Dette  innlegget prøve å klare opp i en del praktiske spørsmål vedrørende begrepet lavt stoffskifte, hypothyreose, diagnose og hvilke thyroidhedisiner som er best.

——– ”Stoffskifte  «= » metabolismeMetabolisme er summen av all kjemisk aktivitet i cellene. Energien til å drifte disse prosessene kommer fra energiproduserende mitokondrier. Bottom line er hypo-metabolisme = lavt stoffskifte det samme som en svikt i kjemisk aktivitet. Dette kan sees på å være fremkalt av sviktende energiproduksjon i mitokondriene.

Hypothyreose  derimot er en spesiell type hypometabolisme (hypo = lav/liten) definert som:

  1. Pasientens thyroidkjertel lager for lite thyroidhormon og metabolismen blir bedre når man adderer nok thyroidhormon til å reetablere normalt stoffskifte.

Men det finnes også noe som ligner overt hypothyreose nemlig  «hypothyreose 2 «: nemlig dette !!!

  1. Cellene har svekket/blokkert reaksjon på thyroidhormon og metabolismen re-etableres ved at blokkeringen oppheves og dersom det ikke er mulig pga genetiske forhold med mer bør man bruke thyroidhormon i store nok doser til at problemet overvinnes (Det var dette min Peer Review forskning undersøkte). Type 2 er derfor ikke semantisk sett hypothyreose, det er hypometabolisme som kan bedres med thyroid-hormon.  Noen kaller dette «hypothyreose type II», jeg er ikke sikker på om det semantisk er lurt, kall det heller en tilstand der thyroid-hormoner bedrer helsen.

Å utrede om det er type 1 eller type 2 situasjon er ikke lett med mindre man har studert emnet grundig.

Så til spørsmål om bruk av thyroidhormoner:

Tenk klinisk: Blir pasienten bedre av terapien? Spør pasienten om alle symptomer du kan tenke ut. Du kan også gå på nettet og finne symptomlister over lavt stoffskifte, men husk at på nettet er det dårlig stilt med semantisk kunnskap (semantikk = språkforståelse) og der ute betyr lavt stoffskifte ” = ” hypothyreose, noe du nå forstår er galt. Men du kan bruke listene og sjekke opp mot de. Blir pasienten bedre, da må du og pasienten sammen avgjøre videre forløp.

Blodprøver: det er dessverre ikke rett at blodprøver avslører metabolisme.

Blodprøver i Norge kan avsløre overt hypothyroidisme og grader av sub klinisk hypothyreose; men de dyre og spesifikke testene for mitokondrial funksjon man har i USA, det har man dessverre ikke tilgang på . Hvorfor ?? I Norge gjelder New Public Management som har som overordnet mål å spare penger og der styres alt det faglige etter pengepungen og ikke etter faglig standard ifølge overlege Egil Hagen ved SSHF i Arendal. Men du kan prøve Aker Hormon-laboratorium som nå hører inn under Universitetssykehuset i Oslo og rekvirere:

  • TSH
  • Total T4 og T3
  • Fri T4 og fri T3
  • Revers T3
  • TRAS , anti TPO og anti Tg
  • TSH Release Hormone

Valg av produkt: Syntetisk thyroxin man kjøper på apotek er ikke biologisk og kjemisk identisk med det Thyroxin hypothyreosekroppen selv lager!!  Syntetisk produkt har samme molekyler som de biologiske kroppen selv lager, men molekylene (Jod og Thyronin) er ikke koblet sammen slik som i naturen. Du kan ikke patentere hormoner som er bio-identiske, bare syntetiske .

Til dags dato er det laget 29 ulike syntetiske varianter av  rent T4-thyroidhormon på verdensbasis og deres effekt er variable. Men rent T4  lages ikke av thyroid-kjertlen. Den friske, normale Thyroid-kjertel lager en blanding av T4,T3 og T2.  Bare biologisk  natur -thyroid fra kjertelvev fra gris eller kveg er slik som det hormon-produkt kroppen selv lager.

