Hvert år møtes verdens mektigste og rikeste i Davos i Sveits på World Economic Forum for å drøfte hvordan de skal redde planeten fra økonomisk kaos, epidemier, matvarekrise, bremse global oppvarming og tilby digital skolegang til alle barn.  For å nå målene kreves det nedbygging av demokrati, gi økt makt til bankvesen, investorer og selskaper. Ledende norske politikere, økonomer og influensere er allerede en del av planen. Her er fakta til ettertanke.

Dagens innlegg er ingen konspirasjonsteori, kun faktabasert informasjon. Lesere anbefales å sjekke alle linker og ved selvsyn se at det forholder seg som gjengitt i denne artiklen.

Verden fikk pandemi-sjokk da COVID-19 (C-19) kom. Massevaksinasjon, lockdown og krav om karantene for syke, myndighetene fjernet grunnleggende demokratisk rettigheter : retten til å bestemme over eget liv. I ettertid har vitenskaplige analyser vist seg at lockdown gjorde mer skade enn gavn og at effekten av vaksiner var kortvarige 

Noen mener allikevel at pandemien var en god læretid for å forstå hvordan man kan styre «massene».  En av disse er World Economic Forum (WEF) som er paraplyorganisasjonen som verdens rikeste har opprettet for å tilby alle verdens regjeringen løsninger på det de mener er de tre store kriser i verden : matvareforsyning/jordbruk , klimakrisen og kunne gi alle i hele verden tilgang til databasert undervisning Hvorfor skulle de rikeste i verden og multinasjonale selskaper ha interesse av dette ? Er det filantropi ? I WEF 600 siders dokument. Everybody´s Business… publisert under den økonomiske krisen i 2008 fremgår det at man ønsker å utvikle løsninger og å tjene penger på løsningene og styre utviklingen.

Farvel til velgerstyrt demokrati ? : WEF mener at de enkelte land ikke kan klare å løse slike mål alene; spesielt ikke i fattige land som det er flest av og har størst befolkningstall og der krisene er størst. De tilbyr derfor løsninger bygget på en økonomisk praksis kalt «interessent kapitalisme» ( Stakeholder capitalism )  som ideelt sett sier at alle som tjener penger skal ta hensyn til ansatte, kunder, miljø og samfunnet de opererer i. Videre oppfordres selskapene til å inngå partnerskap med alle som har ressurser, penger, innflytelse og makt til såkalt strategiske partnerskap..

I følge  opendemocracy.net : » stakeholder capitalsim og multi- interessent partnerskap lyder varmt og koselig, inntil vi graver dypere og erkjenner at det betyr at man gir selskaper mer makt i samfunnet og gir demokratiske institusjoner mindre innflytelse.  Det heter i Everybody´s Business De enkelte lands regjeringer skal bare være en av mange uten alltid å ha endelig beslutningsmakt « Denne prosessen har vært i gang i mange tiår. Det nye er at den under WEF paraplyen er mer samordnet enn noensinne. Planen kalles under ett The Great Reset.

Hvem står i veien for planen: Velgere ønsker å innsette politikere med samme agenda som de selv har via frie valg. Interessent kapitalismen derimot vil påvirke de folkevalgte organer og deres byråkrater til å gi mer innflytelse til medlemmer av WEF: bankvesen, investorer , industriforetak og privat sektor. Dette er ikke nytt i globalismens historie, det er hastigheten og omfanget ved hvordan det skjer som er ny . Salgsargumentet er angsten for et snarlig forestående økonomisk sammenbrudd, pandemier, klimakrise og matvarekrise og troen på at WEF´ har ressurser og løsninger folkevalgte regjeringer ikke har. Ifølge WEF tror 130 lands regjeringer på budskapet.

Hvem er med på planen på høyeste nivå : Interessenter finnes på ulike nivåer. På bunnen er det folkeaksjoner for ulike ideelle mål. På høyere nivåer er det multinasjonale selskaper innen olje (Shell,BP og Chevron mf ) , matvarer ( Coca Cola, Unilever, Nestle mf ) legemiddel/vaksine industri (Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Bayer mf) data (Apple, Microsoft) og media (Face Book ). Dette er noen av de rikeste selskaper i verden med enorme ressurser og overtalelsesevne. Disse selskapenes styremedlemmer, sammen med noen av verdens rikeste familier og enkeltpersoner sitter på toppen av WEF.

