Norsk eksport av fossil gass til EU, der gass som brennstoff regnes som «grønt skifte» går for fullt. Men EU vil helst  ikke snakke om at når gass forbrennes skapes klimagassene CO2 og Nitrogenoksid som bidrar til global oppvarming. Nitrogenoksid er dessuten giftig for planter, dyr og mennesker. På tide med et sannferdig grønt skifte og ikke bare noe som ser pent ut på papiret ?

Full gass inn i fremtiden? Når EU byråkrater som EU´s viseminister Maros Sefcovic snakker om renere strøm fra fornybare kilder og utfasing av fossilt brennstoff; mener han og hans likesinnede ikke reduksjon i bruk av fossil gass, omtalt som “naturgass”. Man ser på dette som en redning i grønt skifte fremfor et problem. Argumentet er at naturgass slipper ut mindre CO2 ved forbrenning enn ved bruk av kull og olje. Spørsmålet er hvor mye: Data fra American Geoscience Institute viser for å lage samme mengde energi er gevinsten ved å brenne gass bare 28% mindre CO2 utslipp enn ved olje og 50% mindre enn når man brenner kull.

NOx og Ozon: Bruk av naturgass har også andre problemer. Forbrenning produserer Nitrogenoksid-gasser (NOx) og Ozon som skader planter, dyr og mennesker. Et større gasskraftverk produserer ca. 100 tonn NOx pr år. I løpet av ett år produseres det ca. 927 000 ton NOx fra gassforbrenning i EU. Dette er 44% lavere enn i 1990 men fortsatt et langt steg fra å være giftfritt. I disse Coronatider er det vel å merke seg at mange forskere har påvist en sammenheng mellom alvorlig Covid-19 og NOx-luftforurensing.

Hydrogen løsning eller: Et hett tema i klimadebatten er i Norge og EU og verden forøvrig er hydrogen som brennstoff. Når hydrogen forbrenner dannes vanndamp. Men det er ikke slik teknokratene i EU og Norge har tenkt seg å bruke hydrogen i stor skala. Man vil blande det med fossile gasser. I følge Cleanenergy Group i USA som har forsket på praktisk anvendelse av hydrogen fører innblanding av hydrogen i fossil gass like mye NOx og CO2 som forbrenning av vanlig ublandet gass. I en forskningsrapport fra Mitsubishi Heavy Industries Group om hydrogenblandet naturgass fra 2020 ble data om CO2 fjernet, trolig for å tekkes politikernes behov for å dekke over fakta

ECT avtalen som hindrer grønt skifte: ECT står for Energy Charter Treaty som er en avtale mellom regjeringer i England, EU land, nordiske land og Russland og kraftindustrien om å sikre selskapenes investeringer. Som følge av avtalen har flere kraftprodusenter som bruker fossilt brennstoff saksøkt regjeringer som krever nedstengning av fossile kraftverk for å oppfylle Paris-avtalen om renere klima. Et eksempel på denne situasjon er søksmålet fra det multinasjonale kraftselskapet RWE AG mot den nederlandske stat på 1.6 milliarder euro for nedstengning av deres kullkraftverk i Nederland.

Hvor går veien? Ingen vet med sikkerhet hvor EU og Nordens energimarked tar veien. Norge er i en særstilling ved at 98% av all strøm er fra vann og vindkraft, men vår regjering er en del av den Europeiske klimakrisen ved at den selger gass og olje. For dette betaler vi klimaskatter som sendes til strømkunder og brukere av fly, båt og biler som går på oljeprodukter. Man kan faktisk være enig med Thunberg: politikere sier noe og gjør noe annet.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Les også om Vindmøller som fornybar energi

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.