Over 30 år har Cuba bygd opp et imponerende  økologisk jordbruk i byer og på landsbygd; men enda ikke  kommet i mål med sjølberging . Når er GMO på vei inn i landbruket for å øke produksjonen og amerikanske firmaer besøker Cuba for å  selge GMO-jordbruksvarer fattige cubanere  i bytte for øyas næringsrike, giftfrie øko-varer som skal nytes av rike, helsebevisste amerikanere.

Økorevolusjonen for reinere mat :Som fortalt i forrige blogg: I 1991 begynte et storstilt økologisk eksperiment på Cuba som resulterte i at 2500 bønder begynte å dyrke reint økologisk. I byene ble det opprettet 400.000 økologiske organoponcios (åkerlapper). Resten av jordbruket gikk over til minimalt med sprøytemidler fordi det var lite å kjøpe fra utlandet. I løpet av få år ble matproduksjonen doblet og mengden sprøytemidler snak med 70%. Det eneste som ble nedsprøytet var de statlig eide sukkerplantasjene.

Flere bønder vil dyrke økologisk: Jordbruksreformen var bra for miljøet. Matvarene ble reinere og mer næringsrike. Pr dato er 10.000 bondegårder 100% økologiske  .

Men det er ikke nok til å brødfø en nasjon: Den negative siden ved den grønne revolusjonen er man ikke produsere nok for å gi øyas 11 millioner et fullverdig kosthold.  De siste tall fra Cuba viser at et miljøvennlig jordbruk kan produsere nok planteoljer, frukt, rotfrukter, grønnsaker og 50% av alle egg nasjonen trenger.

  80% av all mat må importeres: Mesteparten av planteoljer, korn, kjøtt, egg, kylling  og melk må dessverre importeres. Årsakene til dette er mange og sammensatte; men mye ligger i at staten Cuba er fattig, har lite å eksportere og derfor ikke tjener nok penger til å utvikle landbruk og fiske ; langt mindre betale bøndene nok for råvarene

Cuba vil prøve ut egenprodusert GMO for å øke avlingene : Det statlige institutt for genetisk forskning CIGB i Havana har tradisjon for å utvikle legemidler og vaksiner basert på genteknologi. Seineste under COVID-19 pandemien utviklet de en mRNA vaksine som var lik den Pfizer-BioNTech lagde. I 2011 utviklet instituttet GMO mais: FR-Bt-1 som tåler insekts-angrep og det meget giftige sprøytemidlet Glufosinat-ammonium som lages av BASF. I 2021 ble dette dyrket på 250.000 dekar åkerområder som monocrop (bare en plante) for å gi for til slaktedyr og melkekyr.

Og Monsanto leverer RoundupReady mais: Cuba har også, under protester fra økobønder og miljøaktivister på øya tillatt import av RoundupReady mais . Maisen monocroppes på store plantefelt og sprøytes med det miljøfiendtlige plantevernmidlet Roundup (Glyphosat) som av miljøhensyn er forbudt i EU og Norge.

Monsanto mener tiden er moden for enda mer GMO:. På nettsiden Genetic  Literacy Project som ansees som Monsanto´s PR selskap  kan man lese narrativet til The New Food Order som lovpriser denne utviklingen .De skriver at Cuba har hungersnød, det tradisjonelle landbruket kan ikke brødfø folket, GMO er  derfor løsningen. Motstandere av en slik løsning sies å være drevet frem av uinformerte, venstrevridde grupper(”lefties”).

Vitenskapsfolk fra hele verden advarer mot en slik utvikling: I 2022 hadde 824 vitenskapspersoner fra 84 land undertegnet et opprop mot GMO som de beskrev som en fare for miljøet (der de dyrkes) og for folks helse som spiser produktene. Ville man Cuba og andre fattige land vel; er det ikke å utplante GMO-vekster; men å oppheve handelsblokaden av lande slik at Cuba kan tjene penger til å utvikle sitt eget GMO-frie landbruk og næringsliv.

New Food Order tilbyr import av GMO-mat til sultne kubanere: 100 jordbruksfirmaer fra USA har slått seg sammen i en gruppe kalt United States Agriculture Coalition for Cuba (USACC) som vil oppheve den delen av handelsblokaden med Cuba som gjelder matvarer. Blant gruppens medlemmer er noen av de største aktørene i The New Food Order slik som Cargill ,Smithfield Foods ,Butterball og ADM .Planen er å selge sprøytebehandlet GMO- korn og bønner , samt kjøtt og fjærkre fra industrielt landbruk  og som motytelse få betalt med økologisk matvarer til rike amerikanere som ikke kan få nok giftfrie varer. Matvarer som kubanerne bare så vidt har nok av til eget bruk.

Og tilbyr å starte industrielt landbruk på øya: USACC har også et mer radikalt tilbud: å starte industrielt landbruk på Cuba etter amerikansk mønster med GMO og sprøytemidler og monocropping. Under et besøk til Cuba i 2016 uttalte en talsperson for USACC” Vi er framtidens industri”. Siden da har det vært avholdt to nye møter. Ting går ikke fort; men på agenda i 2023 stod blant annet :  ”hvordan sette fart i matproduksjon ” og  ”å investere i kubanske bondegårder”.Når noen av verdens største Agro Business firmaer er med, vet mange at dette betyr The New Food Order.

Skepsis blant mange kubanere; men for sent ? I et intervju med Havana Times uttalte talspersoner for den økologiske bevegelsen på Cuba at man heller bør satse  på organisk jordbruk og utvikle opprinnelige frøtyper.

Elugio Pimentel, visepresident i BioFrama mener at GMO vekster må bevises å være ugiftige og ikke giftige for miljøet før man tar de i bruk.

Men prosessen er i gang: Vil Cuba innen få år bli en del av The New Food Order og er den grønne øya sør for Florida det neste investeringsobjektet for Bill Gates og hans venner.

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.