Noen pasienter føler seg bedre uten at de anser seg som overdosert når de tar såpass med thyroidhormoner at legen mener de er overdosert ut fra laboratorietestene. I et forsøk på å forstå dette paradokset har forskere innført begrepet Hypothyreose Type 2 og Thyroid Hormon Resistens. Hva om det fantes en enkel test alle kunne ta som fortalte om de var overdosert? Kan Sir Edward Wayne`s indeksen være en løsning??

En test uten bruk av laboratorietester.

Wayne-indeksen ble lansert av  Sir Edward Wayne og hans medarbeidere Crooks og Murray i 1959 for å avgjøre om pasienter hadde thyreotoxikose, dvs. Graves Sykdom (også kalt Basedow-Flajani sykdom).

I slike tilstander lager tyreoidkjertelen så høye verdier av thyroidhormoner at pasientene blir fysisk syke. Ved å analysere symptomer  hos et stort antall syke  med kjent overproduksjon, såkalt thyreotoxikose, o Graves -Basedow-Flajani’s sykdom fant de tre forskerne at leger kunne avgjøre sykdommen ved et enkelt spørreskjema.

Testen har den fordelen at den kan gjøres på legens kontor før legen tar blodprøver og pasienten kan gjøre den hjemme!

Mens Graves sykdom = thyreotoxicose  oppstår av overaktiv kjertel,bruker nå mange leger begrepet thyreotoxikose dersom pasienter som har hypothyreose tar så mye hormon-tabletter at deres blodverdier blir som ved Graves sykdom/thyreotoxikose.

Krig på legekontoret!!!

Legene råder da selvsagt de syke til å redusere dosen. Dette er OK for de fleste… men det er tilkommet et problem leger ikke har forutsett!! Mange syke mener at legens råd er feil og har ved selvmedisinering oppdaget at de  føler seg bedre når de tar så mye at blodverdiene blir som ved mild thyretoxikose (Lav TSH og lett forhøyet FriT4). Det viser seg at mange leger, spesielt i USA og Frankrike har vært klar over problemet i over 60år!! Pasientene har hørt om dette, og et «spøkelse fra fortiden» har begynt å plage oss leger.

Dette  kan  tidvis lede til heftige diskusjoner mellom bekymrede leger og pasienter, når pasientene påstår at «–endelig har jeg funnet en dose som gjør meg bra!!»

De fleste leger blir da redde for at pasientene er på ville veier og sier at pasientene må redusere dosen fordi de mener at pasientene har thyrotoxikose!!

Det har derved kommet en uforutsett krig inn på legekontorene mange leger er ubekvemme med. Ja noen leger er så ubekvemme at de ikke lenger vil behandle disse pasientene.

Vi forstår dette til en viss grad – men det er vanskelig å motsi det fåtall pasienter som blir bedre når de er høyt dosert og som påstår at de blir dårligere på doser som gir labverdier slik som hos friske!!

Så hva skal vi leger gjøre…?

Pasientene det gjelder har sin oppfatning basert på erfaring og henviser nettsider, bøker skrevet av pasienter og til leger i utlandet med lang fartstid som støtter de. Vi leger må ta dette på alvor! Vi kan ikke avfeie deres erfaringer ved bare å henvise til labverdier og tale nedlatende om forskere i andre land som har viet hele sitt liv til å løse problemene.

En forsker ved navn John C. Lowe.

For å løse dette mysteriet har forskere som den verdenskjente hormonforskeren John C. Lowe innført begrepet Thyroid Hormon Resistens: redusert følsomhet for thyroid hormoner i cellene. Ifølge Lowe må disse pasientene ta såpass med hormoner at deres lab-verdier viser en mild thyreotoxikose før de blir klinisk bra. Problemet med forskere som Lowe er at hans hovedverk er på over 1000 sider og selv en indremedisiner vi har snakket med før vi skriver dette, innrømmer åpenhjertig at de ikke har tid eller energi til å sette seg inn i så omfattende forskning.

Vi har, og det tok noen måneder med iherdig lesning for å få med alle detaljene og sjekke viktige referanser. Men det er verd strevet. Anbefalingen sendes derfor her via denne bloggen.

Kan Wayne Indeksen løse en fastlåst konflikt?

