Forskere advarer:Opptil 70% av hjertesyke trenger B12 !!

 Nederlandske forskere har påvist B12 mangel hos opptil 70% av alle med hjertesykdom. I Norge virker det som om dette ikke er tema i det hele tatt.Hva er galt…..?

Alle sykdommer har mer enn en årsak…B12 mangel er av en flere..

B12 når det trengs mest!

B12 når det trengs mest!

B12 er som du leste i forrige artikkel et viktig tilskudd ved en rekke sykdommer .Hvorfor vet ikke leger dette ?Hva er forklaringen ? I følge professor Werbach’s 7-bindsverk er det minst to forklaringer: Den ene og mest åpenbare er at mange sykdommer er multifaktorielle; dvs fremkalt av flere ulike årsaker! Når en av årsakene er B12 mangel vil det å gi nok B12 bedre sykdommen, selv om det også er andre årsaker som ligger til grunn.

En annen forklaring som også ble støttet av dobbelt Nobelprisvinner Linus Pauling er at vitaminer i større doser har en medisinsk effekt, dvs virker som legemidler!

Hungersnød i Slaraffenland.

fatmancharlesdickensMen tilbake til den første årsaken: mangel-sykdommer !Det er allmenn enighet om dette er et stort problem;likevel vil de fleste som tester seg for B12 i Norge få beskjed om at deres verdier er innenfor normalen (130/170- 700 enheter/L:Lyngbye:Norsk Hanbok i Laboratorie-Kjemi ,1999).Holder man seg til slike definisjoner oppgir norske forskere høys varierende tall:noen mener at kun 0.1% av befolkningen mangler B12 andre mener at så mange som 14% lider av det.

I USA der  mange leger mener at alt under 200 enheter bør regnes som mangler anslår noen at alt fra 3%-42% av  de underskte lider av B12 mangel avhengig av sykelighet og alder osv,(Webach Textbook of Nutritional Medicine side 36)

70% av alle med angina kan behøve B12

b12mangel kurve 1Enda verre: I en undersøkelse foretatt i Nederland i 2007 hadde 70% av alle pasienter som ble innlagt på sykehus med angina pectoris behov for B12!! 

Men problemet med denne undersøkelsen var at legene i Nederlad setter nedre gresen for sikker B12 mangel til 203 enheter /liter og  opptil 339 enheter/L kaller man det subklinisk B12 mangel.

I Norge behandler ikke leger pasientene før B12 er under 170 enheter/liter og mange sykehus behandler selv ikke da fordi legene unnlater å ta prøver med begrunnelsen av at de er for dyre tester etter hva syke forteller oss!Norge har med andre ord « lite B12 mangel» fordi man definerer bort de syke ved å sette urimelig strenge krav til hva man kan kalle en B12 mangel! Er dette er mønster i en nasjonal «helsekosmetikk» eller...?

Hvorfor B12 mangel i (var engang) verdens rikeste stat.. ?

Så langt: Norske helsevesen   synes å være på  på jumboplass  blant helsevesener i  land vi burde like å sammenlikne oss med . I Nederland, USAog andre land der man fortsatt har våkne myndigheter operere man med helt andre tall enn i Norge.Der snakkes det om  B12 mangel i størrelse 3%-70% avhengig av sykdomsgruppe ,alder og genetikk. 

Mer fakta  neste uke. I mellomtiden tenk etter: Har minsitere med ansvar for forlkehelsen sovnet i timen….??Står vi ovenfor en helseskadnale …? Eller overdriver utenlandske forskere og operer med helt urealistiske tall.Følg med i føljetongen om B12 problemet som forsvant

Disclaimer.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Diverse, Kosthold, Skolemedisin and tagged , , , , .