Flere vitenskaplige masse-undersøkelser viser at gjennomgått SARS2(SARS-CoV2) infeksjon gir  en immunbeskyttelse mot ny COVID-19 som er minst like bra som den som fremkalles av gen-vaksiner.Statistikkene gjelder alfa,beta og delta variantene,ikke omikron.

“ Naturens vaksine”  :er et annet ord for effekten av en gjennomgått infeksjon. Det etterlater en varig endring i immunsystemet som er likeverdig ,men ikke helt  identisk med den man ser ved vaksinering.

For mens en naturlig infeksjon resulterer i en kompleks immunrespons mot hele viruset, vil en gen-vaksine resultere i en immunrespons mot spike-proteinene på overflaten av viruset.

Når infeksjonen er gjennomgått vil kroppens immunsystem huske infeksjonen og beskytte mot ny infeksjon .Her er flere undersøkelser som bekrefter at naturens vaksinering er likeverdig i varighet og kvalitet med gen-teknologiske vaksiner.

Den engelske helsearbeider undersøkelsen: 25.661 helsearbeidere ble fulgt opp i  7 måneder i perioden juni 2020 til januar 2021. Deltagerne ble delt i to grupper: Den ene gruppen var 17.383 personer som ikke hadde hatt smitte med SARS2 virus og derfor testet negativt på antistoffer og PCR test.

Den andre gruppen var 8.278 personer som hadde hatt smitte med SARS2 og som derfor testet positivt på antistoff og PCR-test. Deltagerne ble så testet hver 2-4 uke for å se om de var blitt smittet med SARS2.

I den perioden undersøkelsen pågikk ble det observert at de som hadde vært smittet en gang hadde 84% mindre risiko for å bli smittet med SARS2 enn de som ikke var smittet fra før.(Victoria Hall et al, Lancet 2021) Dette er sammenlignbart med effekten av en vaksine.

Den danske undersøkelsen vist at infeksjon med SARS2 gav en beskyttelse mot ny infeksjon på hele 80.5%:  To grupper dansker ble fulgt opp i 9.8 måneder. Den ene gruppen bestod av 11.727 personer som hadde påvist SARS2 i den første infeksjonsbølgen i 2020. .Den andre gruppen bestod av 11.068  personer som hadde testet positivt for SARS2 i den andre smittebølgen. Beskyttelse mot å bli smittet på nytt ble kalkulert til 80.5% (Hansen et al 27mars 2021,Lancet)

Den britiske helsearbeider-undersøkelsen nr.2 :I en annen undersøkelse av helsearbeidere  ble 1.038 helsearbeidere som hadde gjennomgått SARS2 infeksjon og 10.137 som ikke hadde hatt infeksjon fulgt opp i 7,6 måneder. Resultatet viste at de som hadde gjennomgått infeksjon ikke hadde noen ny SARS2 infeksjon, mens blant de som ikke hadde hatt infeksjon ble 2.4% smittet. Det betyr at beskyttelsesgraden for de som allerede var smittet vare hele 100%( Hannrath et al 2021)

Vedvarende immunbeskyttelse mot ny infeksjon etter gjennomgått COVID-19: For å forklare disse overveldende gode resultatene tar vi med en undersøkelse av immunsystemet hos  200 personer  som alle hadde hatt COVID-19 som følge av SARS2 .Disse ble fulgt opp i 8 måneder etter sin sykdom.

I disse 8 månedene hadde 98% av forsøkspersonene høyt nivå av antistoffer mot virus spikeproteiner slik som man ser ved vaksinering. 92% hadde i tillegg vedvarende godt immunforsvar vurdert ut fra mengden av lymfe-hukommelsesceller av type CD4+ T- og CD8+T lymfeceller B- lymfeceller.95% av deltagerne hadde 3 av i alt 5 ulike andre mål for vedvarende immunforsvar mot SARS2 .

Forskerne skriver:” …vår undersøkelse bekreftet at en naturlig infeksjon gir en sterk (immun) respons og at responsen vedvarer. Vi håper at et liknende mønster for respons vil komme som resultat av vaksine indusert respons”(National Institute of Health 26 jan 2021). Vaksiner hadde da vært på markedet i 2 måneder da artikkelen ble publisert.  Forskerne håpet at vaksiner ville gi like bra beskyttelse som naturens egen vaksine; gjennomgått COVID-19 sykdom!!

Hvor lenge vil naturens vaksine vare? Undersøkelsene som det er referert til strekker seg over maksimalt 10 måneder .Vil det vare lenger?  I en artikkel i de renommerte vitenskaps-tidsskriftet Nature kan man 26 mai 2021 lese:” Har du hatt COVID ? Da vil du trolige lage antistoffer for resten av livet” .Tidsskriftet kan selvsagt ikke garantere dette, i og med at SARS2 viruset bare har vært på markedet snaue 18 måneder.

I en større artikkel skrevet av en gruppe forskere for nettstedet Frontiers in Medicine 25.11.21 opplyser man at det er påvist vedvarende god immunitet mot SARS2 viruset ett år etter infeksjon. (Guzzarow et al 2021)

Så langt ? For å sitere professorene Brattacharyia og Kulldorf  som skriver om dette i et brev  til Wall Street Journal 6.april 2021:”.. ideen om at alle skal vaksineres er like vitenskapelig ubegrunnet som at ingen skal vaksineres. Covid vaksiner er essensielt ment for eldre, høyrisiko grupper og deres pleiepersonell og er anbefalelsesverdig for mange andre. Men de som har hatt infeksjon er allerede immune.”

Dette er ikke en anti- vaksineblogg ,men en pro fakta blogg.

@ Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.