Alle forsøk på å reformere kostholdet og gjøre det sunnere , mer ernærende og mer bærekraftig bør motas med takk; men alle dietter og produkter mangler noe vesentlig som skulle ha vært der.Dette noeskulle bonden ha sørget for at var i alle plante og dyreprodukter, og fiskeoppdretterne skulle sørget for at det var i fisken.Men dette noe mangler og derfor oppstår det kroniske sykdommer som kunne vært helbredet om dette noe var der.Her er fakta til ettertanke.

Hvorfor oppstod alle gamle kulturer der hvor det var store elver ? Hellig kommer fra tysk «heilen» som betyr å helbrede. Egypterne mente Nilen var hellig , det samme mente sumererne om Eufrat og Tigris og inderne om elvene  Saraswati, Indus,Ganga og Yamuna.

De observerte at disse elvene regelmessig brakte med seg slam når det var regntid.Når dette slam- tilblandede vannet ble ledet ut på åkrene via kanalsystemer , ble plantene man dyrket større,kraftigere og mere næringsrike.

Kveg,sauer og geiter som beitet på gress nær elvebreddene vokste seg store og sterke. Folk som spiste slike planter, drakk melk fra dyrene og spiste kjøttet deres ble sunnere, sterkere og levde lenger enn de som bodde langt unnså elvene.

Hva var det i elveslammet som utrettet mirakler ? Mange tusen år seinere oppdaget vitenskapen hva det var i dette slammet som var så livgivende: mineraler, i alt 50 ulike.

Hvorfor må mineraler hele tiden tilføres jordsmonnet ? Når bønder dyrker jorda tar plantene opp mineralene.Alle mineraler i jorda, gjenfinnes dette i plantene.Hvert år det var flom kunne dette næringsrike elveslammet revitalisere jorda; sammen med gjødsel fra dyrs avføring og forråtnende planter.

Hva gjorde bønder som ikke hadde tilgang på elve-slam? De lot jord som skulle brukes til plantedyrking ligge brakk noen år.I den perioden tok dyrkingsjord (topp-jorda) opp mineraler fra grunnvannet. I tillegg sørget avføring fra husdyr som beitet på slik jorda for å føre en del næringsstoffer tilbake til jorda. I tillegg lot de dyrkbar jord ligge brakk og remineralisere seg noen år.Dette var en metode som ble brukt fram til 1900 tallet. Denne metoden brukes fortsatt i organisk landbruk.

Kunstgjødsel : I 1900 oppdaget fysikeren Kristian Birkeland og ingeniør Sam Eyde hvordan man lager nitrogenholdig ammoniakk ved en elektrokjemisk prosess .Dette ble blandet med mineraler og kalt kunst-gjødsel. Det finnes i dag ulike utgaver. Den enkleste innholdet nitrogen,kalium og fosfor. Andre blandinger inneholder opptil 11 ulike mineraler .Men ingen inneholder alle mineraler plantene trenger og derfor blir plantenes ernæring ikke fullverdige og de som lever av plantene blir således ikke fullverdig ernært.

Planter dyrket med kunstgjødsel er mangelfull næring: Når planter mangler alle mineraler blir det syke. Dette fører til følgende endringer.

  • Plantene inneholder mindre vitaminer og antioksidanter.
  • Plantene blir mindre motstandsdyktige mot insekter,sopp, bakterier og virus.
  • Deres evne til å produsere oksygen og binde CO2 fra lufta blir mindre.

Det du spiser i dag er derfor næringsfattig : Siden 1965 fram til 2005 falt innholdet av næringsstoffer falt med hele 80%. Det betyr at skal du få i deg like mye næring fra ett eple som i 1965 må spise 5 epler i dag.Og i 1965 var innholdet 90% mindre enn i 1930 !! Man behøver ikke være lege eller ernærings-ekspert for å forstå at den som skal leve av planter og dyr som ernæres av slike planter nødvendigvis blir underernært og derfor utvikler sykdommer.

Og forgiftet : For å holde liv i slike planter må bonden benytte store mengder sprøytemidler.Restene av disse sprøytemidlene blir værende i plantene og kommer inn i deg som forbruker og bidrar til sykdom.

Helsekostbransjen må derfor trå til: ved å selge mineral og vitaminprodukter som du trenger og som ikke finnes i maten. Dersom vi tar i bruk metoden som beskrives nedenfor vil behovet bli adskillig mindre ! Ønsker du gode mineralblandinger med alle 50 mineraler bør du gå på denne nettsiden thewallachfiles.org Dr. Wallach er Amerikas mest kjente og profilerte mineralforsker. Nettsiden er full av informasjon og man kan bestille produkter.Her er også en video om Wallach.

Jord Revminralisering er løsningen: I 1880 skrev den tyske biokjemikeren Julius Hensel boka «Brød fra stein» som omhandlet behovet for å remineralisere dyrkbar jord med oppmalt steinstøv. Metoden bredte seg til flere europeiske land, men døde deretter ut. I 1970 ble metoden gjenopptatt i Tyskland ved bruk av finmalt steinstøv som kan spres på store åkerområder .Metoden kalles på engelsk «Soil remineralization « (SR). I USA ble SR en grasrot bevegelse blant økologiske bønder .Metoden fikk etterhvert også støtte fra landbruksdepartementet. Bruk av SR gjør at man ikke trenger kunstgjødsel og ikke har behov for plantevernmidler.Enn så lenge har ikke metoden blitt brukt i stor stil i USA eller Europa.

SR et viktig bidrag til klimakrisen: Planter av alle slag som blir revitalisert ved RS blir sterkere, sunne, større, gir større avlinger og har høyere næringsverdi.De binder mere CO2 og produserer mere O2. Siden plantene ikke trenger å nedsprøytes med plantevernmidler bidrar det heller ikke til forgiftning av miljøet.

Hvordan du kan bidra : Det er viktig at RS metoden blir bedre kjent.Du bør derfor gå inn på nettsiden remineralize.org og lese om RS.Legg deretter ut stoff på Facebook. Skriv brev til politikere, landbruksdepartement og gjerne til EAT og fortell metodens positive virkninger for folk, planter, dyr og menneskers helse og hvorfor det bidrar til å løse klimakrisa.Bidra ved innsats til å skape noe bedre.

Alle som har en hage med plen, blomster eller dyrker noe, bør bestille steinmel og strø på plenen og der det vokser planter og ved selvsyn se virkningen.

@Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.