Ekstrakt av Ginkgo Biloba, kjent som Tempeltreet, har en bevist evne til å lindre mild til moderat demens og Alzheimers sykdom.  Her er noen interessante fakta

Demens et voksende problem: I Norge lider 235.000 eldre av demens.60% av disse har lidelsen Alzheimers sykdom.  Det finnes for tiden to grupper legemidler kjent som Cholinesterase-hemmere og NMDA –reseptor antagonister. Disse legemidlene har en positiv, men noe beskjeden effekt på pasientens tankeevne i følge statens nettsted: Norsk Helse Informasjon (NHI.no ).

Det finnes et alternativ i naturen med like bra  virkning: ekstrakt fra Bladene til Ginkgo Biloba, også kjent som Tempetreet (GBE) .GBE har evnen til å åpne trange blodårer og derved forebygge og reversere en av de viktigste årsakene til demens, nemlig åreforkalkning  i hjernens arterier.

Vi har tidligere omtalt de mange positive virkningene av GBE i innlegg den 7.03.22 .Innlegget  omtaler de allmenne virkninger av GBE ; denne gangen skal vi ta for oss noen overbevisende forsøk gjort med GBE på demenspasienter.

Økt intersse for hverdagslige ting og kvikkere reaksjonsmønster: En amerikansk undersøkelse av 54 eldre med mild til moderat nedsatt mental funksjon fikk enten Tanakan et tysk GBE produkt eller placebo (narremedisin) .Siden dette var en dobbelt-blind undersøkelse visste ikke legene som gav tablettene om det var placebo eller aktiv medisin (GBE).På den måten utelukket man at legens innstilling til forsøket kunne påvirke utfallet. Alle deltagere ble testet en gang i måneden med en rekke tester for kognitiv funksjon.

I følge undersøkelsen var ” Tanakan gruppen raskere enn utgangspunktet og overlegent bedre enn placebo. Virkningen i mental effektivitet var ledsaget av et betydelig økt intersse for hverdagslige aktiviteter og dette gjør at legemidlet kan være til nytte for å behandle tidlige stadier av degenerativ demens” .

Bedret hukommelse og kvikkere reaksjonsmønster: Også dette en dobbelt blind undersøkelse, denne gangen av 60 tyske pasienter med mildt til moderat demens. GBE ble gitt i 12 uker. Pasientene ble også her utredet regelmessig med en rekke tester for å påvise endringer i hjernefunksjon. Sluttresultatet var at GBE var bedre enn placebo. De som fikk GBE hadde bedret korttidshukommelse og virket kvikkere (Fortschritt der Medizin 104, 1999-202,1987)

Jos Kleijnen og Paul Knipschild`s studier av GBE: I 1992 publiserte de to forskerne ved Limburg Universitet i Nederland et sammendrag av 40 ulike avhandlinger om GBE og virkningen dette har på nedsatt hjernefunksjon. Ved gjennomgang av ulike forskningsrapporter fant de en rekke positive resultater som er verd å merke seg.

  • GBE viste seg i alle undersøkelser å være bedre enn placebo. Virkningene var med andre ord ikke innbilninga, men reelle.
  • For å oppnå effekt må man behandle minst 12 uker før man ser effekt.
  • Positiv respons på behandling varierer mellom 45 -81% avhengig av ulike rapporter.
  • Bedring på ulike symptomer: konsentrasjonsevne 54%, bedret hukommelse 52%, redusert angst 48%, mindre svimmelhet 61%, mindre hodepine 65%, bedret øresus 37%

GBE har liten effekt dersom Alzheimer er kommet form langt: I en amerikansk undersøkelse av 216 pasienter med Alzheimer der det var påvist flere infarkter i hjernen ble pasientene satt på enten 240 milligram GBE av det tyske produktet  Egb761 eller placebo (narremedisin). Etter 24 uker var resultatene slik: Det var liten forskjell i bedring mellom Placebo og GBE; men GBE forhindret forverring av situasjonen, noe placebo ikke gjorde.(Phytomedicine 4; 3-13, 1997 ).

Negative resultater: I en større amerikansk undersøkelse som omfattet 3069 eldre personer der alle var over 75 år  ,ble fulgt opp i hele 6,1 år  (2003-2009). Det ble det ikke påvist noen forskjell mellom GBE og placebo. Forskerne bak undersøkelsen konkluderte med at GBE ikke var stort bedre enn placebo med hensyn til å forebygge Alzheimer og aldersdements. Undersøkelsen har en svakhet og det er at den ikke opplyser hva slags GBE produkt som ble gitt til pasientene. Flere undersøkelser har nemlig vist at det er til dels stor forskjell i innhold av aktive substanser i ulike produkter på markedet. Noen av de beste produktene på markedet slik som det tyske Egb761 er ikke godkjent for bruk i USA:!! Dette kan være en årsak til at det er forskjell mellom amerikanske og europeiske og asiatiske undersøkelser. En annen forklaring kan være kosthold og levevaner i USA er vesentlig mindre helsefremmende enn i Europa og derfor motvirker den positive virkningen av GBE.

Forsøk på konklusjon: Dersom man har mild til moderate problemer på grunn av alder med hukommelse og konsentrasjon kan GBE ha positiv effekt. Man må da innta 120 milligram – 240 milligram GBE pr dag i minst 12 uker før man kan forvente effekt. Har man mild- moderat demens eller kan man forvente en moderat bedring. Mange undersøkelser anbefaler da 12-24 ukers varighet. Har man Alzheimer der det er påvist blødninger i hjernen kan man i følge en undersøkelse ikke forvente bedring; men i følge samme undersøkelse kan man  stanse forverring. Er man over 75 år og vil forebygge Alzheimer og demens er virkningen noe mere usikker. Forutsetning for at man skal ha noen positiv virkning av Ginkgo Biloba er at man kjøper et kvalitetsprodukt. Produkter som ofte nevnes i vitenskapelige undersøkelser er det tyske produktet Egb761 som finnes i produktene Röken og Tebonin og i det franske produktet Tanakan. Disse har et kvalitetssikret innhold av aktive stoffer.Siste ord i sakens anledning er ikke sagt.

Advarsel:GBE virker blodfortynnende.Pasienter som bruker blodfortynnende legemidler må samråd seg med fastlege dersom man vil prøve GBE:

Image FreePik

@ Copyright Dr.Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.