Kan hyppig vaksinering svekke immunsystemet ? Eksperter på toppnivå i EU og USA mener at en fjerde booster-dose mot COVID-19 på det nåværende tidspunkt ikke er en vitenskapelig begrunnet handling. Forskning tyder på at hyppige, gjentatte booster-doser med korte mellomrom kan svekke immunsystemet og virke mot sin hensikt. På slutten finner du vitenskapelig dokumenterte råd om tiltak du kan gjøre for å styrke immunsystemet.

Dersom en medisinsk behandling ikke virker som tiltenk; bør man da gjenta den i håp om at den skal virke bedre? Dette er et relevant spørsmål når 4 boosterdose tilbys til norske befolkning og mange andre lands befolkninger.

I en pressebriefing 11.1.22  uttalte Marco Cavaleri, leder for Biological Health Treats & Vaccines Staretgy  ved European Medicine Agency at man må se på om det er riktig å gi vaksiner hver 3  til 4. måned.  Han advarte mot å overbelaste immunsystemet med gjentatte vaksineringer.

Og det er hva som synes å skje. I en israelsk rapport om effekten av en 4 boosterdose  til helsearbeidere og personer over 60 år viser det seg at effekten av Pfizer og Moderne gav svært liten effekt mot Omikron-varianten av SARS2  viruset. Pfizer gav en beskyttelse på 30%, mens Moderna bare gav 11 %beskyttelse !  Dette er svært lave tall for en vaksine.

Det er så lave tall at vaksinen ikke oppfyller kravene vitenskapspersoner har satt til en vaksine for at den skal kunne stanse pandemien. I en artikkel i American Journal of Preventive Medicine 15 juli 2021 kom man til at en vaksine bør være 60-70% effektiv før den kan ha betydning i kampen mot en pandemi.

Forklaringen som Cavaleri henviser til for uteblitt effekt av hyppige vaksinerinbooster-doser; kan være det forskere kaller T-celle utmattelse. Immunsystemet arbeider med en rekke immunceller i kampen mot viruset. B- celler tar hand om produksjon av immunantisltoffer kalt Immunoglobuliner  som fester seg til viruset og  gjør det mulig for andre immunceller å nøytralisere det.

T- celler tar hand om en rekke kompliserte funksjoner som blant annet å tjene som hjelpe-celler for immun-aktivitet og for å angripe syke ,infiserte celler.

Når trusselen mot kroppen fra en bakterie, parasitt eller virus som er der hele tiden vil T-cellene over tid bli utmattet og dysfuksjonelle og kan ikke lenger reagere slik de skal mot viruset.

T-celle utmattelse  har også vært ansett som en mulig årsak til autoimmune lidelser. Slike autoimmune reaksjoner har også vært fremsatt som mulig forklaring på såkalt Long-Covid og ulike bivirkninger av vaksinen.

En annen ekspert som advarer mot gjentatte vaksiner er Dr Paul Offit som arbeider ved Children Hospital i Philadelphia og som sitter i rådgivende kommite for vaksiner i FDA.

Offit sa at myndighetene anbefalte en 4 dose for å beskytte befolkningen mot en mild sykdom og mener at man heller burde bruke pengene på å vaksinere de som enda ikke har fått to doser.

Han sa videre at en tredje, fjerde, femte dose er en omvei og bortkastet innsats. Videre uttalte Offit at: “ Jeg vet hvordan det ble slik. Men da president Biden stod frem den 18 august og sa at vi skal ha boosterdose tilgjengelig for alle over 16 år vet jeg ikke hvor dette kom fra
Dvs det kom ikke fra FDA og de medisinske ekspertene. Så hvor fikk Biden sine råd fra ?

Hva kan man gjøre for å styrke immunsystemet ? På denne bloggen finner du en rekke vitenskapelig dokumenterte tiltak du selv kan gjøre for å styrke immunsystemet og motvirke utmattelse. Gå til  Home  og bruk søkefeltet og søk på stikkordene:

  • Mineraler + vitaminer+ immunforsvar
  • Vitaminer + urter + immunforsvar
  • Vitaminer+ Covid
  • Kosthold+Covid
  • Low Dose Naltrexone(LDN)
  • Ginseng
  • Kosthold+ immunforsvar

Med andre ord, selv om ekspertene bekymrer seg,  kan du ta grep for egen helse. Så let på bloggen ved hjelp av søkefeltet. Les og vær proaktiv. Ta helsen i egne hender.

 Copyright-  Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.