Det er stadig mer forskning som bekrefter at kreft, ME, fibromyalgi, leddgikt og tarmsykdommer kan være fremkalt av sykdomsfremmende mikro-organismer. Et sunt immunsystem beskytter deg mot slike angrep og kan bedre forløpet av sykdommer fremkalt av slike mikro-organismer. Her er 8 prøver forskere mener er bra å ta.

En rekke fremtredende forskere har de siste tiårene funnet ulike virus bakterier og sopparter i blodet til kreftsyke, ME syke, leddgiktpasienter mfl. som de mener er årsaken til sykdommene. Beviset for at dette er riktig ? De samme forskerne sier at når den mikroben de finner blir drept/utyddet med legemidler eller vaksiner så går kreftsykdommen tilbake eller man kan bli bra.

Hvor kommer mikrober fra? Forbløffende nok er mikrober oftest fortsatt i følge de samme forskerne, mikro-organismer/parasitter som mennesker og dyr bærer i seg når de er friske . Noen kan overføres fra dyr til mennesker eller fra menneske til menneske.

Hvorfor får ikke de fleste sykdom hvis det er slik at mikrobene finnes hos mange mennesker? Fordi slike sykdommer utvikles når immunsystemet blir svekket. Når svekkes immunsystemet? Når allmenhelsen svikterHva svekker allmennhelsen? Miljøgifter, dårlig ernæring, mangel på viktige mineraler/vitaminer/ fettstoffer, visse immunsvekkende legemidler, langvarig stress, radioaktiv stråling, overdreven bruk av alkohol, tobakksrøyk med mer. Interessant nok; de samme ting som svekker allmennhelsen og derved immunsystemet skader også arvestoffet i cellene.

I følge de samme forskere som har oppdaget disse forholdene er det liten sjans for at en vanlig lege vil sette disse forhold i sammenheng.

 

Hva bør da vanlig pasienter med slike lidelser gjøre? Man kan etterspørre en del blodprøver som forteller deg noe om immunsystemets sunnhet, for har du et godt fungerende immunsystem; da vil dine sjanser for å komme deg greit gjennom kreftsykdommen øke når du samtidig tar den terapien norsk helsevesen sier du skal ha.

Dine sjanser for å utvikle bivirkninger av kraftfulle terapier som immundempende midler, stråling og cellegift som dessverre svekker immunsystemet blir da mindre. Og dersom du ikke har slike lidelser så vil dine sjanser for å ikke å få det øke , fordi immunsystemet er din beskyttelse mot kreft. Og selvsagt: mot andre sykdommer der mikrober er involvert

Om dette er alle seriøse leger/forskere faktisk helt enige!

Her er blodprøver som forskere mener er nyttige:

  1. Antall hvite blodceller (Leukocytt-tallet) forteller noe om den totale mengden immunceller, men dessverre ikke så mye om deres aktivitet og evne til å drepe kreftceller.
  2. De ulike undergruppene av immunceller: basofile, neutrofile og eosinofile.
  3. CD: Cluster Diffrentiation telling Undergrupper av immun-aktive celler: a) CD3: aktiverer T-celler som dreper skadde celler/kreftceller og mikrober b) CD4: aktiverer T- cellene c) CD8: hjelper andre lymfeceller å drepe fremmede eller syke celler /kreftceller d)Natural Killer Cells : dreper fremmede celler/kreftceller , CD 17. Dette forteller din lege noe om  fordelingen av immunceller som aktivt deltar i forsvar mot kreft, virus, sopp, bakterier og autoimmune sykdommer. Flere sykehus tilbyr i dag CD telling.
  4. Gammaglobuliner: dette er immunstoffer immun-cellene lager som forteller deg noe om produksjon av motstoffer(antistoffer) mot virus, sopp, bakterier, parasitter og kreftceller. Det finnes ulike typer av gamma-globuliner: Type A: finnes i slimhinner og beskytter kroppen mot infeksjoner i slimhinner Type D: Finnes på B celler hvis oppgave er å rydde opp død materiale i blodbanen Type E: Allergireaksjoner Type G: deltar i forsvar mot mikrober Type M: lages i tidlig fase av oppblomstring av /invasjon med mikrober.
  5. Alfa globuliner: proteiner som lages av immunceller. Disse proteinene øker i mengde dersom man har lever , tarm, endetarmskreft og spredning av kreft. For en komplett oversikt be din fastlege forklare dette.
  6. Heliobacter Pylori antistoff: Denne mikroben er kjent for å kunne gi kreft i mage /tarm og visse former for leddgikt, den lar seg enkelt drepe med antibiotika!
  7. Progenior Cryptocides: en mikro-organisme som opptrer i ulike former. Ble identifisert av den kjente mikrobiologen Virginia Livingston-Wheeler i 1958 som en mulig årsak til ulike kreftformer. Lar seg stanse med vaksiner og endring i kosthold. Livingston-Wheeler oppdaget blant annet at Tuberkulose-vaksine + en spesifikk vaksine mot selve mikroben førte til bedring i pasientens immunsystem og derved at kreften ble redusert/stanset opp og endog helbredet.
  8. Candida-sopp: sees som en parasitt ved svekkelse i immunsystemet. Enkelte  forskere spekulerer på om candida også kan være årsak til visse kreftformer. Man kan også observere Candida ved ME og Fibromyalgi. Er denne parasittære sopparten årsak eller følgfesvenn?? En fornuftig teori er at den er en følgesvenn som dukker opp når ditt immunsystem er svekket! Lar seg fjerne ved endret kosthold og antibiotika-terapi.

Som du forstår: Jo mer vi vet, jo vanskeligere blir det å forklare årsaker til sykdommer. 

Copyright Bjorn J Øverbye 2016

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.