Gjentatte vaksineringer med mRNA vaksiner vil over tid svekke immunsystemet i stedet for å styrke det. Påstanden kom i et intervju som avisen France Soir gjorde med forskningssjef ved Centre National de Recherche Scientifique Dr. Jean –Marc Sabatier, en av Frankrikes ledende spesialister på mikrobiologi og cellebiologi. Her er en kort gjenfortelling  av de viktigste poengene Sabatier tok opp i intervjuet.

Spike proteiner trigger immunsystemet: Immunsystemet består av flere komponenter: Sabatier begynner intervjuet med å forklare de store trekk i immunsystemet. Immunsystemet er delt opp i to avdelinger: em uspesifikk del som angriper alle fremmede organismer på samme måte ved hjelp av immunceller som søker opp fienden og tilintetgjør trusselen ved produksjon av immunstoffer og spesialiserte celler som spiser og fordøyer inntrengerne.

Dersom fiendtlige organismer (bakterier, sopp og virus) ikke er nedkjempet innen 4 dager reagerer kroppen ved bruk av en spesifikk immunrespons. Spesielle B-lymfeceller lager antistoffer som designes for hver enkelt fiende. I tillegg aktiveres spesielle T-lymfeceller av typen CD8+ som dreper fremmede celler. Disse cellene gjenkjenner antigener på celleoverflaten og de reagerer også overflateproteiner på virus, slik som Spikeproteiner på coronaviruset

Immunhukommelse: B- lymfecellene og CD8+ T lymfecellene har hukommelse. Immuncellene produserer spesifikke immunstoffer av typen IgG,IgA og IgM. Reaksjonen avtar etter noen måneder.

En infeksjon produserer tre typer immunantistoffer. Den ene typen er nøytrale. Den andre klassen er nøytraliserende antistoffer som binder seg til eksempelvis virus og inaktiverer de. Det er denne typen immunrespons vaksineprodusentene vil få i gang produksjonen av med boosterdoser av vaksiner. Den tredje type immun antistoffer er såkalt fasiliterende, de fremmer infeksjon, i stedet for å bremse den.

Reaksjonen på Spikeproteiner: Spikeproteinene som lages av mRNA vaksinen kan betraktes som et perlekjede bestående av 1273 aminosyrer. Immunsystemet gjenkjenner ikke hele spikeproteinet, bare deler av det. Siden perlekjedet danner et tredimensjonalt mønster vil immunsystemet angripe de delene som ligger nær inntil hverandre i geometri men disse kan ligge langt fra hverandre i kjedets lengde eller de kan ligge rett etter hverandre. Slike områder som immuncellene reagerer mot kalles B-epitoper. De kan utløse en immunreaksjon som er enten nøytral, nøytraliserende eller fasiliterende (infeksjonsfremmende). Det finnes også områder av spikeproteinets perlekjede som er taust, dvs ikke gjenkjennes av immunsystemet som kroppsfremmend

Virusets spikeproteiner kan svekke immunresponsen. Spikeproteinene på coronaviruset type SARS-CoV-2 har tre typer B-epitoper: nøytrale, nøytraliserende og fasiliterende. De første variantene av viruset hadde en balanse mellom nøytraliserende og fasiliterende epitoper, men de nye mutasjonene har flere fasiliterende epitoper, det vil si at viruset blir stadig flinkere til å svekke immunresponsen og fremme sin egen formering!! De nye variantene gir imidlertid stadig mindre sykdom!!

Gjentatte vaksineringer øker virusets evne til å formere seg: Gjentatte vaksineringer med mRNA vaksine som ble utviklet for spikeproteinene i den opprinnelige kinesiske utgaven av COVID-19 viruset fra 2019 har stadig mindre positiv virkning. En årsak er som forklart at de nye utgavene av viruset har spikeproteiner som avviker stadig mer fra det opprinnelige og derfor gjør vaksinen stadig mindre spesifikk. Gjentatte boostere utløser stadig mindre av de ønskede nøytraliserende antistoffene og stadig mer av de fasiliterende. Vaksinen blir derfor stadig mindre nyttig og stadig mer sykdomsfremmende. Den nye varianten Omikron som er i ferd med å erstatte de andre variantene av viruset reagerer stadig mindre på vaksiner av den nevnte årsak. Siden Omikron varianten ikke er spesielt sykdomsfremkallende er det at man ikke har gode vaksiner ikke et stort problem.

Vaksinene som sykdomsårsak: Spikeproteinet som lages av mRNA vaksinene er i seg selv et problem. De kan utløse en rekke alvorlige autoimmune sykdommer slik som blodpropp, hjertebetennelse, hjerteposebetennelse, diabetes, blødersykdom, Hashimotos sykdom, MS, reumatisk sykdommer med. Samtidig med at dette skjer har effektiviteten av vaksinene falt til 20-30%. Samtidig er hyppigheten av bivirkninger 10 ganger høyere enn noen annen vaksine som har vært på markedet til nå.

Denne artikkelen er en gjenfortelling av intervjuet. Det forekommer ingen direkte sitater. Alle opplysningene er basert på hva Sabatier har sagt. Vi er ikke vaksinemotstandere per se: men mener det er viktig at når seriøs forskning viser at mRNA vaksinene har avtagende virkning og økende bivirkninger bør også kritiske forskere få komme til orde.

Image by Freepik

 

Kilde: Immunity, vaccines, side effects, treatments: the analysis of Jean-Marc Sabatier. France Soir 21 January 2022

@COPYRIGHT ØVERBYE 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.