Smittsomme sykdommer og narkotikabruk er ute av kontroll i et krigsherjet land der regjeringen ikke lenger kan ivareta sine innbyggeres helse. Russisk krigføring er målrettet innstilt på å forverre den humanitære krisen ved systematisk destruksjon av det sivile samfunn. Her er en kort oversikt tragedien media fortier.

Ukraina har Europas største narkotikaproblem: I en  rapport fra FN i april 2022  kom det frem at i tiden før krigen var 1,7% av landets befolkning narkomane.  Dette gjorde landet til en verdensleder i bruk av forbudte narkotiske. Vanlige stoffer var morfin, heroin, matfedrene, amfetamin og andre narkotiske kjemikalier. Mer enn 350.000 var sprøytenarkomane: 22,6% var registrerte med HIV/AIDS og 55% med smittsom hepatitt.

I tiden før krigen oppgav 10% av alle unge gutter og 7,4 % av alle unge jenter at de hadde brukt narkotiske stoffer.

Ukraina transittland for narkotikaeksport til EU: Ukraina har ikke bare et enormt narkotikaproblem; det er også vært et transittland for Afghansk opium som er blitt smuglet gjennom Russland, inn i landet og videre til Europa. I tillegg til dette kommer opium og cannabis produksjon i Ukraina for eget bruk og eksport.

Med krigen har regjeringens muligheter for å forhindre narkotikaproduksjon, smugling og salg blitt mindre ;noe som gjør at eksport av narkotika fra Ukraina til Europa vil øke. I tillegg har mulighetene for å behandle og kontrollere landets eget narkotikaproblem mer eller mindre forsvunnet.

Tuberkulose: Ukraina har et stort problem med lungetuberkulose. Dette er en sykdom som ble utryddet i Norge takket være høyere levestandard, bedre hygiene og medisinsk behandling. I Ukraina er situasjonen annerledes

Landet har i årevis hatt dårlig økonomi, lav levestandard, problemer med matforsyning, mangelfull medisinsk behandling: følgelig har det en høy forekomst av Tuberkulose. I 2018 ble det registrert 30.000 nye tilfeller; 29% av disse tilfellene var motstandsdyktige mot enhver kjent antibiotikaterapi!

I årene med borgerkrig siden 2014 har tilbudet til Tuberkulose syke blitt stadig vanskeligere og etter Putin´s angrepskrig i 2022 har helsetjenester for Tuberkulose stort sett gått i stå , dels på grunn av de massive ødeleggelsene av sykehus og problemer med å skaffe medisiner.

FN regner med at 1000-2000 flyktninger som har kommet seg ut av landet er syke med aktiv, smittsom tuberkulose. For å møte dette problemet blir nå alle flyktninger i Norge tuberkulosetestet.

Polio og meslinger: Ukraina har før krigen hatt høye antall av polio og meslinger blant barn. På grunn av krigen har vaksineprogrammet stanset opp og disse sykdommene brer seg nå blant innbyggerne. Verst er polio som fører til lammelser som i de fleste tilfeller ikke kan reverseres.

HIV/AIDS: er en sykdom som brer seg i Ukraina. 29% av alle landets mer enn 350.000 sprøytenarkomane smittet. I tillegg har 7,5% av landets mannlige homoseksuelle menn sykdommen. På grunn av krigen er behandlingstilbudet kollapset på grunn av mangel på legemidler og allment forfall i legetjenester.

COVID-19: Bare 35% av den ukrainske befolkningen har blitt vaksinert .Dette førte til en usedvanlig høy forekomst av COVID med 5,3 millioner smittede og 111.020 døde På grunn av krigen er videre gjennomføring av vaksineprogrammet vanskeliggjort.

Andre smittsomme sykdommer på fremgang: Den russiske krigføringen har vært målrettet mot sivile mål og infrastruktur og forårsaket mangel på rent vann, sammenbrudd i hygiene og avfallshandtering og derav spredning av smittsomme sykdommer. I følge ECDC har forekomst av coli infeksjoner som ikke lenger lar seg behandle med antibiotika tiltatt. Dette skaper problemer med behandlingsresistente tarminfeksjoner og sårinfeksjoner.

Det blir bare verre :Dette er bare en liten del av Ukrainske folkets lidelser. I følge en nylig publisert rapport om situasjonen i Ukraina  bekreftes det at:

  • I perioden mars – desember 2022 hadde 17,7 millioner ukrainere behov for hjelp .Dette utgjør halvparten av landets befolkning,
  • 3,4 millioner ukrainske barn trenger hjelp.
  • 3 millioner ukrainere er deportert ut av landet av russiske styrker.
  • 000 ukrainere er forsvunnet.
  • 000 krigsforbrytelser mot sivilbefolkningen er utført av russiske okkupasjonsstyrker.
  • 5000 tilfeller av tortur utført av russiske soldater mot ukrainere.

Vestens ledere  og regjeringen i Kiev tror på en seier ved å eskalere krigen; men det kan ta år. Innen da vil krigen bli eskalert og   landet bli enda mere ødelagt og folkets lidelser vil bli mangedoblet. Organisasjoner som peaceinukraine.orger en av mange stemmer som ønsker fred, fremfor væpnet konflikt .På tide å lytte til slike stemmer ?

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.