Eksponering for elektromagnetisk stråling er vist ved forskning å bidra til en rekke skader på dyr og menneskers helse og normale utvikling.Flere forskere mener nå ha bevis for at slik stråling kan være en årsak eller bidragsfaktor i utvikling av Autisme Spektrum Forstyrrelse (Autisme og Asberger ) Noe av det som omtales er også relevant for normalt fungerende barn og voksne.

Eksplosjonsartet økning i forekomst av autisme: I følge nettstedet Tree Top Therapy var forekomst av autisme i USA i 1970 bare 1/10.000 , i 1995 økt til 1/1000 .I 2000 var forekomsten 1/500 og deretter økte forekomsten brått med 241 % frem til 2018 med en forekomst på hele 1/36.  I Viet Nam er forekomsten av autisme hele 1/20 !!I Norge er forekomsten fortsatt «bare « 1/100 ,men økende.

I følge Tree Top Therapy har 80% av alle med autisme har  en eller annen form for intellektuell handicap og har aldri vært i jobb;  i tillegg til  flere av i alt 60 andre problemer /handicap/utfordringer som disse barna kan ha. 

På jakt etter årsaker: Siden autisme har økt dramatisk de siste 50 årene må det bety at det må finnes en ytre årsak i miljøet som har bidratt til økningen. Både leger, forskere og foreldre har lett etter ytre faktorer som i samme tidsrom har økt like fort som autisme; det vil si at det er en samvariasjon (korrelasjon ) mellom autisme og en eller flere ytre forhold-

I to blogginnlegg har vi tatt for oss vaksiner og autisme og funnet ved søk på Nettet at det ikke ikke er allment bevist at MMR vaksiner kan fremkalle autisme .En undergruppe barn har genetiske defekter som gjør at de kan reagere på MMR slik som i saken Hannah Poling ; men dette sporet er enda ikke fulgt opp ved forskning.

Videre er det bevist at noen autistiske barn har et defekt avgiftssystem slik at aluminium fra vaksiner akkumuleres i hjernen og over tid fremkaller autisme

Forbindelse mellom genetiske disposisjoner og andre svekkelser av immunsystemet og kroppens avgiftningssystem kan derved være det som gjør ellers ufarlige  vaksiner til et problem. 

 Kan elektromagnetisk stråling være en årsak? : . I en lenger artikkel publisert i tidsskriftet Academic Journals den 27 februar 2013 tar tre indiske forskere for seg mulig forbindelse mellom eksponering for elektromagnetisk stråling vi utsettes for i det moderne samfunn (Wifi, mobiltelefoner, datamaskiner ol) og autisme. Forskerne konkluderte med at selv om intensiteten av slik stråling ikke er sterk nok til direkte å skade arvestoffet (DNA) i hjernen, kan det ved eksponering i de tre første månedene av svangerskapet være nok til å forstyrre normal celledeling.

Professor Martha Herberts rapport: i en 106 siders rapport skrevet av professor Martha Herbert for Transcend Research Project ved Harvard Medical School i 2012 henviser hun til en rekke vitenskaplige undersøkelser fortatt av forskere fra mange land om skadelige virkninger av elektromagnetisk stråling som kan bidra til utvikling av Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASD). Det er vist at strålingsdoser i de mengder vi normalt utsettes for i det moderne samfunn kan fremkalle forandringer som:

  • Mutasjoner i arvestoffet
  • Mentalt stress
  • Redusert/svekket  immunforsvar 
  • Økt forekomst av infeksjoner
  • Skader på mannens sædceller
  • Forstyrrelser i søvnmønstret
  • Endringer i hjernens funksjon.
  • Økt oksidativt stress ( akkumulering av giftstoffer i celler,blod,lymfe )
  • Forandringer i celledeling og genenes funksjon.

Professor Herbert påpeker i rapporten at det har skjedd en dramatisk økning i elektromagnetisk stråling fra ulike tekniske installasjoner, datamaskiner, Wifi og mobiltelefoner i de årene det samatidg har økt forekomst av ADS.

De genetiske skadene som påføres av elektromagnetisk stråling vil videreføres og forsterkes fra generasjon til generasjon-Det er derfor naturlig å tenke seg at at dersom man tar forskning som den Martha Herbert henviser til; er det viktig å redusere bruk av mobiltelefon , datamaskiner og Wifi til daglig, og spesielt under graviditet.

Dersom man tar med i forståelsen av autisme/ASD kan elektromagnetisk stråling være en bidragsfaktor til problemet som samfunnsplanlegger, industri, leger og foreldre har oversett.

I en oppfølgende artikkel skal vi ta for oss mulige tiltak for å beskytte seg mot skader fra elektromagnetisk stråling

@ COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.