Boost immunsystemet: Mineraler er mat for immunceller. Mangel fører til bevist redusert immunforsvar. Få derfor målt dine mineralverdier og korriger dine mangler. Noen mineraler kan også inntas i kortere periode selv du ikke har mangel, fordi de er bevist å booste immunsystemet.

 Kort om mineraler : I forrige artikkel tok vi for oss vitamin B kompleks, C og D, samt tre urter med beviste effekter mot virusangrep. Denne gangen fortsetter vi med mineraler med beviste immunstyrkende effekter. Mens vitaminer kan tas i større doser, må vitaminer doseres etter behov. Det vil si; man må måle mineralnivåene i blod eller urin hos lege. Er de lavere enn nedre grense i referansenivået, må man innta en daglig terapidose inntil man etter noen uker har fylt opp depotene. Dette bekreftes ved en kontrollmåling. Fra da av må man innta en vedlikeholdsdose; enten via bedre kosthold eller ved en daglig tablett.

Kobber: Ved infeksjoner frigis kobber fra kroppsvev og sendes over til blodet for at det skal brukes av immuncellenes kampen mot mikroberDette fører til økte kobberverdier under en infeksjonsperiode. Har man kobbermangel vil denne naturlige responsen svekkes. Ny forskning viser at COVID-19 viruset, SARS-Cov-2, drepes av metallisk kobber. Noen forskere har derfor begynt å tenke på om tilførsel av kobber i pandemitider kan bidra til å drepe viruset i blodet direkte og ikke bare fungere som” mat” for immunceller. Nye tall fra USA viser at moderne mennesker ofte har for lite kobber i maten til å ha optimale verdier. Kobberverdier kan måles ved blodprøve hos fastlege. Kobber kan kjøpes som tabletter på helsekost eller apotek.

Jod: Jod er et grunnstoff som først ble isolert fra tang i Frankrike 1811. Fra starten ble Jod brukt til to formål: Behandling av struma og behandling av infeksjonssykdommer. Moderne kunnskap bekrefter disse tidlige praktiske erfaringene:  Man beviste at Jod  omdannes til stoffskiftehormoner i skjoldbruskkjertelen .Mangel gir opphav til sykdommen hypotyreose og til sist til struma.

I forsøk med immunceller på laboratoriet viser det seg at tilførsel av Jod øker aktiviteten i B-lymfeceller som tar hand om immunforsvar og allergier i blodet. De aktiverer naturlige drapsceller og regulerer kommunikasjon mellom immunceller. Jod øker aktiviteten av hukommelsesceller som er viktig for at vaksiner skal virke slik de skal.

Foruten dette har Jod en sterk antioksidant virkning som gjør at mineralet nøytraliserer de såkalte frie radikaler som dannes ved infeksjoner og vevsskader.

Siden Jod er et meget potent grunnstoff bør man ikke bruke det over lenger tid uten å sjekke verdiene hos fastlegen. For mye Jod  over tid kan undertrykke tyreoidkjertelen og gi hypotyreose!! Å bruke tangtabletter i noen uker for å booste immunsystemet skulle ikke by på problemer. I Asia er tang mye brukt i kostholdet. Tang kan kjøpes i innvandrerbutikker og brukes i salater. Bor man ved kysten kan man selv plukke tang til bruk i kostholdet.

Jern: Jernmangel leder til svakere immunceller og til anemi.  Observasjon av immunceller viser at mangel på jern fører til svekkelse av B-lymfeceller, CD-immunceller og reduserer det totale antall lymfeceller.  Immunsvakhet opptrer allerede når jernverdiene er 10% under normale. De som er mest utsatt for jernmangel er kvinner i menstruerende alder og eldre mennesker. Sjekk jernverdier, røde blodceller og ferritin hos fastlege. Bruk organisk jern som for eksempel Hemojern.

Magnesium: Magnesium regulerer immuncellers produksjon av cytokiner. Når man utvikler COVID-19 oppstår det en overproduksjon av cytokiner, kalt” cytokin storm”. Cytokin storm fører til økt vevsskade i lungene. Pasienter med for lite Magnesium vil få en forverring av denne situasjonen. Magnesium er viktig for hjerte og lungefunksjonen. Ved COVID-19 får man økt belastning på lunger og hjerte. Magnesium-tilskudd er da til hjelp for disse organene. Underskudd kan korrigeres med 400 milligram pr dag  enten i flytende form eller tablettform inntil man når normale verdier.

Selen: Selen er et viktig grunnstoff som er viktig for immuncellenes evne til å drepe bakterier og virus. I kinesiske studier ble det oppdaget at i områder der korn ble dyrket på Selenfattig jord, førte det til Selenmangel hos innbyggerne og mer utbrudd av COVID-19.

Selen arbeider som en synergist til vitamin E og de styrker hverandre gjensidig med å aktivere lymfecellenes arbeid med å drepe og uskadeliggjøre mikrober og skadde celler. Selen er i likhet med Jod en antioksidant. Selen samarbeider med Jod i produksjonen av thyroidhormoner. For lite Selen kan derfor over tid svekke tyreoidkjertelens funksjon og bidra til hypotyreose. I likhet med alle mineraler får man bedre helse ved å behandle et underskudd Selen innhold kan måles hos fastlege. Ved underskudd bør man innta Selen i tablettform.

Zink: Zink er et grunnstoff som er viktig for immuncellers kamp mot mikrober. Zinktabletter mot infeksjoner kan tas på to ulike måter. Det ene er å oppsøke lege og få målt Zinkverdiene og ta tabletter for å kompensere for en mangel for å få tilbake bedre immunitet der denne er svekket på grunn av Zinkmangel. Dette er en forebyggende tankegang. Men det viser seg at selv om man har nok Zink, kan verdiene falle forbigående ved infeksjoner. Derfor bør Zink tas ved infeksjoner for å booste immunsystemet. Det finnes mye god forskning som viser at Zink tatt på denne måten reduserer luftveisinfeksjoner hos barn og voksne. Zinkverdier kan måles hos fastlegen. Tabletter kan kjøpes på apotek eller helsekost. Vanlig dose står på boksen.

 

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.