Mange personer lider av energimangel og mistenker at det kan være lavt stoffskifte. Men blodprøvene viser at det er nok thyroidhormon. Hvor bør man begynne å lete etter forklaring ?

Hva er biologisk energi ?

Hva er biologisk energi ?Det er elektrisk energi dine celler lager i celle-organer som kalles mitokondrier ved å feste elektroner på mineralet Fosfat og så transporterer rundt i cellen som ATP til de deler som behøver energi for å holde «hjulene i gang». Prosessen trenger drivstoff : glukose eller fettsyrer og går best når det er nok Oksygen tilstede. Produksjonen trenger også vann, fett, mineraler og  vitaminer!! Energien som lages følger en enkel lov du og din lege må memorere for all fremtid:

Loven : Energi= A(Arbeid) + T(Varme).

Det legevitenskapelige ordet for cellers arbeid i cellene  er stoffskifte!! Stoffskifte er ikke en betegnelse på svikt i tyreoidkjertelen; en konsekvens av svikten.

Energisvikt og hjernen.

Det finnes også en rekke andre årsaker til energisvikt. Dersom man stokker ordene tror mange feilaktig at lavt stoffskifte alltid er hypothyreose .Dersom det ikke er nok  thyroidhormon i blodet og man fortsatt er energisvak, pleier den vanlige misforståelsen å være at pasienten har en psykisk lidelse.

Hvorfor er det lett å tro dette? Fordi energisvakhet rammer også hjernen. Lav energiproduksjon i hjerneceller leder til svekket  redusert kognitiv funksjon.

Energisvikt og kroppstemperatur.

Den andre delen i likningen kan være til stor nytte. T for temperatur øker når E stiger og synker når E svikter. Dette betyr at kroppstemperatur blir et mål for din energiproduksjon. Teknikken med å bruke termometer til å måle energiproduksjon ble utviklet av professor Broda Otto Barnes i perioden 1942-50 og testet på flere tusen friske og syke. Energiproduksjonen i hvilken tilstand om morgenen kalles Basal Stoffskiftet.

Broda Barnes temperaturtest består i å måle morgentemperaturen under armen før du går ut av sengen. Jo lenger under 36,6 grader Celsius målt (uten at du legger til noe), jo mindre kroppsenergi lager du.

Årsaker til lav energi-produksjon er mange!

Her er noen kjente årsaker :

 • For lite thyroidhormon-produksjon (Hypothyreose type I)
 • Svikt i thyroidhormonenes transport, aktivering og virkning på cellene ( Hypothyreose type II)
 • Feilernæring og mangel mineraler og vitaminer
 • Tarmsykdommer (Endret næringsopptak; forstyrret tarmflora).
 • Ekstrem lavkarbo med uvanlig høy fettprosent.
 • Svekkede binyrer (symptomer likner hypothyreose)
 • Langtkomne stadier av stress (leder til binyresvikt).
 • Søvnforstyrrelser
 • Betablokkere (hemmer thyroid-hormonenes effekt på cellene)
 • Enkelte antidepressiva (kan forstyrre TSH produksjonen).
 • Inaktivitet
 • Narkotiske midler.
 • Elektromagnetisk stråling.

For å finne svar på hva som er årsaken(e) til ens energisvikt må man kontakte lege og bli utredet grundig slik at alle muligheter blir tatt opp til vurdering.

Kilder – Litteratur:

Benedek G B ,Villars Felix M H: Physics With Illustrative Examples From Medicine and Biology

Kharrazian D: Why Do I still Have Thyroid Symptoms.. , Elephant Press, 2010

Lowe JC og Yellin J G: The Metabolic Treatment of Fibromyalgia, McDowell Publishing, Boulder, 2000

Øverbye B. J: Lavt Stoffskifte ,endelig forklart slik det skal ,Veiviseren Forlag. 2011( ikke lenger i produksjon, men brukte eksemplarer kan kjøpes på nett)

Image by FreePik

@ Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.