Omega-3 oljer er bra for hjernen, blod, ledd, hjerte, reduserer kolesterol og risiko for slag. Her er en oversikt over forskning og de beste kildene  ,  en forklaring på hvorfor Omega-3 fra planteoljer ikke gjør nytte for seg og hvilken Omega-3 olje man bør kjøpe om man er veganer.

Er Omega-3 fra planteoljer den samme som finnes i fisk  ?   Omega-3 fra fisk  inneholder to varianter av Omega-3 kjent som EPA (Eikosa-penta-syre ) og DHA (Docosa-hexa-syre ).Dette er to typer kroppen kan benytte direkte uten å endres deres struktur. Villfisken kan selv ikke lage disse to Omega-3 typene, men får det ved å spise mindre fiskesorter som igjen får det ved å spise alger; som er de organismene som kan lage Omega-3. Oppdrettsfisk får omega-3 fra for som inneholder oppmalt fisk og alger.

Omega-3 i fra planteriket derimot inneholder en Alfa- linolen-syre ( 18:3 Omega-3 fettsyre). Alfa-Linolen-Syre (ALS) kan ikke benyttes direkte av kroppen. Den må omvandles til EPA Mennesket har en dårlig evne til å utføre denne prosessen, enkelte forskningsrapporter bekrefter at så lite som 5% lar seg omdanne til EPA.

Gode kilder til ALS er olivenolje og rapsolje.

Hvilken medisinsk effekt har Omega-3  ? Ved gjennomgang av  flere vitenskapelige studier av marin Omgea-3 ble det funnet at daglig inntak reduserte forekomst av hjerteinfarkt, slag , plutselig død og total dødelighet. Marin Omega-3 reduserte også risiko for å utvikle hjerte-kar sykdommer.

I en stor italiensk undersøkelse (GISSI) viste det seg at personer som fikk 1 gram marin Omega-3 pr dag hadde mindre risiko for hjerteinfarkt og risiko for plutselig hjertedød ble redusert med hele 50% !

Inntak av ALS fra planteoljer hadde derimot ingen effekt på allmenn dødelighet, plutselig død, hjertedød, men reduserte risiko for slag.

Ikke alle leger er enig at marin Omega-3 er bra for hjertet : En undersøkelse foretatt av Oslo Universitetssykehus og Aker ble eldre pasienter (72-80 år ) som allerede hadde hatt et infarkt gitt 1,8 gram marin Omega-3/dag  uten at dette reduserte risiko for et nytt anfall . I to undersøkelser som tilsammen omfattet tilsammen 42.000 personer som daglig inntok 1gram marin Omega-3 ble det heller ikke observert noen risiko reduksjon av hjerteproblemer.

Men hvorfor kan noen undersøkelser vise god effekt på hjerte-kar sykdom og andre ikke ? Svaret kan ligge i alder (Jo eldre man blir jo vanskeligere er det å oppnå resultater)  og andre forhold i kosthold og levesett overskygger effekten av å innta marin Omega-3.Eller det kan være at kvaliteten på produktet man bruker ikke var godt nok!

Hvor mye Omega-3 trenger man pr dag? I følge Statens Helseråd finnes det ingen eksakt mengde marin Omega-3 (EPA/DHA) man bør innta daglig

EU har gitt en anbefaling på 250 milligram EPA og eller DHA pr dag. I forskning som er sitert ovenfor er det gitt 1-1.8 gram marin Omega-3 pr dag.

FHI har ingen anbefaling, men anbefaler derimot at man spiser 300-450 gram fisk pr uke, hvorav 200 gram er feit fisk. I vill laks er det eksempelvis 1.7 gram Omega-3 som dvs at man i løpet av ei uke med statens råd vil få i seg 250 milligram. Spiser man oppdrettslaks vil 200 gram tilføre hele 4.5 gram Omega-3 hvilket tilsvarer 640 milligram pr dag.

