Lånerenta skal opp i årene som kommer. Det samme gjør levekostnader grunnet energikrisen i EU og krigen i Ukraina. Matvarer er allerede økt med 10%, drivstoffprisene med 60% og strøm med 50%. En kort innføring i syk økonomi.

Verdensøkonomien har vært syk siden WHO anbefalte allmenn lockdown mot COVID-19 pandemien i 2020. I en større økonomisk undersøkelse foretatt av professorene Herby, Jonung og Hanke i 2022 viste det seg at lockdown førte til liten eller ingen endring i ulike lands dødelighet, men til en forutsigbar økonomisk tilbakegang og kollaps i mange lands økonomier i en krise som var sammenlignbar med det økonomiske krakket i verdensøkonomien i 1929.

For å hjelpe samfunnet over krisen innførte de fleste land lavere lånerente. I Norge satt styringsrenten til 0%. Pengemarkedet ble oversvømt med milliarder av penger fra billige lån. I kjølvannet fulgte en økende inflasjon (mer penger i omløp). Denne sykdommen rammet alle økonomier i verden som fulgte oppskriften

Da lockdown ble opphevet i september 2021 begynte næringslivet å komme seg gradvis, men både private husholdninger og næringsliv som hadde tatt opp ekstra eller nye lån, var nå fanget i bankens grep. Når sentralbanken nå vil øke rentenivået er et stort antall private og næringslivsøkonomier fanget i rente fella. I en statistikk laget av YouGov for Nettavisen Økonomi  sier 10% av spurte at de ikke kan klare en renteøkning; 300.000 familier frykter at de må selge hus og heim eller eiendeler for å klare den kommende renteoppgangen. Er statistikken riktig er det snakk om en kommende krise for ”folk flest”.

I tillegg har det i samme periode kommet en energikrise og en krig i Europa som har økt næringsliv og familiers utgifter uforutsett. Bare siset året har strømprisene i snitt økt med 50%, drivstoff med 60% og matvareprisene med 10%. Dette er ikke økning for å følge tritt med inflasjon som i 2022 har vært skyhøy 7.5% . Regjeringen har ingen mulighet for å mulighet for å styre denne prisøkningen.

Wold Economic Forum ledet av millionær og økonomen Klaus Schwab betegner det som skjer i de enkelte lands økonomier i kjølvannet av COVID-19 som en dekonstruksjon av verdensøkonomien. Schwab  forutser en ny tidsalder kalt The Great Reset der de enkelte lands økonomier skal underlegges en ny verdensorden der økonomi, helsepolitikk og skoleverk skal samordnes over landegrensene.

Dette vil også bety noe for norske innbyggere og næringsliv, at våre politikere i enda høyere grad enn nå vil tvinges til å agere ut fra internasjonale føringer. Vi ser det klart i kraftpolitikk og oljepolitikken. Matvarekrisen i kjølvannet av en meningsløs krig i Ukraina er også en del av det store billedet.

 Folks økonomi blir fanget mellom økende  lånebyrde og økte levekostnader. Små og mellomstore bedrifter (SMB) følger med i dragsuget. Over 100.000 SMB sliter. Man behøver ikke være økonom for å forstå at renteheving ikke løser problemene når så mye av problemene ligger utenfor landets grenser

Image by Diloka107 – Freepik.com

@COPYRIGHT ØVERBYE 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.