Nederlandske forskere har påvist B12 mangel hos opptil 70% av alle med hjertesykdom. På tide på be fastlegen om å få tatt B12 test ?

Alle sykdommer har mer enn en årsak…B12 mangel er av en flere..

B12 er som du leste i forrige artikkel et viktig tilskudd ved en rekke sykdommer .Hvorfor vet ikke leger dette ?Hva er forklaringen ? I følge professor Werbach’s 7-bindsverk er det minst to forklaringer: Den ene og mest åpenbare er at mange sykdommer er multifaktorielle; dvs fremkalt av flere ulike årsaker! Når en av årsakene er B12 mangel vil det å gi nok B12 bedre sykdommen, selv om det også er andre årsaker som ligger til grunn.

En annen forklaring som også ble støttet av dobbelt Nobelprisvinner Linus Pauling er at vitaminer i større doser har en medisinsk effekt, dvs virker som legemidler!

B12 mangel ofte oversett problem .

Men tilbake til den første årsaken:mangel-sykdommer !Det er allmenn enighet om dette er et stort problem;likevel vil de fleste som tester seg for B12 i Norge få beskjed om at deres verdier er innenfor normalen (130/170- 700 enheter/L:Lyngbye:Norsk Hanbok i Laboratorie-Kjemi ,1999).Holder man seg til slike definisjoner oppgir norske forskere høys varierende tall:noen mener at kun 0.1% av befolkningen mangler B12 andre mener at så mange som 14% lider av det.

I USA der  mange leger mener at alt under 200 enheter bør regnes som mangler anslår noen at alt fra 3%-42% av  de underskte lider av B12 mangel avhengig av sykelighet og alder osv,(Webach Textbook of Nutritional Medicine side 36)

70% av alle med angina kan behøve B12

I en undersøkelse foretatt i Nederland i 2007 hadde 70% av alle pasienter som ble innlagt på sykehus med angina pectoris behov for B12!! 

Men problemet med denne undersøkelsen var at legene i Nederlad setter nedre gresen for sikker B12 mangel til 203 enheter /liter og  opptil 339 enheter/L kaller man det subklinisk B12 mangel.

I Norge behandler de fleste  leger pasientene før B12 er under 170 enheter/liter og mange sykehus behandler selv ikke da fordi legene unnlater å ta prøver med begrunnelsen av at de er for dyre tester etter hva syke forteller oss!Norge har med andre ord » lite B12 mangel» fordi man definerer bort de syke ved å sette urimelig strenge krav til hva man kan kalle en B12 mangel!

I Nederland, USAog andre land der man har våkne myndigheter operere man med helt andre tall enn i Norge.Der snakkes det om  B12 mangel i størrelse 3%-70% avhengig av sykdomsgruppe ,alder og genetikk. 

Disclaimer.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.