Dette er en helseblogg, men opplevelse av urørt natur og  gleden ved dyreliv er også en del av vår helse.Hva når kraftutbyggere vil befolke norsk natur med vindmøller for å gjøre seg rike og samtidig gjør inngrep som ødelegger natur og skader dyreliv? Er ikke dette da noe som forringer vår helse og fortjener en kommentar.?

Vindmøller er en veritable kjøttkvern for fugler. Vindmøller blir fremstilt av sine investorer som en naturvennlig kilde til produksjon av elektrisk energi.  Dette er en påstand og ikke et faktum. Miljøforkjempere som World Wildlife Fund og Naturvernforbundet har ved flere innlegg i media påpekt at vindmøllene skader miljøet.

I søken etter tall fant man et innlegg i Stavanger Aftenblad 29/7-19 der en kan lese at en vindmøllepark i Wien i Østerrike førte til 411 fuglers død pr døgn. Multipliser så opp antall dager pr år og man står overfor en regelrett ” kjøttkvern” av dimensjoner i naturens fugleliv.

I samme avisartikkel kan man lese at på vindmølleparken i  Smøla i Norge ble det i løpet av et år drept 100 ørner og ”mange hundre liryper og fuglearter ”(pr år).

Påskynder den store innsektsdøden. Vindmølleparker fungerer også som veritable drapsmaskiner for innsekter. Innsekter inngår i naturens kretsløp som næring for en rekke livsformer, herunder fugler av mange slag. Mange insektarter som eksempelvis bier og humler er viktige for pollinerings av naturens mange planter, herunder nytteplanter  for mennesker og mat for beitedyr.

Liberal bruk av insektdrepende sprøytemidler i jordbruket og det forhold at  byer og tettbebyggelse reduserer naturområder har ført til nedgang  antall insektarter og mengden av disse ..I følge en artikkel i Aftenposten 31-3-2012 har man  i Norge alene  sett en nedgang på 85% i antall  bi og humledronninger som er basis for nye innsektssamfunn. I land som Kina  er nedgangen så dramatisk at man mange steder må ansette mennesker til å overføre pollen mellom blomster på nyttevekster uten at de kan erstatte innsektenes effektivitet.

Hvor mye innsekter som hver år dør på grunn av vindmøller alene ,belyses av tall fra Tyskland der det anslås at 1200 tonn innsekter drepes av rotorbladene på møllene.

Støy til besvær. Vindmøller generer også et annet problem som uønsket støy. I et innlegg i www.forskning.no skriver forsker Henrik Møller den 10/2-2011 at skal man unngå sjenerende støy bør man bo minst 1400 meter fra en vindmøllepark og skal man være helt støyfri bør man bo 3500 meter unna møllene. Søker man på nettet finner man en rekke innlegg fra tilhengere av vindmølleteknologi, de fleste ført i pennene av utbyggere og eiere og kjøpere av vindkraft for videresalg at problemet er ubetydelig.

I en spørreundersøkelse blant beboere på  Lista i 2015  av Transport Økonomisk Institutt opplyste 39% de som bodde i nærmiljø til vindmølleparken at de var plaget av støy inne i boligen og 51% utenfor boligen. Videre kunne man lese fra tallmateriale at plagene økte jo nærmere man var vindmøllene. Det er videre bevist at langvarig støyeksponering medfører helseplager som øresus, dårlig søvn, økt blodtrykk med mere.

Politiske problemer og naturvennlige alternativer. Pr dags dato produseres 9% av all strøm fra vindmøller og antall vindmølleparker øker for hvert år. Dersom norsk eierskap over egne naturresurser er et poeng er det bekymringsfullt at 60% av alle parker for tiden eies av utenlandske investorer og at antallet utenlandske eierskap stiger for hvert år. Siste året var hele 75% av alle nye parker eid av utenlandske investorer, alt i følge NRK 22/6-20.

Og mens vi snakker: i Dagens Næringsliv den 10/5-19 kunne man lese at om man oppruster og utbygger fossekraft kan man i helhet erstatte all fremtidig vindkraft.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.