I Thailand har myndighetene begynt å prøve ut en asiatisk urt Andrographitis Paniculata for lungeproblemer ved COVID-19.I Kina brukes urten som en del av en urteprotokoll som påstås å helbrede 90% av alle COVID-19 syke. Hva med å lære litt av asiatisk medisin i pandemitider og få et bedre liv ?

Andrographitis Paniculata: er en asiatisk urt som vokser over hele det asiatiske kontinent fra India til Kina og sørover til Thailand. Urten kalles” kongen av bitter” på grunn av sin bitre smak og har vært brukt i tradisjonell asiatisk medisin mot alt fra lungesykdommer, fordøyelsesplager, tarmbetennelser, hoste til feber og sår hals.

Andrographitis forskning før Coronapandemien: I 2017 før Corona pandemien brøt ut fantes det ikke mindre enn 33 randomiserte, kontrollerte undersøkelser  utført på 7.175 personer med Andrographitis mot betennelser og hals og lunger. Andrographitis viste seg å gi langt bedre resultater enn placebo og andre urter som ble prøvd ut. I 12 undersøkelser ble Andrographitis gitt sammen med andre legemidler mot luftveisinfeksjoner. Pasienter som fikk Andrographitis ble fortere friske enn de som ikke fikk urten.

I dyreforsøk utført i 2019 fikk mus med lungebetennelse fra bakterien Klebsiella enten antibiotika, Andrographitis eller begge deler. Mus som fikk både urt og antibiotika hadde 100% overlevelse, mot 33% overlevelse hos de som bare fikk antibiotika!!

Thailand starter med Asiatiske urter som helbreder Coronasykdom med 90%! Andrographitis terapi mot Covid-19:I juni 2020 begynte thailandske myndigheter en medisinutprøving med Andrographitis i kapselform til 12 Covid-19 syke ved hospital i Thailand. 6 pasienter fikk 60 milligram x 3 pr dag mens 6 andre fikk 100miligram x 3 pr dag I august kom de første resultatene. Etter bare tre dager fikk pasientene mindre hoste og lungesymptomer. Best resultat var det hos de som fikk lav dose. I september gjorde man forsøk med å tilsette Andrographitis til cellekulturer som var infisert med coronavirus. 99,9% virushemmende effekt ble observert! I et annet forsøk ble det laget Andrographitis- uttrekk i alkohol og der var den virushemmende effekten 95%. Med andre ord: Andrographitis er virus medisin med bevist effekt både på virus i laboratorie, på dyr og på mennesker.

90% COVID-19 helbredelse i Kina: Andrographitis brukes også i Kina som en del av en behandlingsprotokoll bestående av flere urter som har bevist effekt på Corona-virus og problemene de gir i kroppen. Effekten av den kinesiske urteprotokollen er hele 90% helbredelse av COVID-19. I en lenger rapport skrevet av kinesiske eksperter og publisert på nett-tidsskriftet Etnopharmacology 24 april 2021 skriver de at effekten av den kombinerte urteprotokollen som også inneholder Andrographitis er 90% helbredelse av COVID-19.De  at bruken av urter er en av forklaringene på at kineserne har få alvorlig COVID-19.De skriver videre at man har utført omfattende undersøkelsene av urtene både på mennesker, dyr og på virus i laboratorie. Forfatterne av rapporten skriver videre at på grunn av de eksepsjonelt gode resultatene, bedre enn noe land i verden og de vil oppfordre leger i andre land til å bruke den kinesiske urteprotokollen for å hjelpe egne landsmenn. 

Hvor får man kjøpt Andrographitis? Det kan kjøpes lovlig på Nettet for en rimelig penge. Som alltid når det gjelder urter bør man om man har kjente allergier eller bruker legemedisiner for sykdom drøfte med lege om man starte å bruke urter. urter er bra, men kan hos allergikere gi allergisk anfall og hos de som bruker legemedisin endre effektene av disse.

Se mer innlegg her.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.