Selvsagt kunne industrien godt lage bio-identisk hormon som strukturelt var lik det biologisk naturlig og med en tilsvarende sammensetning dvs T4,T3 og T2 i samme mengdeforhold som for mennesket, men da kan man ikke patentere produktet fordi det blir da biologisk identisk.

For det syntetiske ikke er strukturelt identiske med naturlig T4 og ikke kommer sammen med T3 ogT2 blir den biologiske effekten mellom syntetisk og naturlig ikke lik!! Dette ser man ved å lese sammenlignende studier mellom de to typer hormon-produkter. I en dobbelt blind randomisert cross over studie utført av Huang og medarbeidere og som ble  publisert i 2013, ble det entydig vist at naturlig thyroid var 2,5 ganger mer effektivt enn syntetisk thyroxin (rent T4).

Dette fører til den paradoksale situasjonen:  Fordi naturlig thyroid er mer effektivt og syntetisk mindre effektivt  vil det bli slik :  I en legepraksis der alle kun får syntetisk thyroid og ikke blir prøvd ut med begge for å finne det pasienten virkelig blir bedre av, så vil det om man legger Huang`s data til grunn bli slik at 48 % av pasientene ikke får  optimale resultater med syntetiske hormoner, mot 18% om man bare tilbyr naturlig thyroid. Prøver man ut begge, får man naturlig nok valgt den løsning som vil dekke 100% av pasientene.

Man havner da i den beklagelige situasjonen at Mange med overt hypothyreose med avvikende blodprøver blir ikke bedre med syntetisk thyroidhormon. Dette fører til at leger helt feilaktig ledes/forledes til å tro at uteblitt effekt med nå normale blodverdier vurdert ut fra labtester som ikke fanger opp biologisk effekt, kun sammensetning av molekyler, må skyldes ”noe annet” og derved vil man gi andre legemidler i tillegg.

Prøver man organisk hormon dersom syntetisk ikke når optimal effekt  har man en optimal legepraksis. Alle leger som leser data vil kunne forstå dette.

Dessverre tror en del  leger fortsatt at organisk produkter er noe ”mystisk”. Det er det ikke. Det er kun hormon utvunnet fra thyroidkjertel dyr : ku eller gris og godkjent av de respektive lands helsemyndigheter!! For tiden betyr det myndighetene i USA, Canada og New Zealand. At produktene finne og er godkjente og at godkjenningen er sanksjonert også i Norge betyr derimot ikke at de fleste leger velger dette når det oppstår det problemet jeg har forklart. Trolig beror det på manglende kunnskap og skepsis mot produkter som er «naturlige». Mange leger og også pasienter blander naturlig, organisk og bio-identisk med det diffuse og «ulne» begrepet «naturmedisin» som ingen egentlig kan forklare entydig hva er. Og når det er sagt også er betegnelsen på et marked der det er fortsatt er mye beklagelig useriøse sjørøver-virksomheter med produkter som ikke er kvalitetssikrede og uten dokumenterte effekter fra pasientforsøk.

Angående terapi effekter bør legen altså i følge forskning prøve ut begge produkter og se hva som er det optimale. Her gjelder rådet som er basis for alle leger over hele kloden: Når du gjør noe for et annet menneske,uansett hva det er, lytt til hva pasienten opplever. Kroppen er verdens mest avanserte laboratorium og lyver aldri. Vi leger derimot er en helt annen sak.

.Når kroppen godtar noe og helsen forbedres er det en klar anbefaling fra den genetiske ”hjerne” som er fordelt i våre anslagsvis 50 trilliarder celler. Denne hjernen er større enn all vitenskaplig litteratur hittil laget av leger. Å lytte til hva kroppen sier må derfor sies å være rimelig smart tenkt. Våre terapiforslag er derfor bare gode i den grad kroppen mener det gagner dens eksistens .

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

Kilder i tillegg til de som finnes i hyperlinkene (=klikk og se) :

  1. Øverbye BJ : Lavt Stoffskifte – endelig forklart slik det skal.( Veiviseren Forlag, 2014)
  2. Øverbye BJ : Metabolic Failure as the Cause of Fibromyalgia Syndrome, Exploring the Jon C Lowe Thesis, Thyroid Science 11(1= 1-18 , 2007

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.