Ikke all kilder er positivt innstilt til historien om Essiac noe man fikk erfare da vi søkte  informasjon på verdens største nett-leksikon: Wikipedia. Dette er av interesse fordi mange kritikere av naturterapi ofte bruker Wikipedia som kilde. Her er hva Wikipedia skriver om Essiac .

Hvem tør vi tro på? Et evig tilbakevendende tema når man skriver om naturterapier er: Hvem kan vi stole på? I en lenger artikkel på nettstedet Hindawi er det analysert innholdet av i alt 97 artikler om alternativ terap på nettleksikonet Wikipedia .Bare 4%  av artiklene fikk karakter godkjent, 34% må redigeres bedre og 56% trenger bedre innhold.Med andre ord Wikipedia er ikke en helt god kilde til å bedømme  alternative terapier.Dette synes også å være tilfelle hva angår Essiac.

Wikipedia påstår: Nettleksikonet fremsetter tre helt ulike påstander om hvordan plantemedisinen ble kjent. Sykepleier Rene Caisse fant på oppskriften på egen hand og den kom ikke fra indianere. Hun lærte om den fra” en Ontario Ojibwa pasient”. Hun lærte den selv direkte fra indianere.

Fakta: I boka The Essiac Report av Ricard Thomas som er vel en dokumentert kilde til kunnskap fremlegges bevis for at Rene Caisse lærte om plantemedisinen i 1920 fra en engelsk pasient som hadde lært om den fra  en Ojibwa medisinmann en gang rundt 1900, brukt medisinen og blitt bra av sin brystkreft.

Wikipedia: Av de 4 ulike plantene i oppskriften er det bare en plante, bark av rød alm, som er typisk for indiansk plantemedisin. De andre tre plantene er ikke kjent i Nord Amerika.

Fakta: Engsyre og  Stor Borre vokser vilt i Ontario regionen (der Ojibwa indianerne bor) i følge Department of Food and Rural Affaris. Stor Borre kom til Nord Amerika og Canada fra Europa på 1800 tallet som en hageplante og spredte seg siden. Rød Alm vokser i Canada i følge Trees Canadensis og brukes i folkemedisinen for en rekke formål. Den fjerde planten i Essiac er Rabarbra vokser vilt i Ontario regionen i Canada i følge nettstedet Ontario Wildflowers. En skolert medisinmann kan altså hatt tilgang på alle fire urter en gang på 1800 tallet da resepten første gang ble satt sammen av medisinmannens bestefar.

Wikipedia: Caisse forandret oppskriften mange ganger.

Fakta: I følge dokumenter fremlagt i boka The Essiac Report holdt Rene Caisse oppskriften hemmelig helt frem til 1977, ett år før sin død .Før det er det ingen som vet noe annet om sammensetningen at den inneholdt  ville urter som ble kokt og drukket som te. Det som er riktig er at hun sammen med sin venn doktor Fisher prøvde å la en versjon som kunne injiseres, dette ble siden oppgitt .I 1960 lagde doktor Charles Brusch i USA en urteblanding som inneholdt de fire urtene pluss urtene vannkarse, rødkløver, tare og tistel. Denne 8 urter blandingen ble markedsført som Flor Essence i Canada av firma Flora I Britisk Colombia.

 

Wikipedia: Rene Caisse opptrådte med en aura av mystisisme hva angikk sammensetningen av Essiac.

Fakta: Rene Caisse  var ingen mystiker , hun holdt derimot oppskriften hemmelig helt frem til 1977, ett år før sin død, fordi hun ikke ønsket at noen skulle kopiere den å tjene penger på den. Så lenge hun levde lagde hun blandingen selv av de fire plantene og delte den ut gratis til alle som ba om å få prøve den.

Wikipedia: Oppskriften ble solgt til Resperin Cooperation.

Fakta : I Den 26 oktober 1977 overdro Rene Caisse oppskriften til David Fingard, eier av Resperin for en sum av en dollar. Resperin lovte å bygge flere klinikker der syke kunne behandles med Essiac samt å inngå avtale med leger for å forske på Essiac. Fingard var da en gammel mann, firma uten økonomisk ryggrad og ute av stand til å holde sine løfter.

Wikipedia: Essiac er aldri bevist å helbrede kreft.

Fakta: Sykepleier Rene Caisse delte ut Essiac gratis til flere tusen kronisk syke i tidsrommet 1922-78. Kravet myndighetene satte var at de måtte være oppgitt av skolemedisinen. I følge henne selv opplevde en 80% bedring. I perioden 1960-88 brukte den meget kjente og respekterte legen doktor Charles Brusch i USA urteblandingen i behandling av kreftsyke og uttalte i 1984” Resultatene som ble observert på tusener av pasienter av ulike raser, kjønn, alder med alle typer kreft beviste definitivt at Essiac var en kur for kreft. Studier gjort i laboratorier i USA og Canada styrker denne påstanden.” I 2007 gjorde en gruppe forskere i Canada en grundig undersøkelse av Essiac på cellekulturer som beviste: Essiac viser seg å ha betydelig antioksidant og immunregulerende virkning, samt evnen til å drepe kreftceller som er i tråd med de historiske egenskaper som tilskrives blandingen. Man observerte også CYP450 og fibrinolyse virkning. Dette er første gang det er blitt utført et omfattende laboratorium undersøkelse av virkningene av EssiacSeely et al 2007)

Wikipedia: Urteblandingen kan gi bivirkninger.

Fakta: I et radiointervju med Elaine Alexander uttalte doktor Charles Brusch i 1984 etter å ha erfaring med Essiac i 24 år at han ikke hadde sett noen bivirkninger.Dette forhindrer selvsagt ikke at bivirkninger kan forekomme hos spesielt sensitive personer.

Konklusjon: Med dette avslutter vi historien om Essiac. Personer med helseproblemer som ønsker å bruke plantemedisin må ikke gjøre dette uten at man rådfører seg med lege. Kreftsyke må selvsagt ikke bruke Essiac eller noen plantemedisin i stedet for skolemedisin.

Image FreePik

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

 

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.