I mars 2021 hadde Nuclear Threath Initiative og Munich  Security Conference et møte der de diskuterte bioterrorisme. Forskere kjørte et tenkt scenario der terrorister spredte apekopper bra Brinia i Grekenland den 15. mai 2022 noe som så ville  resultere i en verdensomspennende pandemi med påfølgende massedød.

Ett år etter registrerte man de første utbrudd av apekopper på den internasjonale LBGT-samlingen: Maspalomas Gay Pride på Grand Canaria som hadde samlet 80.000 deltagere i perioden 5-15. mai. Datoen passet helt perfekt med det scenariet som var forutsagt året i forveien. Massesamlingen med deltagere fra mange land var et ideelt sted for massespredning til flere land dersom noen mot formodning skulle ha plantet viruset som et bioterror våpen, noe som ikke er bevist!

Den 20 mai hadde CNN det første amerikanske oppslaget om apekopper.

Den 23 mai advarer amerikanske helsemyndigheter om at Homoseksuelle og Biseksuelle menn står i faresonen for å spre smitte og selv bli smittet.Hvorfor denne gruppen skulle være mere utsatt enn andre er derimot ikke bevist.

Den 24 mai hadde Folke Helse Instituttet i Norge en info om apekopper. FHI mener at det er liten grunn til panikk og at sykdommen har et begrenset omfang og lav smittsomhet.

24 mai rykker Bill Gates  organisasjon for vaksiner GAVI ut og ser for seg massevaksinasjon for å forhindre spredning av viruset.

Den 30. Mai kjørte CNN et oppslag om apekopper der det ble opplyst at WHO hadde registrert 257 tilfeller, 120 av disse var i 23 land de sykdommen ikke tidligere var endemisk; dvs fantes i befolkningen som en vanlig sykdom slik som i enkelte afrikanske land. Hvordan smitten hadde kommet til disse landene ble det ikke opplyst om.Men det kunne ha kommet fra deltagere på LBGT happeningen på Grand Canaria ???

Den 31 mai gjentar GAVI påstander om at man må begynne å lage vaksiner med samme type  teknologi som COVID-19 vaksinene.

Den 3 juni publiserte portugisiske helsemyndigheter en artikkel om apekopper der man opplyste at det den 20. Mai var registrert utbrudd i flere land. De opplyste at man hadde gentestet 9 smitteofre og identifisert gensekvensen til viruset. Fremsatte så følgende påstander og antagelser.

  • Utbruddet i mange land skyltes spredning fra en isolert smitte- kilde. (Maspalomas Gay Pride ??)
  • Den nye varianten er ulik de eldre variantene fra perioden 2017-19.Den nye varianten er mer smittsom enn de gamle.
  • Smitte skjer kun ved fysisk kontakt.

Så langt er det ingen grunn til massehysteri. Munich Security Conference scenariet og Bill Gates GAVI spådommer kommer ganske sikkert ikke til å bli realiteter. Mistanken om bioterror er ikke bevist. Siden sykdommen kun spres ved fysisk kontakt er det mest å vinne ved normal adferd og ikke masse-vaksinasjon.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.