Regjeringen har pålagt helsemyndigheter og landbruksmyndigheter å godta internasjonale handelsavtaler som er undertegnet og som gir multinasjonale firmaer retten til å selge Genetisk Modifiserte Organismer i Norge

Nyttig informasjon  du må vite om GMO

Regjeringen har pålagt helsemyndigheter og landbruksmyndigheter å godta internasjonale handelsavtaler som er undertegnet og som gir multinasjonale firmaer retten til å selge Genetisk Modifiserte Organismer i Norge. GMO omfatter både dyr og planteprodukter. Her er noen fakta du bør vite om GMO hentet fra ulike kilder.

 1. 1935 Arvestoffet DNA som bestemmer artenes egenart blir  oppdaget av den russiske biologen Andrej Nikolevtich Belozersky
 2. 1975 Asilomar konferansen tar opp sikkerhetsspørsmål for endring av DNA
 3. 1980 klarte genetikere ansatt ved General Electric, en av USA største multinasjonale selskaper, å genmodifiserte en bakterie slik at den kunne spise olje. Bakterien ble så brukt til å rense opp oljesøl. Dette var historiens første GMO. General Electric fikk patentrettigheter på verdens første GMO etter rettsavgjørelse i amerikansk høyesterett.
 4. 1982 FDA, det amerikanske departementet for matvare- og legemiddelsikkerhet, godkjenner syntetisk insulin laget av GMO variant av tarmbakterien E. Coli . Det nye insulinet kalles humulin.
 5. 1994 FDA godkjenner Genmodifisert Tomater. De genmodifiserte tomatene har lenger varighet i hyllene før de råtner.
 6. 1996 FDA får søknad om produksjon av GMO laks.Blir ikke godkjent.
 7. 1996 Forskere i Australia oppdaget at GMO- korn som ble utviklet i for å tåle høye mengder av sprøytemidlet Glyfosat har medført at ugresset som Glyfosat var ment å drepe har utviklet sin resistens og tåler nå 7-11 ganger mer Glyfosat enn da man begynte med intensiv bruk av Glyfosat.
 8. 1997 :EU krever at alle GMO produkter skal merkes før de havner i hyllene i butikkene. Hensikten er å informere forbrukerne at de kjøper GMO matvarer.
 9. 1999: GMO markedsføres nasjonalt og internasjonalt. Over 100 millioner mål dyrket mark avsettes til å dyrke GMO planter som skal tåle høye mengder sprøytemidler eller på annen måte oppføre seg annerledes enn naturlige arter.
 10. 2003 GMO akvariefisk fisk kan selges i USA
 11. 2003 Amerikanske forskere oppdager at en larve som skader bomull har blitt resistent mot sprøytemidlet Bt-toxin- Bt-toxin brukes i store mengder på GMO bomullsplanter som er laget for å tåle BT-toxin. Det har bare tatt 10 år for larvene å tåle store mengder pesticider. Dette er darwinisme i praksis. Naturen adapterer seg til ekstreme betingelser ved at det skapes samtidig mer motstandsdyktige arter.
 12. 2010. Indiske myndigheter forbyr GMO-ris. EU tillater slag av GMO-poteter.
 13. 2011 Forskere i Canada gjør en skremmende oppdagelse: liberal bruk av sprøytemidlet Bt-toxin i matvareproduksjon fører til at det nå er så mye Bt-toxin i matvarer at Bt-toxin gjenfinnes i fostre hos gravide.
 14. 2012 Den franske bonden Paul Francois vinner en rettssak mot en amerikansk produsent av GMO fordi han er blitt syk av sprøytemidlet Lasso som brukes på åkrer der man dyrker GMO planter som er spesiallaget for å tåle mye av dette sprøytemidlet.
 15. 2016 . Hele 30 land undertegner forbud mot GMO matvarer, blant disse Russland og Kina! Begrunnelsen er hensyn til folkehelsen. I 2017 innfører russiske myndigheter strengere regler. Under Putins regime har mengden av GMO produkter falt fra 12 % til 0,1% av alle importerte matvarer.
 16. 2016 Norske myndigheter godkjenner import av GMO og NRK bruker et kjent underholdningsprogram for å fortelle forbrukere at giftfri, økologisk mat er verdiløst

Kunnskap er basis for egne beslutninger.Tenk nå etter:Bør vi «tukle med naturen»? I over 4,5 milliarder år har naturen eksperimentert frem alt liv på jorden.I løpet av bare 30 år har forskere begynt å modifisere naturen med ett eneste formål: å tjene mere penger ved å selge patent-bare plante og dyrearter.Ingen vet i dag hva disse kortvarige forsøkene vil medføre på sikt;men vet allerede nå at GMO dyrearter laget for oppdrett og GMO planter laget for matproduksjon overtar  de naturlige artenes plass. De GMO modifiserte artene er ofte sterile og kan ikke formere seg og vil derved på sikt utrydde naturens fornybare system.I tillegg er GMO laget for å tåle store mengder giftstoffer fra sprøytemidler.Disse sprøytemidlene kommer ut i økosystemene og dreper naturlige plante-  og dyrearter. Når 30 land sier nei ,herunder to av verdens største teknologisk avanserte stater :Kina og Russland  er det grunn til ettertanke.Vi anbefaler deg ingen ting annet enn dette:Les om det du velger å putte i munnen.Du er ansvarlig for din helse

 

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.