En pasient som følte seg bedre på høye doser hormoner  tipset vårt

nettsted på denne ideen som vi bringer videre: Vedkommende har etter lange diskusjoner med sin lege kommet over en 58 år gammel klinisk test  «Wayne Indeksen» etter den kjente britiske endokrinologen Sir Edward Wayne. Pasienten tenkte «kan det være man kan også bruke Wayne indeksen for å avgjøre om man er overdosert? dvs tablettfremkalt thyreotoxikose ? Vedkommende og dennes lege hadde så testet ut dette en stund og fant den nyttig.

Dette er å bruke testen til noe annet enn det den var tiltenk,  men det er allikevel relevant fordi testen avgjør de kliniske manifestasjonene av for mye thyroidhormoner. Nedenfor er en oppdatert versjon av Wayne`s orginale test.

 

Symptom Dersom tilstede Symptom Dersom tilstede Dersom ikke tilstede
Tungpustet ved anstrengelse +1 Forstørret kjertel(1) +3 -3
Hjertebank +2 Arterie lyd(2) +2 -2
Liker det varmt -5 Utstående øyne(Exoftalmus) +2
Liker det kjølig +5 Øyenlokk trukket bakover +2
Svetter mye +3 Van Graefes tegn(3) +1
Nervøs/anspent +2 Varme hender +2 -2
Økt appetitt +3 Svetter i handflatene +1 -1
Redusert appetitt -3 Normal puls -3
Vekttap +3 Puls over 90 +3
Økt vekt -3 Hjerteflimmer +4
Mye trett +2 Hyperkinese(4) +4 -2
  • Hos de med ekte Graves sykdom er tyreoidkjertelen forstørret, hos de som tar tabletter (Naturthyroid eller levaxin), er kjertelen enten normal eller liten. Det kan selvsagt være at de som har hypothyreose har struma, men dette funnet regnes altså ikke inn ved overdosering av thyroid-legemiddel!
  • Arterielyd: dette er sterk pulsering i halsarterien som legen hører med stetoskop, men man kan også høre det selv.
  • Van Graefes tegn : Øyenlokkene trekkes bakover når man ser ned, skyldes av øynene presses frem og blir utsående, såkalt exoftalmus(se bilde).
  • Hyperkinese: musklene reagerer raskt og ens reflekser er uvanlig raske. Dette kan legen avgjøre ved å slå Akilles-sene refleksen som da er raskere enn normalt.

Hvordan tolke svarene.

Svarene nedenfor må tolkes med varsomhet og sammen med din lege!

-25 opp til +11:  Klinisk normal. Dersom du ikke tar thyroidhormoner, men mistenker ekte Graves sykdom, så er dette området regnet for normalt. Har du diagnosen hypothyreose og tar thyroid-tabletter regnes dette området slik at du ikke er klinisk overdosert! Men det utelukker ikke at blodprøver kan vise noe annet!!

+12 til +19: Vanskelig å avgjøre, dvs. gråsone hvor man ikke kan fatte endelig avgjørelse. Har du diagnosen hypothyreose og tar thyroid-tabletter regnes dette området slik at du muligens er klinisk overdosert, men det er ikke sikkert! Det utelukker ikke at blodprøver kan vise noe annet! men i dette området vil selvsagt blodprøvenes verdi spille stadig større rolle.

+20 til +45: Thyreotoxikose: Bruker du ikke tabletter har du en ekte  Graves sykdom  fremkalt av overaktiv kjertel. Dersom du har diagnosen hypothyreose og  tar thyroid-tabletter for hypothyreose så er du overdosert.

Waynes indeks gir rett diagnose i forhold til laboratorieverdier i 85 av 100 tilfeller.

Dr. Starr og Hypothyreose Type 2.

Men hva om du scorer som normalt og lab testene viser at du er overdosert?  dvs. for lav TSH eller/og samtidig for høy FriT4? Da har du en situasjon der du ikke er klinisk overdosert (thyreotoxikose), men bare er lab-messig høy. En slik situasjon kaller forskere som John C. Lowe for  THR :Thyroid Hormon Resistens ! (Lowe 2000) dette er det samme som Doktor Mark Starr kaller det Hypothyreose type II (Starr 2005).

Før du trekker forhastede konklusjoner: ta med denne testen til legen din og drøft med han/henne hva du skal gjøre! Husk syke skal alltid rådføre seg med kvalifisert lege før man gjør noe med dosering av legemidler.

Copyright Bjørn Johan Øverbye 2017

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.