To planteprodukter, to mineraler og ett vitamin-tilskudd kan tilsammen forebygge og lindre plager ved forstørret prostata, samt senke risiko for å utvikle kreft. Investering i produktene beløper seg til 20-30  kroner i utgifter pr dag.Her følger de vitenskaplige fakta

Brennesle (Urtica dioica) : har vært brukt i folkemedisinen mot vannlatingsplager. Moderne forskning bekrefter resultatene. To iranske undersøkelser av emnet viste følgende positive resultat. I en undersøkelse ble 287 pasienter med vannlatingsbesvær og forstørret prostata satt på daglig tilskudd med  brennesle. Ved forsøkets begynnelse skåret deltagerne i gjennomsnitt 19.8 på IPSS skalaen, ved endt forsøk var verdien falt til 11.8 dvs en subjektiv bedring på 40%, PSA gikk ikke ned, mens volumet på prostata minsket med 10%

I en annen undersøkelse som omfattet 100 menn hadde deltagerne 26 på IPSS skala og etter to måneder var IPSS tallet falt til 2, dvs en subjektiv bedring på 98%. PSA og prostatavolum ble ikke målt.

Selen: ved analyse av 38 artikler om selen og prostata som omfattet hele 36.418 pasienter fant forskerne at  35 studier viste at selen beskytter mot utvikling av prostatkreft, mens bare 3 studier viste en svak økt risiko for kreftutvikling ved tilskudd av kreft. Forskerne konkluderte med at selen-tilskudd beskytter mot utvikling av kreft.

I en annen undersøkelse som omfattet 4.459 pasienter som allerede hadde prostatkreft ;økte dødelig utvikling av kreften dersom man brukte mer enn 140 mikrogram Selen tilskudd pr dag. Dødsrisiko for selenbrukere som inntok mer enn 140 mikrogram/dag var 10.5 pr 1000 pasient år mens det for de som ikke brukte selen var dødsrisiko 5.6 pr 1000 pasient år. Dette betyr at dersom man tar mer enn 140 mikrogram Selen pr dag vil det over tid dø ca 5 personer flere prer 1000 kreft-pasienter i året.

Totalt sett blir det slik: Dersom man kjøper Selen på apotek/nettet og inntar 1 tablett a 100 mikrogram /dag vil dette redusere risiko for å utvikle prostatkreft .Har man allerede kreft vil det ikke forverre situasjonen.

Vitamin E : vitamin E har i eldre litteratur blitt anbefalt for å forbygge prostataplager. Nyere undersøkelser som omfattet hele 54.464 person-år  viste et noe uventet resultat: personer som daglig inntok vitamin E tilskudd hadde en økt risiko for å utvikle kreft i prostata; dersom man inntok selen og vitamin E samtidig var det ingen økt risiko for å utvikle kreft. For de som liker tall: økning i risiko for å utvikle prostata-kreft dersom man inntok 400 enheter vitamin E hver annen dag var det 17 % økning i prostatkreft i forhold til placebo, 5% økt risiko dersom man inntok selen alene ,men en  11% reduksjon i kreft dersom man inntok selen og vitamin E samtidig. Med henvisning til det som er skrevet om Selen blir da konklusjonen: dersom man inntar mindre enn 140 mikrogram organisk selen pr dag og 400 enheter vitamin E hver annen dag beskytter dette mot utvikling av prostatkreft.

B- vitaminer :  En stor undersøkelse som omfattet 41.514 menn, fant forskerne ut følgende. Vitamin B inntak syntes ikke å ha noen innvirkning på prostatakreft; med ett unntak: Inntak av høy doser  Riboflavin (Vitamin B 2) øker risiko for prostatakreft!

Zink : Utvikling av prostatproblemer øker med alder og det er vist ved forskning av at testosteron nedbrytes til Di-Hydro-Testosterone (DHT) i prostata  som fører til at prostata vokser i størrelse. Overgangen fra Testosteron til DHT besørges av enzymet 5-alfa-reduktase. Legemidler man får hos lege er  5-alfa-reduktase hemmere .Disse har effekt, men samtidig flere uønskede bivirkninger.

En annen oppdagelse er at ved utvikling av prostatkreft synker verdiene av Zink i prostata med opptil 80% og nivåene av citrat øker fordi cellene ikke lenger klarer å omdanne citrat til energi i mitokondriene. Omvendt er normale verdier av Zink og lave verdier av citrat et tegn på en sunn prostata. For å vite noe om denne forandringen kan man be legen ta prøver av Zink i urinen, det viser seg da at ved utvikling av godartet prostataforstørrelse (BPH) øker utskillelsen av Zink og ved utvikling av prostatkreft synker verdiene av Zink i blodet. Zink verdier i blod er også en enkel prøve man kan ta hos fastlegen.

Oppdagelsen av at lav Zink og økt citrat ved godartet prostata forstørrelse og prostata kreft; har fått mange forskere til å mene at Zink-mangel kan være selveårsaken til begge lidelser!!

Årsaker til Zink –mangel: lave Zink-verdier kan oppstå dersom man har cøliaki (gluten-intoleranse) , betennelse i tarmen (Chron´s sykdom og Ulcerøs colitt ), kronisk nyresykdom, kroniske fordøyelsesplager, fytin i brødmat. Syrenøytraliserend legemidler kan også redusere opptak av Zink.

Det optimale Zink-tilskudd: Forskere anbefaler ut fra kunnskap om Zink-opptak at man bruker Zink som er bundet til aminosyrene glutamat eller lysin. Andre Zink-produkter blir spaltet i magen og vil oppføre seg som metallisk Zink som ikke har en positiv virkning på kroppen. Det finnes i dag en rekke produkter som inneholder Zink- glukonat eller Zink-Lysin; det skulle ikke by på problemer å finne det rette produktet. Forskerne kan rapporten som er sitert anbefaler alle menn over 50 år å ta daglig tilskudd av Zink for å forebygge forstørret prostata og minske risiko for kreft!!

 Dvergpalme ( Saw Palmetto): ved gjennomgang av 19 vitenskapelige undersøkelser som er gjengitt i boka Botanical Influences on Illness av  Dr. Melvyn R Werbach og Michael T Murray (Natural Doctor) ble de bevist at Dvergpalme ekstrakt fra bærene på planten hemmet omvandlingen av Testosteron til DHT ( se ovenfor ) Bedring i subjektive plager var 50% -83% avhengig av hvilken undersøkelse det gjaldt  , det var mindre resturin i blæren og i flere undersøkelser ble det registrert en reduksjon i prostatavolum ( typisk 10%).Det ble derimot ikke registrert noen bedring i PSA verdier.

Prostata- kontroll. Gå inn på NHI.no og last ned IPSS kalkulatoren og svar på spørsmålene og se hvordan du ligger an på skalaen.Oppsøk lege en gang i halvåret og ta PSA verdier og sjekk prostatastørrelse.Dersom du har problemer bli henvist til urolog for ultralyd undersøkelse.

Flere prostataråd følger i senere artikler.

@COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.