var behandlet ved sykehuset med professor Raoult´s  metode. Av disse ble 91,7% virusfrie etter bare 10 dagers kur. Hos 8,7% av pasienten var resultatet av behandlingen dårlig og de hadde fortsatt virus målt ved test på dag 10. Rapporten beskriver dette som usedvanlig raskt inntredende vilrusdød. De fant at behandlingen var trygg og etterlyser mer forskning i tiden som kommer.

Andreani et al rapporten 25 august 2020: At et legemiddel virker på en bestemt sykdom kalles klinisk erfaring. At legemidlets utprøving underkastes forskjellig betingelser når det brukes på pasienter kalles klinisk forskning. Det er altså fullt mulig å utprøve legemidler på ulike måter og så fatte vedtak om å bruke det ved bestemte sykdommer det er ment for. Men forskningen er alltid bedre dersom man i et laboratorium kan bevise hvordan legemidlet virker på kroppens celler og hva angår et antibiotikum, om det dreper mikrobene det er laget for. I august publiserte Dr. Julien Andreani og en gruppe forskere ved IHU en rapport om HCQ+ Azitromycin (Azitromax) effekt på virus, utført under laboratoriebetingelser.

Når HCQ+ Azitromycin ble tilsatt cellekulturer som var infisert med COVID-19 viruset (SARS-CoV-2) døde 97, 5% av virusene når konsentrasjonen av HCQ var 5 microMol og Azitromycin var 5 microMol. Når konsentrasjonen av Azitromycin ble doblet økte tallet på virus som døde til 99,1%..

Langier et al rapporten     I august kom en såkalt retrospektiv(tilbakeblikk) utredning 3737 pasienter med COVID-19. Dette betyr at pasienter fikk professor Didiers kombinasjonskur og så man i ettertid hva som hadde skjedd med de. Av de pasientene disse fikk 3119 HCQ + Azitromycin (AZ). Doseringen var 3 tabletter HCQ pr dag + 500 milligram AZ på dag en og deretter 3 tabletter HCQ + 250 milligram AZ de påfølgende 4 dager. Denne undersøkelsen var fokusert på pasientforløpet og omtaler stort sett sykehusmedisinske metoder. Den har ikke den samme entusiastiske konklusjonen som Gautret undersøkelse hadde. I stedet skriver forfatterne:”  ..selv om dette er en retrospektiv undersøkelse indikerer den at tidlig diagnose, tidlig isolasjon og tidlig behandling av COVID-19 pasienter, med minst tre dager HCQ+ AZ fører til betydelige (signifikant) bedre resultater og raskere nedgang i virusmengde enn andre behandlinger”.

I neste innlegg om professor Raoult´s kur skal vi ta for oss den videre utviklingen i saken som er en omtale verdt..

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Les del 2 her

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.