Helseministeren i Florida professor dr.med. Joseph Ladapo har i et brev til føderale helsemyndigheter opplyst om en dramatisk økning på i uønskede bivirkninger og  alvorlige livstruende bivirkninger av vaksiner i delstaten Florida under pandemien. Nasjonale Helsemyndigheter har bekreftet tallene. Hva skjer i Florida?

mRNA vaksiner ansees av alle lands helsemyndigheter for å være effektive og trygge og alvorlige bivirkninger ansees for å være få i forhold til gevinster ved vaksinering. Er denne offentlige versjonen den riktige? Eller er det slik helseministeren (Surgeon General) i Florida professor dr. Med.  Joseph Ladapo beskriver i et brev til helsemyndighetene FDA og CDC; snakk om en vaksine med flere bivirkninger enn noen annen vaksine i amerikansk historie?

I et brev datert 15 februar 2023 oppsummerer Dr. Ladapo situasjonen slik. (Brevet med kommentarer kan nedlastes fra rwmalone.substack.com.)

  • Det har aldri vært rapportert så mange vaksinebivirkninger i staten Florida´s historie som etter innføring av COVID-19 vaksinene (September 2020 – Februar 2023)
  • Vaksine bivirkninger økte med 1700% i en periode da antall vaksiner som ble satt økte med 400%.
  • Antall vaksine bivirkninger som var livstruende økte med 4400% i samme periode
  • mRNA vaksinene har ført til økning i alvorlig bivirkninger som ansiktslammelse, hjernehinnebetennelse, blodpropp og hjerteproblemer. Disse alvorlige bivirkningene hadde en forekomst på 1: 550, som er høyere enn noen annen vaksine.
  • Ladapo hevder at det er samvittighetsløst (“unconscionable”) å hevde at vaksinene er” trygge og effektive” og at man samtidig minimaliserer og ser bort fra bivirkningene.
  • Ladapo skriver videre at statens helsemyndigheter vil fortsette å oppfordre folk til sunne levevaner, fysisk trening og sunt kosthold som et ledd i sykdomsforebyggende arbeid. Og man ønsker å fremme full åpenhet om vaksinene og deres bivirkninger. Videre vil man arbeide for at COVID-19 vaksinering blir vurdert med tanke på fare for å forverre bestående helseproblemer.

Hvorfra kommer disse tallene? Fra det statlige vaksine bivirknings varslingssystem VAERS (Vaccine Adverse Event Report System). Systemets styrke er at alle kan skrive inn å forklare hva de har opplevd av vaksinebivirkninger hva enten de er leger, helsearbeidere eller private personer.

Da professor Lapado´s brev ble kjent bekreftet en talsmann for Helsedepartementet til avisen Tampa Bay  at det med bakgrunn i VAERS tallene for Florida ,hadde vært 14 livstruende bivirkninger fra alle typer vaksiner i 2020, i 2021 hele 695 og i 2022 hadde det vært 177 livstruende bivirkninger. I følge samme kilde skulle dette tilsi hele 4900% økning i livstruende bivirkninger fra 2020 til 2021. Det var til da satt 42 millioner doser COVID-19 vaksiner.

Økningen i uønskede bivirkninger er  gjengitt på Dr. Robert Malone  nettsted  mwmalonesubstack og gjengitt i grafen nedenfor. Av denne kan man lese at det i  2020 var  2466 bivirkninger av alle slag rapportert fra Florida til VAERS , i 2021 var det hele 41.473.Dette forklarer økningen på 1700 %.

 

 

Hvem er professor Ladapo ?Professor Ladapo er som sagt helseminister i delstaten Florida. Han har vært en kjent motstander av ansiktsmasker og lockdown, noe som han ikke videre var alene om.

I følge New York Times den  23-2-22 kontaktet Lapado før han uttalte seg om lockdown  professor Jeffrey  Klausner ved Universitetet i California som  ut fra forskning mente at lockdown hadde begrenset effekt. Klausner beskrev da Ladapo  slik:” Han er en type som leser medisinske artikler og som så går gjennom litteraturhenvisningene og deretter litteraturhenvisningene til disse henvisningene!”

Han har også støttet bruken av Ivermectin mot COVID-19; noe som ikke er vanlig, men langt fra uvanlig. For dette og en del andre kritiske holdninger til vaksiners bivirkninger har han høstet kritikk fra grupper innen akademia og de som mener at det å kritisere vaksinene for deres bivirkninger ikke er relevant, når man tar i betraktning deres beviste positive egenskaper.

Bør slike tall forhindre en fra å la seg vaksinere? Professor Ladapo sier ikke det ! Han uttalte  i følge New York Times den 23-2-22 at : » vaksiner er  meget effektive i å forhindre hospitalisering og død ”. Men han mener at man samtidig  må vie bivirkningene mere oppmerksomhet. Legene bør ha mere kunnskap om hvilken person som ved vaksinering står i fare for å utvikle alvorlige bivirkninger. Videre mener han at når man ikke vet det vil man stå i fare for å bidra til økt antall alvorlige bivirkninger; og heller ikke det er han alene om.

Dette er derfor ikke en advarsel mot å la seg vaksinere , men for å fortelle at  mange leger nå  vil ha kunnskaper som gjør at man ikke utsetter sårbare grupper for økt risiko og heller vaksinerer de som absolutt trenger det og som tåler det.

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.