Våren 2020 fortalte professor Raoult i Marseilles at han hadde funnet ut at 100% av pasienter med COVID-19 ble virusfri i løpet av få dager ved å bruke Hydroxyklorokin og Azitromycin. Medieoppstyret rundt oppdagelsen ble til sist Raoult´s bane .Hva var egentlig sannheten om det hele ?

 Professor Didier Raoult, en mini CV:  I artikkelen om Professor Didier Raoult´s vidunderkur mot COVID-19, for god til å være sann del 1.  fortalte vi historien om professor Raoult som var klinikksjef ved Instituo-Hospitaliar-Universitaire) Mediterranee Infection I Marseilles og hans medisinske terapi mot COVID-19. Oppdagelsen var ikke tilfeldig. Siden han var nyutdannet lege i 1979 hadde han arbeidet med å studere og behandle parasittsykdommer med ulike typer antibiotika. Han var kjent over hele verden for sine oppdagelser av hvordan man kan kurerer den flåttbårne infeksjonssykdommen Marseilles Feber og tarmparasittsykdommen Q-feber. Han var videre kjent for å ha oppdaget 500 ulike mikrober som inntil da var ukjent for legevitenskapen og sine oppdagelser av såkalte kjempevirus. Han var også kjent for å ha publisert ikke mindre enn 3000 vitenskapelige arbeider !

I 2010 ble han tildelt Frankrikes høyeste ærespris for medisinsk forskning og ansett som en av landets fremste eksperter innen sitt felt: infeksjonssykdommer og studie av mikrober. Hans troverdighet ble ansett for solid og det var aldri rettet noen mistanke mot ham for forskningsjuks.

Siden 2002 hadde han fulgt med på kinesiske leger forsøk med å behandle SARS virus infeksjoner med malariamedisinen Hydroxyklorokin(HCQ) og i 2007 skrev han en rapport om disse forsøkene. Våren 2020 oppdaget han at når antimalariamedisinen Hydroxyklorokin (HCQ) ble tilsatt antibiotikamedisinen Azitromycin(AZ) i riktig dose i begynnelsen av en COVID-19 sykdom, ble 100% av de syke virusfrie i løpet av få dager.

Raoult sa selv at om hans oppdagelse ble etterfulgt kunne det halvere antall COVID-19 syke. Dette var før pandemien var kommet riktig i gang.

4 undersøkelser ved IHU som støttet Raoult´s oppdagelse: Resultatene skapte store medieoppslag over hele Frankrike fordi de gav håp millioner i en fase av sykdomsspredningen der det enda ikke var kommet vaksiner på markedet. Rapportenes resultat er omtalt i bloggen ved samme navn som denne, publisert 5.02.2022. Vi oppfordrer de som leser denne utgaven av bloggen å klikke seg inn på den foregående og studere resultatene.

Dr. Gautret og medarbeidere 17 mars 2020:  40  behandlede pasienter med Covid-19 pasienter som ble behandlet ved IHU. Resultatene bekreftet at pasienter som fikk Raoult´s kur ble 100% virusfri innen 6 dager, mot bare 12.5% blant de som ikke fikk kuren.

Dr. Million og medarbeidere 5. April 2020. 1062 syke behandlet. 91,7% virusfri innen 10 dager.

Dr. Langier og medarbeidere 25 juni 2020: Retrospektiv analyse av 3119 pasienter som var innlagt på IHU. Rapporten konkluderte med at de som fikk HCQ +Az fikk kortere liggetid, ble raskere kvitt virus og det var færre dødsfall, enn for de som ikke fikk Raoult´s medisinkombinasjon.

