Hvor kom COVID-19 viruset fra ? Til dags dato har ingen et godt svar, men det finnes  såkalt aksepterte teorier, og en del teorier ingen riktig tør tro på. Her er de godkjente teoriene.

Hva alle forsker er enige om: Vi er alle godt kjent med COVID-19 sykdommen og alle tiltak pandemien har medført. Alle forskere og WHO er enige om at sykdommen først oppstod i Wuhan i Kina i November 2019. I desember var årsaken til sykdommen identifisert som et Coronavirus som fikk navnet SARS-CoV-2  med den genetiske strukturen som var helt ukjent inntil da. Den 11 Februar 2020 fikk sykdommen viruset fremkalte navnet COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Så langt var alle enige. Men da man begynte å spørre om hvordan viruset dukket opp i Wuhan ble kinesiske forskere svar skyldig. I løpet av 2020 og 2021 kom det imidlertid flere svar, hvorav to  ansees som «aksepterte».

Teori 1. Et virus som har smittet fra flaggermus: Dr. Shi Zheng-Li er Kinas mest kjente ekspert på flaggermusvirus. Siden 2005 har hun ledet forskning på slike virusarter ved  WIV, Wuhan Institutt for Virologi. En del av forskningen har vært finansiert av amerikanske myndigheter.

I  februar 2020 etter at COVID-19 viruset var genetisk beskrevet av kinesiske forskere, publiserte Dr. Shi en rapport der hun fortalte at hun og hennes team hadde funnet et nært beslektet Corona- virus hos flaggermus i en  kobbergruve i Tonguan i Mojiang-provinsen i 2013. 6 arbeidere i gruven var blitt smittet med avføring fra flaggermus, tre av disse døde av lungeinfeksjon . Dr. Shi var ikke den første til å undersøke saken, i mai samme året hadde en medinstudent Li Xu skrevet en masteroppgave om sykdomsutbruddet. Hun testet gruvearbeiderne med alle mulige metoder som er tilgjengelige i moderne medisin og foreslo at årsaken til lungesykdommen kunne være et SARS-CoV virus. Hun skrev aldri at det var et SARS-CoV-2 virus, dette viruset ble først genetisk beskrevet i desember 2019 som årsak til lungesykdommen COVID-19 som var oppdaget i Wuhan i november 2019.

Etter at  sykdomsutbruddet i Tonguan ble kjent reiste Dr. Shi og noen medarbeidere til byen og tok med seg flaggermus tilbake til WIV. De fant da et corona virus som ble døpt RaTG13. Hva som så skjedde i saken er mindre kjent, men da pandemien startet publiserte Dr. Shi en artikkel i Tidsskriftet Nature den 3. Februar 2020 der hun omtaler viruset RaTG13 som en mulig forløper til SARS-CoV-2 viruset. Hun beskriver benstrukturen til å være 96% likt COVID-19 viruset.

Teorien var at et eller annet sted i Kina hadde et slikt virus hos flaggermus over år genmutert og blitt til COVID-19 viruset. En eller flere slike syke flaggermus hadde så blitt solgt til kunder på Huanan matmarked i Wuhan i November 2019, smittet kunder og startet pandemien.

Svakheten ved teorien var at RaTG13 virusets evne til å feste seg til menneskelige celler er dårlig, derfor tviler mange på at dette forklarer noe som helst.

I samme artikkel i Nature ble det fremsatt en annen teori av en gruppe kinesiske forskere  det var funnet to  virus ZC45 and ZXC21 fra flaggermus i Zhoushan som viste seg å likne 82.3% på COVID-19 viruset, men ikke nok til at det kan sies å være identisk.

Slik situasjonen står i dag har kinesiske virusforskere minst tre ulike kandidater fra flaggermus som likner COVID-19 viruset, men ikke nok til å være viruset. For å gå fra en mulig kandidat til dagens COVID-19 virus krever til dels mange mutasjoner som må ha foregått over mange år i naturen. Når og hvor dette har skjedd er det ingen beviser for.

 Teori 2: Et virus fra beltedyr som har smittet mennesker: Selv om RaTG13   , ZC45 og ZX21 virusene har en genetikk som prosentvis likner mer eller mindre  på COVID-19 viruset , der deres evne til å angripe mennesket dårligere enn for COVID-19 viruset. I  2020 kom det en lenger kinesisk rapport som bekrefter at et corona-virus hos malayiske beltedyr har bedre evne til å smitte mennesker. I en  artikkel gjengitt i Xinhua nyhetsbyrå ble det opplyst at det Sydkinesiske landbruksuniversitet i hadde funnet et Corona-virus som var hele 99% likt dagens COVID-19 virus (SARS-CoV-2). Dette er til dags dato det nærmeste man har kommet i likhet, men vestlige viruseksperter advarer og sier at det ikke er nok likt til å kunne være forklaringen. Slik situasjonen står i dag, er heller ikke denne teorien forklart.

Teori 3: Et virus fra flaggermus som har genmutert hos mennesker? Siden ingen av de to foregående teoriene lar seg bevise pr dato, har det blitt foreslått enda en teori. Flaggermusvirus som ikke er COVID-19 virus, men bare likner, har en eller annen gang blitt smittet til flere mennesker i Asia og begynt å mutere i mennesker til de etter noen generasjoner ble til SARS-CoV-2. En slik syk person i Wuhan har så startet pandemien ? Mange forskere tror lite på denne teorien og mener at den eneste forklaringen er at flaggermusvirus må ha mutert i dyr og så blitt smittet til mennesker i sin endelige form.

Konklusjon så langt: Det finnes ulike kandidater til COVID-19 viruset hos flaggermus og beltedyr, men ingen likner nok til å være viruset. Det må ha skjedd en rekke mutasjoner underveis i dyrene, men ingen har til dags dato funnet et beltedyr eller flaggermus med et slik virus som gir opphav til COVID-19. Dette har åpnet for mange spekulasjoner som vi ikke tar opp her.

@Copyright Øverbye 2022

Disclaimer: Dette er kun ment som medisinsk informasjon basert på troverdige kilder, uten at vi tar part for hverken den ene eller andre teori.

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.