En av tre nordmenn lider av (myopi).Men visste du at 3 enkle kosttilskudd , rett kosthold og et glass melk hver dag kan forebygge lidelsen og endatil forbedre synet ? Her er det ukjente fakta om hvordan kostholdet har betydning for synet og kan redusere behovet for briller hos gammel og ung.

Animalsk protein  er bra for synet: Utvikling av normalt syn synes å være avhengig av et godt kosthold; slik som for alle sykdommer og svakheter mennesker kan rammes av. Det kommer absolutt ikke som noen overraskelse at synet skulle avhenge av maten vi spiser.  Etter 2.verdenskrig var det dårlig med næringsrik mat for mange familier over hele Europa ,med sporadisk utbrudd av hunger i blant annet land som Spania. I en undersøkelse utført av den britiske øyenlegen Dr. P A Gardiner i 1956 viste det seg at barn som spiste lite animalsk protein fordi de ikke likte det ;var det hyppigere utvikling av nærsynthet enn barn som spiste mer enn 10% av daglig kalori-inntak fra  animalsk protein.

Videre viste det seg at barn som drakk melk hver dag hadde tre ganger mindre utvikling av myopi, enn barn som fikk melk til maten enten hjemme eller på skolen.

Kalktilskudd bedret synet: I et forsøk på å bedre barnas ernæring fikk de som ikke ville spise nok protein eller drikke melk i kostholdet et tilskudd med calciumkaseat (ostestoff). Etter 6 måneder var resultatene slik at de som inntok kalk som anvist stanset utviklingen av nærsynthet opp; mens de som ikke inntok kalktilskudd var det er forverring av synssvekkelsen. Konklusjonen til Dr. Gardiner var klar: barn må innta mer enn 10% av kaloriene fra animalsk protein ( fisk, ost, egg, melk  ) og bør absolutt drikke melk for å dekke kalkbehovet.

En russisk undersøkelse av Dr. Vladimir Kolosv  fra 1981 bekrefter de samme funnene. Barn med lave verdier av kalk i blodet hadde gjennomgående mer utvikling av myopi.( Vesten Ophtalmology, 1981 May-Jun;(3):31-5.) Kalkmangel påvises enkelt ved at fastlegen måler  kalk og fosfat I blodet og retter på manglene ved å bedre kostholdet.

Kolesterol og mettet fett er bra for synet :I en undersøkelse utført av øyenlegen Dr. Lawrence Lim og medarbeidere i Singapore viste det seg at barn som fikk nok animalsk fett (mettet fett og kolesterol) hadde mindre nærsynthet enn andre barn. Dette bekrefter Dr. Gardiner´s undersøkelse siden mettet fett og kolesterol  jo  bare finnes i animalsk protein og melk.

Fattige barn løper størst risiko : I våre mere moderne tider skulle man forvente at slike råd ikke behøvde å være nødvendig; men 10% av Norges befolkning er under fattigdomsgrensen og dårlig ernæring hos barn fra slike familier er et utbredt problem som kunne vært avhjulpet om man hadde hatt varm skolelunch og skolemelk for alle klassetrinn. Videre er det nødvendig å være oppmerksom på at en trend innen kosthold med vekt på lavfett melkeprodukter løper en risiko for å ikke kunne dekke barns ernæringsbehov for animalsk fett, kalk og proteiner. Når  NAV gir brillestøtte til barn er dette kanskje å starte i feil ende?!!

Vitamin D for bedre syn: som før nevnt, kalk er viktig for synet og den beste kilden i barneårene er melk og ost laget av helmelk, ikke lav fett melk!! For å bedre opptak av kalk er det videre viktig med tilstrekkelig inntak av vitamin D i form av sollys mot bar hud  om sommeren og i form av vitamin D kapsler om vinteren. I en undersøkelse utført av den amerikanske øyenlegen A Knapp viste det seg at nærsynte barn fikk en reduksjon i utvikling av myopi når de inntok vitamin D.( Knapp, Journal of Ophtalmology,22,1152-56, 1939 )

Folat (Vitamin B9) : I en større undersøkelse utført av den amerikanske øyenlegen B C Lane i 1982 ble det påvist en klar sammenheng mellom lavt inntak av folat i maten og utvikling av nærsynthet hos personer i aldersgruppen 9-35 år.En mulig forklaring kan være at folat øker opptak av kalk.( Lane BC, Journal of int. Academic Prevention Medicine,november 1982 )

Konklusjon: Selv om Norge er et rikt land i verdenssammenheng, betyr det ikke at et sunt kosthold er like utbredt som den familiers inntekt. 35% av landets befolkning utvikler myopi ,mange fra barnsbena av.Når vi vet at kosthold med nok mettet animalsk fett og kalk i form av melk, egg, ost , fisk  forebygger og dels reverserer  myopi ;er det et et varsku om at mange familier ikke spiser riktig mat .Videre er fattigdom i Norge på vei fram og regjeringen burde drive litt U-hjelp i Norge i form av varm skolelunch med animalsk protein, grønnsaker og melk for å sikre at alle barn får rett ernæring.

Image freepik

@cCopyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.