Her er en oversikt over alvorlige bivirkninger fremkalt av mRNA vaksinene.  Tallene er hentet fra den europeiske databasen Endura Vigilance.Les og bli informert.

Er mRNA » farlig «? Et stadig tilbakevendende tema i debatten om mRNA vaksinene er om de er ” farlige” eller ikke. Vaksinemotstandere omfatter en heterogen gruppe av helsearbeidere og publikummere som mener at risiko for bivirkningene er såpass mange og alvorlige at man helst bør unngå å la seg vaksinere. Produsenter, myndigheter og majoriteten av helsearbeidere mener derimot fordelene overstiger bivirkningene og at vaksinen derfor bør anbefales til flest mulig; i noen tilfeller alle.

Fore å bringe klarhet i situasjonen har vi denne gangen sitert fra en artikkel skrevet av Diego Montano som arbeider ved Institutt for Helsevitenskap ved Universitet i Tübingen i Tyskland. Tallene er oppdatert frem til januar 2022. Siden tallen gjelder EU borgere er det rimelig å tro at forholdene også er relevante for norske forhold.

Tall for død og alvorlige bivirkninger: Bivirkninger rapporteres av leger til databasen Endura Vigilance som administreres av European Medicine Agency i Amsterdam. Tallene nedenfor er beregnet ut fra antall tilfeller dividert med antall vaksinerte.

Eksempelvis var det i januar 2022 satt 172.209.328 Pfizervaksiner i EU land og rapportert 7929 antall døde som direkte følge av vaksinen. Dette gir  4,604 antall døde pr 100.000 vaksinerte eller omregnet i prosenter 0,004604%. Risiko for å dø av vaksinen er med andre ord tilstede, men meget lav .

Dersom man er unnlater å vaksinere seg er gjennomsnitt risiko  for å dø av alvorlig COVID-19  er fra 14 /100.000 til 20/100.000. Det vil si at avstanden mellom å dø av viruset eller død av vaksinen er 14/ 4,604 = 3  til hele 20/= 4,3 ganger høyere. Tallene kan være enda høyere for utsatte risikogrupper.

Eldre har høyere risiko for  bivirkninger enn yngre:    I Diego Montana`s artikkel heter det videre « Personer over 65 år var assosiert med en høyere frekvens av død, sykehusinnleggelser og livstruende reaksjoner enn personer mellom 18-64 år (estimert risks 1,49  til 8,61 (ganger høyere)»

Sammenlikning med konvensjonell influensa vaksine: Sammenlikner man mRNA teknologien med en vanlig influensavaksine laget av drept virus er risiko for å dø av en slik vaksine 0,153 pr 100.000 vaksinerte. Det er således 30 ganger høyere risiko å bruke mRNA teknologiske vaksiner enn å bruke de gammeldagse virusvaksinene mot influensa.

Ser man på risiko for å utvikle livstruende reaksjoner som ikke fører til død, er risiko for Pfizer vaksinen hele 57 ganger større enn for influensavaksine. Moderna vaksinen gir 107 ganger høyere risiko enn en influensavaksine. Sett ut fra slike tall vil det være en fordel med vaksiner laget på mer tradisjonell måte.

 Tall fra Endura Vigilance databasen over alvorlige  mRNA vaksine bivirkninger.

Tilfeller alvorlige hendelser pr 100.000 vaksinerte individer.

Type vaksine Dødsfall Sykehusinnleggelse Livstruende reaksjon
Pfizer mRNA 4,604 25,214 9,221
Moderna mRNA 14,745 79,591 17,374
Influensavaksine 0,152 0,825 0,161

 

Typer alvorlige hendelser etter diagnose pr 100.000 vaksinerte.

Type hendelser Pfizer Moderna Influensa
Allergier 54,36 20,83 2.52
Urolig hjerte 13,8 4,64 0,30
Øyenskader 5,46 1,61 0,16
Hjerte-blodårer 11,23 3,63 0,21
Neurologisk sykdom. 42,06 11,86 1,48
Generell smerte 99,98 28,06 2.89
Blodpropp 3,31 1,32 0,02
Svekket allmenhelse 90,66 29,80 1,81
Blødninger 1,97 0,61 0,06
Symptomer fra kjønnsorganer 10,82 2,03 0,01

 

Image by Freeepik

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.