Forurensinger i marin Omega-3 :Felles for begge fisketyper er at de har like mye innhold av miljøgiftene PCB , dioksin og kvikksølv. Bare arktisk torsk, hyse og sei kommer gunstig ut med hensyn til miljøgifter; men har til gjengjeld små mengder Omega-3 (250 milligram/100 gram fisk)

Man ender derfor opp med følgende problem: vil man leve mest mulig giftfritt; må man spise fisketyper med lavt innhold av Omega-3 og dekke behovet ved å ta ren Omega-3 olje i tillegg.

Omega-3 olje laget av fisk: Miljøgifter i fisken, gjenfinnes dessverre også i oljen. I en amerikansk undersøkelse av 30 ulike fiskeoljer ble det påvist både PCB og pesticider . I norske undersøkelser ble det påvist pesticider i både fisk fra havet og i oljene som blir laget av den.

I en rapport om marine Omega-3 oljer fra fisk fremkommer det at langtfra all olje høstes fra havområder utenfor Norge, mye importeres fra Afrika, Asia og Sør-Amerika der miljøkrav ikke er det samme som i Norge.

Når råoljen kommer fabrikkene som ekstraherer den rensede oljen blir oljen nøytralisert (oppvarmet til 90 grader) , vasket i varmt vann , bleiket med aktivt karbon , nedkjølt, luktfjerning ved koking (150-250 grader ) og til sist destillert ved høy temperatur. Prosessen fører til dannelsen av ulike biprodukter og reduserer mengden rein Omgea-3.

En vitenskapelig undersøkelse av saken viste at man fikk i seg mere EPA og DHA ved å spise fisk enn å innta Omega-3 oljer fra fisk!!

Omega-3 laget av selolje: Norsk selolje importeres fra Canada og behandles slik som fiskeolje. Det finnes for øyeblikket flere produkter på markedet. Selolje er unik ved at den inneholderhøye mengder  fettsyren DPA (Docosa-penta-syre ). I tillegg er innhold av EPA 30% høyere enn i fiskeolje. I følge norske forskere gjør dette at selolje bedre ut enn fiskeolje hva angår helseeffekter, nettopp på grunn av innhold av DPA.

Et helt spesielt produkt på markedet laget av selolje og olivenolje er Olivita som er utviklet av professorene Bjarne Østerud ved Universitetet i Tromsø. Produktet har de positive effekter av både sel og alfa-linolen-syre fra olivenolje.

Omega-3 laget av krill : Krill er et lite krepsdyr som lever i havet og tjener som mat for fisk og visse hvalarter. I krillolje finnes følgende bestanddeler:

  • DHA og EPA
  • Cholin: bra for kjerne, muskler og ledd
  • Asthaxin : en naturlig antioksidant som gjør at krillolje ikke behøver å tilsettes antioksidanter slik som andre oljer

I vitenskplige studier har krillolje vist seg å redusere innhold av triglycerider med inntil 30%, øker ikke LDL kolesterol og har en høy Omega-3 virkningsgrad.

Omega-3 laget av alger: Dersom man  er veganer, finnes det for tiden bare ett produkt som både inneholder EPA og DHA , men som ikke er animalsk: olje laget av alger. Alger  kan dyrkes høstes fra havet , dyrkes i små våtmarksområder, innsjøer  eller lukkede landbaserte systemer . Alger som høstes  males opp mekanisk eller brytes ned med enzymer. Deretter kokes de og oljen ekstraheres med løse midler som  hexan. I et typisk produkt på markedet fra Shift finnes det 150 milligram EPA, 50 milligram DPA og 400 milligram DHA.

Siden alger vokser i vann blir de ikke renere enn vannet de dyrkes i. Men dersom man har tilgang på 100% rent vann kan man dyrke 100% rene alger og levere et fullstendig rent produkt.

Mere informasjon om Omega-3 i en seinere blogg.

@ COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.