På Nettet finnes 7780 treff på kopling mellom hypothyreose og høyt blodtrykk.Vi gjengir her en undersøkelse av  Dr. Saito fra  Waseda Universitetet i Japan som  bekrefter nettopp dette .Effektene av ubehandlet er størst blant kvinner over 50 år. På tid å be din lege ta en full hormbonsjekk dersom blodtrykket er stigende?

Lavt stoffskifte  hos kvinner resulterer i økt blodtrykk.

Høyt blodtrykk i behov for behandling  skjer når trykket  overstiger 160/95, såkalt grad 1 .Aller helst bør pasienten ha sittet rolig en stund før man måler trykket.Trykkmåling uten hvile i forkant blir derfor ofte orienterende, så det beste kan ofte være å måle trykket i eget hjem med elektronisk blodtrykksmåler av den type leger bruker.Disse målerne er falt i pris og koster vanligvis under 1000 kroner på nettet.

Det finnes mange årsaker til stigende blodtrykk med alder; men en som kanskje ikke er så kjent, er hypothyreose .Fordi diagnosen hypothyreose ofte oversees, kan det være at nettopp dette problemet kan ligge til grunn når andre årsaker ikke er påvist!! Søker man på nettet på hypothyreose som årsak til hypertensjon fant vi  ikke mindre enn 7780 treff på Google; så det er liten tvil om at dette er en anerkjent årsak til høyt blodtrykk.

Vi har tatt for oss en av der artiklene vi fant ;skrevet av en gruppe leger ledet avDr. Ikuo Saito iJapan.  fra Waseda Universitet.Undersøkelsen omfattet 18 kvinner mellom 35- 69 år. Resultatene ble som følgende:

  1. Det er samband mellom lav Fri T3 og Fri T4 og undertrykket. Sambandet var mest utpreget for de over 50 år.
  2. forholdet er mest utpreget for pasienter med moderat  lavt stoffskifte.
  3. For personer med uttalt lavt stoffskifte  opptrer ofte andre forhold og pasienter kan få lavt blodtrykk,blant annet fordi hjertemuskelen svekkes.

Behandlingsresultatene ved undersøkelsen viste at ved behandling måtte man hos 14 av pasientene gi såpass med  syntetisk T4 hormon at TSH gikk under nedre grense.

Hvordan kan dette forklares ?

Hvordan kan så disse resultatene forklares? Dersom man ser på den normale fysiologien er det mange forhold som spiller inn i sambandet.I følge Saito og medarbeidere var det naturlig å trekke inn forhold som endringer i det automatiske nervesystemet, endringer i kjernekjemi , endringer i stresshormoner og selvsagt siden sambandet er mest uttalt ved 50 år og høyere reduksjon i kjønnshormoner. Videre er det ved hypothyroidisme økning i serum-kolesterol som også kan spille inn.

Selv om undersøkelsen er liten understøtter den vitenskapelig forskning fra andre hold og derfor er det viktig for kvinner  med begynnende høyt blodtrykk eller allerede høyt blodtrykk og sjekke for stoffskifte.

Copyright Bjørn J Øverbye 2018

Disclaimer

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.