«….mRNA vaksiner er pseudo -vaksiner. Booster doser har liten nytte og mange bivirkninger «: Uttalelsene kommer fra Dr. Jean-Marc Sabatier, sjef for Nasjonale Senter for Vitenskapelig Forskning i Frankrike til den kjente avisa France Soir. Her er sammendrag av det første intervjuet.

Mens den norske debatten om mRNA vaksinene fra Pfizer og Moderna blant leger er så og si fraværende er debatten i land som Frankrike, langt mere åpen og kritisk. Den høytstående mikrobiologen Dr. Jean-Marc Sabatier er et eksempel på dette. I første av i alt tre intervju i avisen France Soir hevder han følgende.:

Endringer i blodet: Spikeproteinene på SARS-CoV-2 viruset og de som lages av mRNA vaksinene har en dyptgripende virkning på blodets koaguleringsevne og på immunsystemet. Hele 15% av alle som blir smittet utvikler blødningsforstyrrelser og hele 70-80% av alle med alvorlig COVID-19 utvikler koaguleringsforstyrrelser. Spikeproteiner fra både virus og vaksine angriper ACE-2 reseptorene i kroppen og forstyrrer derved funksjonen i blodårer, hjertet, nyrer, lunger, hormonsystemet og det naturlige immunforsvaret.

Forandringene i blodplatene og koaguleringssystemet leder til blødningsforstyrrelser hos en del yngre kvinner både ved en infeksjon og en vaksinering. En av årsakene i følge Sabatier at forstyrrelsene som spikeproteinene fremkaller på ACE-2 reseptorene leder til autoimmune betennelser i blodets koaguleringsevne.

Sabatier forklarer videre at endringer i koaguleringssytemet kan avleses ved å ta en prøve av stoffet D-dimer som hos normale skal være 250 nanogram/Liter. En økning i D-dimer indikerer økt fare koagulering som leder til blodpropp i årer og indre organer.

Vaksiner endrer de røde blodcellene: Røde blodceller har i tillegg til å transportere Oksygen evnen til å bistå immunsystemet ved å fange opp virus. Siden Røde blodceller ikke har cellekjerne kan ikke viruset formere seg inn i disse cellene. Spikeproteiner fra vaksinene svekker denne funksjonen. I tillegg fører endringene i røde blodceller til man får en svekket evne til å transportere Oksygen i blodet.

Finnes det Graphene Oksyd i vaksinene? Et kontroversielt spørsmål som har vært diskutert på Internett er om vaksinene inneholder stoffet Graphene Oksyd. Stoffet består av geometrisk ordnede karbonatomer. Det har evnen til å lede elektrisk strøm, påvirkes av magnetisme, reagerer på vibrasjoner. Graphene Oksyd bruker i microchips, dataindustri, i genterapi og i vaksiner. Dr. Sabatier sier om problemet at det hittil ikke er bevist at stoffet finnes i vaksiner og dersom det var tilfelle, ville det bli eliminert av immunsystemet etter kort tid.

Vaksinene svekker immunsystemet: mRNA vaksinene som Sabatier kaller pseudovaksiner. Han sier ” I følge min oppfatning er det virkelige problemet forbundet med gjentatte injeksjoner av disse pseudovaksinene at de endrer blodets evne til å reagere. Gjentatte vaksiner vil føre til svekkelse av det naturlige immunsystemet (som formidlerIkke spesifikk immunitet) og derved fører det til en svekkelse av det adaptive/ervervede systemet( immunitet som kommer 4 dager etter at en infeksjon har opptrådt).Med andre ord fører dette til en allmenn svekkelse av immunsystemet

5 bivirkninger av mRNA vaksiner oppsummert: I følge Sabatier har mRNA vaksinene følgende svakheter.

  1. De er pseudovaksiner som ikke forhindrer ikke infeksjon. Deres effekt ved alvorlig COVID-19 er tvilsom.
  2. Spikeproteinene forstyrrer ACE-2 reseptor systemet i vev, blodårer og organer
  3. Gjentatte vaksineringer svekker immunsystemet.
  4. Vaksinene fremmer gjentatte infeksjoner med viruset
  5. Nanopartiklene med fett er direkte toksisk.

Nanopartiklene laget av fett er giftig for forplantningssystemet: mRNA genbitene er innpakket i nanopartikler laget av fett. Slike nanopartikler er vist å være skadelig for sædproduksjonen, eggcellene hos kvinner. De påvirker også hormonsystemet og påvirker libido (sexlysten). I tillegg kan fettpartiklene utløse allmenne allergireaksjoner. Dyreforsøk har vist at nanopartiklene også skader immunsystemet.

De nye mRNA vaksinene er like farlige: Vaksineindustrien jobber nå med å lage nye mRNA vaksiner som skal beskytte både mot SARS-CoV-2 viruset og influensaviruset. Sabatier mener ut fra viten om problemet at den nye generasjonen vil by på dobbelt opp av de samme problemene som allerede er nevnt i dette intervjuet. Sabatier avslutter første delen av intervjuet med følgende konklusjon:” Fordel versus risiko er ikke i favør av de nye vaksinene basert på Spike-proteiner. Ideelt sett fra en helse synspunkt burde disse pseudo-vaksine boosterne bli stoppet».

Disse påstandene er en hva Dr. Jean-Marc Sabatier sier om saken.De er tatt med i denne bloggen for å vise at synspunktet på vaksiner etterhvert har gått fra stor optimisme til en mer kritisk holdning, selv blant de fremste leger og forskere i den store verden.

Kilde “ Graphene oxide in vaccines, blood anomalies, lipid nanoparticles: the analysis of Jean-Marc Sabatier  ”  France Soir 30 September 2022.

Image by Freepik

@COPYRIGHT ØVERBYE 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.