Ingen vaksine er uten bivirkninger. Spørsmålet er publikum ønsker å vite er hvor stor risiko er det og hvilken type kan man forvente. Den 21.september 2021 henvendte organisasjonen Public Health and Medical Professionals For Transparacy   seg en føderal domstol i Forth Worth i Texas med et søksmål mot   FDA (Food and Drug Administration) for å få vite hva myndighetene visste om bivirkninger av Pfizers` CVOVID-19 vaksiner. Her er en oppdatering av hva som fremkom av søksmålet.

Domsavsigelsen 6-1-2022: Det ble inngått en avtale signert av dommer Mark Pittmann som konkluderte med følgende.

  • FDA skal frigi mer enn 12.000 dokumenter innen 31 januar 2022
  • FDA skal deretter  frigi 55.000 sider hver 30 dag. Publiseringen skal startet før 1 mars 2022.11.05 og fortsette inntil alle dokumentsider er frigitt.
  • FDA skal i visse tilfeller kunne utelat  informasjoner.
  • Partene skal sende inn en rapport forløpende hver 3 .måned om fremdriften-

I alt dreier det seg om 328.000 sider !

Pfizer-rapporten: En av dokumentene som ble frigitt i mai 2022 var et 38 siders sammendrag laget av Pfizer om bivirkninger de kjente til etter at mRNA var godkjent den 23 august 2020. Rapporten omfattet tidsrommet 1.desember – 28 Februar 2021 og omhandlet bivirkninger som 42086 personer i 63 land hadde fått av vaksinen. 65% av alle rapportene kom enten fra USA eller England.

Pfizer rapporten utgjør altså kun et lite antall av de dokumenter som FDA ble pålagt å publisere.

Rapporten er delt i tre deler. En allmenn del som er publisert på denne bloggen. En oversikt over sjeldne, men mer alvorlige bivirkninger. Og endelig et 9 siders sammendrag med over 1000 ulike funn og diagnoser som ble gjort hos personer med bivirkninger. Det fremgår ikke klart om disse diagnosene var oppstått som følge av vaksinen eller om det var sykdommer de vaksinerte hadde i forkant.

Pfizer´s syn på sin egen rapport: I rapporten på side 6 kan man lese hva Pfizer´s ledelse mener om sin egen rapport:” En opphoping av bivirkninger betyr ikke nødvendigvis at bivirkningen ble fremkalt av legemidlet. Det kan snarere skyldes en underliggende sykdom eller andre forhold slik som tidligere sykehistorie eller bruk av legemidler”.  Dette er en vanlig reservasjon både legemiddelprodusenter og myndigheter som har godkjent vaksinene på grunnlag av informasjon fra produsentene. Grunnlaget for en slik holdning er selvsagt at man ikke ønsker å anklages for å selge” bad medicine” og ikke ønsker å komme ut for erstatningssøksmål. Bevisbyrden blir derfor når det er tvil liggende hos pasientene og deres leger. Sjansene for å vinne frem er høyst variabel.

En norsk statistikk over sjanser for å vinne frem hos Pasientskadenemda dersom man mener seg feilbehandlet eller har bivirkninger etter behandling, viser at bare 10% vinner frem.

Pfizer rapporten for perioden 1st desember 2020- 28 februar 2021.

Her følger kort sammendrag av rapportens del 1.

1.Kort sammendrag.

Antall kasus  (N=42086)
Kjønn: Kvinner 29914
Menn 9182
Kjønn ukjent 2990
Resultat: Bedret av bivirkning 19582
Bedret,men med senskade 520
Ingen bedring 11361
Død 1223
Ukjent skjebne 9400

 

Fordi personer med bivirkninger har ofte mer enn 2 ulike bivirkninger er symptomene delt opp i to skjemaer.

Symptomskjema nr.1

Kumulative tall frem til  28 February 2021
MedDRA SOC MedDRA PT AEs (AERP%) N = 42086
Blod og lymfe
Hovne lymfer 1972 (4.7%)
Hjertet
Hurtig puls 1098 (2.6%)
Mage /tarm
Kvalme 5182 (12.3%)
Diare 1880 (4.5%)
Oppkast 1698 (4.0%)
Allmene symptomer
Feber 7666 (18.2%)
Utmattelse 7338 (17.4%)
Frostrier 5514 (13.1%)
Smerter på injeksjonsstedet 5181 (12.3%)

 

Symptomskjema nr 2.

Kumulativ tall frem til  28 February 2021
MedDRA SOC MedDRA PT AEs (AERP%) N = 42086
 Smerter 3691 (8.8%)
Sykdomsfølelse 2897 (6.9%)
Utmattelse 2285 (5.4%)
Ineffektiv legemidler 2201 (5.2%)
Rødhet på injeksjonsstedet 930 (2.2%)
Hevelse på injeksjonsstedet 913 (2.2%)
Influenzaliknende sykdom 835 (2%)
Infeksjoner
COVID-19 1927 (4.6%)
Skader ,forgiftning og komplikasjoner
Feil bruk av vaksine 880 (2.1%)
Problemer med produktet 828 (2.0%)
Muskel skjelett  og bindevev.
Muskelverk 4915 (11.7%)
Smerter I bein og armer 3959 (9.4%)
Leddverk 3525 (8.4%)
Nerve system
hodepine 10131 (24.1%)
Svimmelhet 3720 (8.8%)
Nummenhet 1500 (3.6%)
Nedsatt følsomhet 999 (2.4%)
Lunger, bryst og mediastinum
Pustevansker 2057 (4.9%)
Hoste 1146 (2.7%)
Munn og svelg smerter 948 (2.3%)
Hud og underhud
Kløe 1447 (3.4%)
Utslett 1404 (3.3%)
Rødhet 1044 (2.5%)
Økt hårvekst 900 (2.1%)
Urticaria 862 (2.1%)
Totalt antall personer 93473 

 

Høy forekomst av bivirkninger blant gravide.

268 gravide fikk vaksine. 124 fikk bivirkninger (45.9%) .75 av disse var alvorlige (27.8%). 28 spontanaborterte. 5 har en ukjent skjebne da rapporten ble skrevet. Av de i alt 268 som hadde bivirkninger mistet Pfizer kontakt med 234. Blant de 34 som ble fulgt opp i hele graviditeten av sine leger spontanaborterte 28,  5  stk hadde ukjent skjebne og bare 1 hadde en normal graviditet.

 

 

@Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.