Mange leger advarer pasienter mot å ta kosttilskudd med folinsyre fordi de sier at det øker farene for kreft!Slike påstander skremmer syke, men hva er sannheten? 

Mer enn 0,8mg/dag Folinsyre en helserisiko?

Pasienter får nå vite at dersom de tar mer enn 400 milligram Folinsyre pr dag øker deres sjanser for å få kreft[i]! Kilden til denne er en lenger artikkel gjengitt i JAMA [ii],skrevet av norske forskere. Undersøkelsen tar for seg bruk av B6,B9 og B12 ved ulike sykdommer og konkluderer med at de som ikke tar vitamintilskudd har det bedre enn de som tar det. Undersøkelsen er imidlertid beheftet med mange svakheter i følge forfatteriene ved at de ikke visste nok om pasientene, deres miljø og familiære belastninger. De hjertesyke brukte legemidler slik som Albyl E, betablokkere, blodfortynnende Weifarin, kolesterolsenkende legemidler, ACE hemmere og vanndrivende legemidler. Undersøkelsen kan derfor ikke sies å være en undersøkelse av hvordan vitaminene B12 og Folinsyre virker på mennesker i sin alminnelighet ;men hvordan disse vitaminene intaktere med legemidler og det er en helt annen sak!! Ved å følge opp pasientene fant man økning i kreft hos de som brukte B12 og folinsyre som var noe høyere enn hos de som ikke tok disse vitaminene. Hva angår lungekreftdødelighet og inntak av høy dose folinsyre kommer det inn en faktor; tobakksrøyking. Kanskje man skulle endret utsagnet: økt dødelighet for lungekreft om man samtidig røyker og tar folinsyre.

50.000 pasienter undersøkt: ingen risiko!

I følge Nancy Walsh, vitenskapsforfatter ved Med Page (25 Jan 2013) og kvalitetssikret av lektorer ved Pennsylvania Universitet henvises det til en undersøkelse av i alt 50.000 personer utredet ved 13 ulike undersøkelser av forfatterne Clarke et al ved Oxford Universitet. Forskjell i dødelighet mellom de som tok placebo og de som tok folinsyre var her 0.4% hvilken ble ansett som uten betydning (Non-signifikant). Undersøkelsens forfattere advarte mot å trekke forhastede slutninger fordi det er komplekse sammenhenger mellom folinsyre og kreft og man kunne ikke gi noen advarsel .

Artikkelen forsetter å sitere Clarke og hans kolleger som studerte 49621 som tidligere hadde hatt kreft i tykktarm og endetarm. De fant ingen økning av kreft ved bruk av folinsyre ved følgende kreftformer: Tykk – og endetarm ,lunger, bryst, prostata!! Selv for de som brukte 40mg folinsyre hver dag var det ingen økning i disse kreftformene. Dette betyr så langt; hjertesyke på sterke medisiner har en svakt økt dødelighet ved bruk av folsyre; kreftsyke derimot har ingen økt fare ! Videre er engelskmennene reserverte mot å trekke konklusjoner, norske forskere er det ikke.

Mayo Klinikken.

En av USA fremste bastioner for skolemedisin ser ingen problemer med å anbefale opptil 1 milligram Folinsyre hver dag dvs 2,5 ganger mer enn det norske myndigheter setter som grense.. American Cancer Society referer til at folinsyre beskytter mot tykktarmskreft. De skriver videre at vitaminet er nødvendig og ufarlig. De skriver at ekstremt høye doser kan gi opphav til vondt i magen.

Folat eller Folinsyre?

Folinsyre er syntetisk, folat er naturlig forekommende i planteføde. Det er aldri vist at inntak av Folat har skadet noe menneske. Folat finnes i kilder som Appelsinjuice, spinat, asparges, linser, bønner, brun ris, pasta. Problemet er dersom grønnsakene fryses, ligger i solen eller kokes ødelegges folatet raskt. Det som står på papiret i lærebøker er derfor ikke det du får ut av maten med mindre du er vegetarianer som spiser rå mat mer eller mindre rett fra bakken. Alternativet må da være rå juicer og smoothier laget av firmaer som pukker og lager juicene på samme dag slik som Eden og Biota i Tyskland. En annen mulighet er å bruke organisk kosttilskudd med folat . Det finnes slike produkter å kjøpe på nettet.

@@COPYRIGHT ØVERBYE 2014


Disclaimer: 


Kilder – Litteratur:

[i] Informasjon gitt til syke på SSHF –Kristianand.

[ii] JAMA, November 18, 2009—Vol 302, No. 19

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.