Dr. Andreani og medarbeidere 25 august 2020: Bekreftet at legemidlene dreper virus i laboratorieforsøk på cellekulturer. Studien viste at 99.1% av alle virus døde når de fikk riktig dose HCQ og AzZ

Fox News og skandale i USA : Da professor Gautret rapport ble kjent i mars 2020 kastet media seg over den og Fox News i USA bragte nyhetene til amerikanske TV- seere i mars. Dette ble raskt plukket opp av president Trump som erklærte at man nå hadde en løsning på COVID-19 krisen. Dette var såpass tidlig i utviklingen at man bare hadde Dr. Gautret’s undersøkelse å henvise til, pluss en meget entusiastisk og frittalende professor Raoult som talte varmt for kuren i Fransk presse. Fra da av gikk alt som kunne gå galt feil vei.

Trumps entusiasme viste seg å ha katastrofale skadevirkninger.. Typisk for hva som skjedde i USA var et langt intervju i New York Times Magazine den 20. Mai 2020. Avisen skrev at Raoult var mannen” bak Trumps ubeviste terapi”. På dette tidspunkt forelå det to uavhengige avhandlinger en under ledelse av et team leger ledet av Dr. Gautret og en annen rapport utredet av Dr. Million og medarbeidere. Tilsammen var 1102 pasienter behandlet med positivt resultat. Påstandene var med andre ord en løgn. Fra da av gikk det ikke bra.

Den 1. Mai 2020 kjørte tidsskriftet Esquire en liknende sak der Raoult´s ble presentert som:” Sviker vitenskapsmannens  bak Hydroxyklorokin ; Donald Trump´s mirakelkur for coronavirus: Sjarlatan eller frelser ?”

Fra vondt til verre: I Frankrike gikk det heller ikke så bra for den en gang så berømte Raoult. Forsøk med Raoult’s kur ble etter august 2020 da Andreani´s rapport forelå stor sett avsluttet. I stedet kastet forskere i mange land seg over monoterapi med Hydroxyklorokin med høyst ulikt resultat. Ved opptelling av ulike rapporter i 2021 konkluderte det anerkjente Cochrane Instituttet for medisinsk statistikk i København følgende: Ved gjennomlesning av 12 studier som omfattet 8569 COVID-19 syke som ble behandlet med Hydroxyklorokin var det ingen gevinst til alvorlig utgang av sykdommen og heller ingen gevinst i form av lavere dødelighet. Cochrane Instituttet hadde derimot ingen studier av Raoult´s kombinasjon i sine undersøkelser.

Hva hendt til sist ? Professor Raoult prøvde å stå stormen av som det heter ved å holde fast ved at den virket. Sannsynligvis hadde det hele til sist dødd ut; men som humorist Øystein Sunde en gang sa:” Du kan ikke renvaske deg i trykksverte” ei heller på TV. I stedet for å få støtte fra ledelsen ved IHU , ble han en stadig større belastning når hans kritikere rottet seg sammen i media og spredte rykter om at han skulle være  rasist, sexist, dårlig leder og at hans forskning ikke holdt mål. Det som virkelig fikk det hele til å snu i feil retning for Raoult ; var da han begynte å uttale seg om vaksiner. Han mente  at vaksiner primært  burde gis til helsearbeider og de i utsatte grupper .Dette ble tatt for å være en allment vaksine-motstand , noe han selv benektet.

Stort bedre ble det ikke da han stilte seg  kritisk president Macron´s krav vaksinepass . Dette  sammen med  skaffet ham venner i feil leir og fiender høyt opp i det franske politiske  systemet. Den totale byrden ble for stor for ledelsen ved IHU og det hele endte med at Frankrikes mest kjente mikrobejeger i 40 år må se seg etter en ny jobb til sommeren.Da er han endelig oppsagt fra sin stilling .En CV på 147 sider  og fire uavhengige utredninger ved IHU  var ikke nok til å beholde jobben når man legger seg ut med de som står over det medisinske systemet! Slik står saken; om noen leger i fremtiden vil gjenoppta behandling Raoult og hans kolleger fant ut virket mot COVID-19 gjenstår å se…..

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.