Dagens artikkel består av tre statistikker som besvarer følgende spørsmål:Avhengig av  alder og om man er vaksinert eller uvaksinert; hvor stor sjans er det for å havne på sykehus og eventuelt dø av sykdommen?.Tallene er hentet fra England ,men er sammenlignbare med Norge.

Aldersfordeling mellom vaksinerte og uvaksinerte med COVID-19 perioden 5/2- 6/3-2022

Aldersgrupper Uvaksinerte COVID-19 syke

(forhold mellom uvaksinerte og vaksinerte)

Vaksinerte COVID-19 syke
Under 18 107.498 (2.35) 45.748
18-29 21.678 (0.16) 135.533
30-39 19.475 (0.13) 153.484
40-49 10.400 (0.07) 139.866
50-59 4.893 (0.04) 124.219
60-69 1.952 (0.03) 78.816
Over 70 1.506 (0.02) 78.791

Tallene gjelder for nylig vaksinerte personer!

Kommentar: I England er 92% av befolkningen vaksinert, 8% er uvaksinert. Dersom det var lik risiko for å få Covid-19 når du var vaksinert som uvaksinert burde forholdet mellom uvaksinerte/ vaksinerte = 8/92 = 0.09.Av tabellen ser man at for unge mennesker er tallet ikke 0.09 men hele 2.35.Dvs dette er 26 ganger høyere enn forventet. Deretter avtar risikoen jevn.For alle over 40 år er risikoen for uvaksinerte for å få COVID-19 i forhold vaksinerte under 0.09, dvs lavere enn forventet. Denne trenden fortsetter hel opp i høyeste aldersgrupper, med stadig mindre risiko i forhold til vaksinerte. Hva forklaringen på dette er vet  man ikke i skrivende stund; men det kan tenkes at uvaksinerte eldre er mer forsiktige med munnbind ,2 meter og holde seg unna det offentlige rom enn vaksinerte eldre?

 

Uvaksinerte og vaksinerte som havner på sykehus 7 februar-6 mars 2022

Aldersgrupper Uvaksinerte COVID-19 syke

(prosent som havner på sykehus)

Vaksinerte COVID-19 syke

(prosent som havner på sykehus)

Under 18 107.498 (0.6%) 45.748 (0.2%)
18-29 21.678 (0.6%) 135.533(0.3%)
30-39 19.475 (0.8%) 153.484(0.2%)
40-49 10.400 (1.0%) 139.866(0.3%)
50-59 4.893 (2.3%) 124.219 (0.4%)
60-69 1.952 (6.2%) 78.816(0.9%)
Over 70 1.506 (16.5%) 78.791 (4.2%)

 

Kommentar: Har man ført fått COVID-19 er det større sjanse for å havne på sykehus som uvaksinert enn som vaksinert.Denne trenden holder seg hele veien opp til høyeste aldersgrupper.Dette må bety at vaksiner reduserer risiko for å havne på sykehus med COVID-19.Det som er ulempen er selvsagt at vaksinen har begrenset varighet og må gjentas med javne mellomrom.

Død av COVID-19 blant uvaksinerte og vaksinerte 7 Februar – 6 Mars 2022.

Aldersgrupper Uvaksinerte COVID-19 syke (dør av sin sykdom)

 

Vaksinerte COVID-19 syke (dør av sin sykdom)
Under 18 107.498 (0.002%) 45.748 (0.002%)
18-29 21.678 (0.13%) 135.533(0.01%)
30-39 19.475 (0.09%) 153.484(0.03%)
40-49 10.400 (0.24%) 139.866(0.06%)
50-59 4.893 (1.02 %) 124.219(0.19%)
60-69 1.952 (3.8%) 78.816(0.26%)
Over 70 1.506 (19.3%) 78.791( 4.9%)

Kommentar :For uvaksinerte under 18 år er det lik sjans for å dø av COVID-19 uansett om man er vaksinert eller uvaksinert. Deretter er det større sjanse for å dø av COVID-19 som uvaksinert og økende med alder.Så selv om det er mindre vanlig å få COVID-19 i høy alder enn man skulle forvente; så  blir man mer alvorlig syk og må oftere på sykehus og man har høyere sjans for å dø.

Kilde: tall er hentet fra COVID-19 Vaccine Survelliance Report nr. 10. UK Health Security Agency.

@Copyright Øverbye.2022

DISCLAIMER

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.