FN er nå en strategisk partner: Da FN ble opprettet i 1945 var det med hjelp av enkelte suverene staters regjeringer og rike familier i USA som Rockefeller familien. Hensikten var å skape en overnasjonal plattform der man kunne pålegge medlemsland tiltak for å løse problemer vedrørende politikk, økonomi, medisin og landbruk. Helt siden starten har FN arbeidet for en verden med en regjering og nedbygging av nasjonalstaters suvereniter kalt The New World Order (Time Magazine, 127-9-1990 )

Etterhvert som FN har kommet i økonomiske problemer har organisasjonen åpnet opp for bidrag fra multinasjonale selskaper og rike personer som Bill Gates. I 2019 inngikk FN og WEF et strategisk partnerskap slik at FN i dag er en del av WEF plan for en ny verdensorden ledet av WEF.

Viktige individuelle medspillere :Velgere i de enkelte land skal omvendes til denne nye verdensorden via media, influensere og aktivistgrupper i de enkelte land. På bunnen av WEF pyramiden finner man idealister som Greta Thunberg med budskap fra skoleungdom. Budskapet har effekt : 28% av norsk ungdom har «ekstrem klima-angst» , 48% er «ekstremt bekymret». Ingen ting selger bedre enn frykt for nær framtid,

Folkevalgte politikere og kongelige som er medlemmer av eller deltar på  WEF er viktige medspillere.   Felles for de alle er at de vil bidra på en eller annen måte til det de mener er et bedre samfunn, men fordi det skjer i regi av WEF gir deres status legetimitet til WEF´s plan  deres eget og andres land.

Betalt vitenskap : Vitenskapelig forskning betalt av interessenter skal brukes til å nå de mål WEF ønsker å fremme. Mens akademisk forskning ideelt sett er betalt av skattebetalerne for å ha forskere som arbeider for befolkningens beste, vil WEF bruke betalt forskning som skal brukes til å nå WEF´s mål fordi de mener at disse er til folks beste !

Et eksempel på dette er EAT organisasjonen opprettet av penger fra medisinfima Welcome, Petter Stordalen og universitetet i Stockholm. Organisasjonen jobber sammen med FReSH en koalisjon av verdens største firmaer innen WEF med betalte vitenskapsfolk for å utvikle et provegansk -kosthold som skal tilpasses et klimavennlig jordbruk med minimalt med husdyr kalt The Great Food Reset.

At små bønder  ikke vil ha løsningene og heller ikke er invitert til WEF betyr i denne sammenheng lite. Forandringen WEF arbeider for  kommer ikke på grunn-nivå, men via regjeringer som er «omvendt» til WEF agenda og som deretter skal implementeres i de enkelte lands jordbruk.

WEF landbruket: WEF hevder at deres multi -interessent modell er løsning på klimakrisen og matvarekrisen i en og samme modell: et jordbruk med minst mulig husdyr og mest mulig plantedyrking. Når man leser gjennom WEF´s tre planer for framtidens jordbruk er det ikke forklart i detalj hvordan dette skal løses; men på en side står det en grafikk som forklarer alt: mere bruk av kunstgjødsel, bruk av GMO-teknologi kalt «motstandsdyktige vekster» og bruk av plantevernmidler. Leverandører av slike varer til bøndene oppmuntres til å vinne nye markeder via WEF. Norske Yara som er verdens største produsent av kunstgjødsel er allerede en del av WEF teamet for det som også kalles Den Annen Grønne Revolusjon.

WEF og den nye bonden : Det nye landbruket skal på alle nivåer være et industrielt jordbruk drevet av multinasjonale selskaper. I Spania er dette allerede på full fart inn ved at fraflyttede landbrukseiendommer kjøpes opp av investeringsfirmaer og drives på franchisemodell; der investorene eier alt og «bonden» bare leier seg inn med budskap og frø og produserer for et marked av store matvarefirmaer som selger videre innen EU systemet. En slik mulighet ble forsøkt gjennomført ved oppheving av konsesjonsloven av den norske regjering i 2016; der flere av medlemmene var medlemmer av WEF.

Innen dette systemet er mat en «vare» likesom strøm og andre produkter som skal kjøpes og selges fritt til den som har penger til å kjøpe og ikke en menneskerett. Det er innen rammen av et slik system at EAT-Lancet kostholdet opererer.

En unødvendig reform : Industrielt jordbruk eier i dag 75% av landområder, men produserer bare 30% av maten folk spiser. Små bønder, og selvstendige fiskere eier bare 25% av resursene men brødfør 70% av verdens befolkning. Det betyr ikke at de kan brødfø alle fullverdig, men dersom modellen med mange uavhengige bønder ble utviklet, slik som det fortsatt er i Norge, kunne man med de metoder man har brødfø hele verden.

Fortsettelse følger

@ COPYRIGHT ØVERBYE 2023

KLIKK HER OG LES VÅR DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.