Forskere oppdager det alle stort sett vet; du blir bedre av dine depresjoner, angst og frykt dersom du trener fysisk. Men hvor mye bedre og hva slags trening hjelper og er resultatene varige ? Her er hva forskere mener en bør  å tenke over før  man tyr til legemidler.

  1. 17% av alle amerikanere lider av depresjoner i løpet av et liv. I Norge vil et sted mellom 7-12% få samme diagnose avhengig av alder, bosted, inntekter osv. Det er som alle vet letter å miste motet når du er eldre ,lider av sykdom, bruker legemidler med bivirkninger ,har dårlig råd eller er nederst på den sosiale rangstige enn om det motsatte er tilfelle
  2. Hver dag brukes det 6% av alle nordmenn et legemiddel som er ment å hjelpe mot ulike grader av depresjon.
  3. I Tidsskriftet Fysioterapeuten nr 11-2013skriver to forskere L Giske og KT Dahlm at fysisk trening ikke er bedre enn antidepressiva eller samtaleterapi, men det er ikke dårligere. Forskerne hadde selv ikke utført egne forsøk ,men hadde bare lest hva andre hadde skrevet .At trening verken er bedre eller verre en medikamenter er i seg selv oppmuntrende, for når man trener får man bedre fysisk form med på kløpet, noe man ikke får av legemidler eller samtale. Skribentene hadde ikke sett på ulike treningsformer og heller ikke grader av depresjon ,kanskje noe man bør om man skal gi gode råd til fysioterapeuter??
  4. Ved søk på nettet finnes det ingen norsk undersøkelser om depresjon blant aktive idrettsutøvere, trolig fordi det ikke er et stort nok problem til at noen bryr seg ? Når spotsfolk blir deprimerte er det så langt man finner på nettet fordi de taper, ikke føler seg gode nok, slutter med idrett ,utmattet etter hard sesong, men dette er jo ikke sykelig, men helt naturlige reaksjoner som kan tankes ved å ta kontroll over tanker ,kosthold og prestasjoner.
  5. I USA blir det derimot gjort noe grundigere utredninger :Dr. Philos Lynett L Craft og Frank M Pema bra Boston Universitet i USA gjennomgikk en rekke undersøkelser av  fysisk trening og depresjon og resultatene synes å være slik: Medisiner gir kjappe resultater. Fysisk trening gir resultater etter noe lenger tid, men effekten av trening er like bra som medisiner og bedre enn placebo. Treningsresultater er varige og gir dessuten bedrefysisk helse. Treningsmetoder som var vanlige i forsøkene var jogging, rask gange, tredemølle og liknende .Forsøk som pågikk i mer enn 9 uker viste de beste resultatene. Da sier dette oss at livslang fysisk trening ikke bare kan beskytte mot depresjoner ,men også virke kurativ
  6. Forklaring på at fysisk trening bedrer humøret er en allmenn helseforbedring slik som disse beviste effektene her: a) Lager mer endorfiner (hjernens lykkestoff) ) b)Bedre allmenhelse c)Bedre søvn d) Reduserer stress e) Gir bedre selvtillit f) Styrker hjertet g) Bedrer energinivåene i kroppen h) Bedre muskelstyrke i) Styrker beinmasse j)Fjerner fedme k)Bedrer utseendet!! Holder du disse fordelene opp mot tabletter bør valget ikke være problematisk

Hvilken treningsform er best?? Svaret er oppmuntrende: enhver aerobisk trening dvs der du puster og svetter og føler deg varm når du trener. Vanligvis må du da trene mer enn 30 minutter ad gangen. http://www.webmd.com/depression/guide/exercise-depression#1

  1. I følge tidsskriftet Atlantic får nå 25% av alle amerikanere diagnosen depresjon fra sin leger, mens myndighetene anslår at bare 10% kan sies å lide av det( se punkt 1 og 2).I følge tidskiftet ble det i 1999 erkjent ved forsøk at de som trente hadde like god effekt av trening som de hadde av lykkepillen Zoloft (Norsk navn: Fontex).I en annen undersøkelse fra 2006 sitert i Tidsskriftet hadde forskere undersøkt 11 ulike studier av treningens effekt på depresjon og man anbefalte leger å prøve trening  for depresjonen tredje undersøkelse fra 2013 sitert konkluderte med at når pasienter ikke ble bedre av lykkepiller (SSRI), så ble 30% bra av fysisk trening og det er like bra eller bedre enn å prøve nye legemidler for det samme! I 2009 ble pasienter spurt hva leger anbefalte de å gjøre ved depresjon og hele 40% sa at deres leger anbefalte de å begynne å trene som hjelp for å bekjempe depresjon !(http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/03/for-depression-prescribing-exercise-before-medication/284587/
  2. Så litt malurt i begeret. Professor John Campell fra UK undersøkt 360 deprimerte hvorav halvparten brukte legemidler og mange over lang tid. Av de 360 skulle halvparten prøve å trene stort sett så mye de hadde lyst, men det gav ingen bedre effekt enn for de som ikke ble oppfordret til å trene. Siden Campell ikke undersøkte hvor mye de som ikke ble oppfordret faktisk trente uoppfordret, er ikke resultatene helt troverdige. Det samme skriver Mark Rice Oxley ,forfatter av boka ”Under A Lemontree” ,en bok om depresjon der trening blir fremhevet som effektiv. Han sier at Campell synes å ville bevise noe erfaring motsier, og erfaring: trening i store nok doser hjelper!!

Copyright Bjørn J Øverbye 2018

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.