I Nyhetene i beste sendetid 28.11.16 opplyses NRK at en norsk mann døde etter en infeksjon noen mistenker kom etter behandling med akupunktur . Men før man trekker  slutninger og starter å kritisere hverandre bør man tenke seg om å lete etter svar som er bedre enn det vi har i dag!

Starten på en historie:

I 2010 publiserte  Journal of the Royal Society of Medicine   en artikkel der forfatteren hevdet   at 90 mennesker var døde etter akupunktur. Ved gjennomlesning innrømmer skribenten  at han ikke samlet egne data ,men at det fantes  anekdoter (=ubekreftede påstander) om 90 dødsfall fra Kina og Asia .

Forfatterens anekdoter ble senere forvandlet til et oppslag i britisk presse som synes å ha sett en sensasjon og som gjengav historien slik at leserne kunne forledes til å tro  disse dødsfallene skjedde i England .Var det slik forfatteren hadde til hensikt å meddele sine beviser??

For å finne ut mer om som ligger bak påstandene har vi sjekket alle kilder i  Journal of of the Royal Society of Medicine overlater til den enkelte  å bedømme vår forskning på kildenes troverdighet.

Den tyske Melchard-studien.

I motsetning til en beklagelig holdning blant visse engelske «overklasse-tenkere» engelske  om at ingen trenger å bevise noe dersom det kommer fra deres munn; bestrebet en gruppe tyskere seg  med å grave dypere ned i materien . Melchard, Weidenhammer og Streng (1)foretok en grundig undersøkelse av tilstanden i Tyskland i 2004.De gikk gjennom rapporter fra 2900 leger om hvordan de opplevde resultater av sine behandlinger. Undersøkelsen opplyste at i alt 97. 733 pasienttilfeller var vurdert.Her er resultatene fra spørsmålene til legene:

58,4 % av legene sa at ingen pasient hadde beklaget seg over noe ubehag!!!

22,7% av legene sa at 10% av pasientene var misfornøyde med legens behandling fordi de følte ubehag.

10% av legene sa at 50% av deres pasienter klaget på hvordan legen hadde behandlet de fordi de følte legens behandling ubehagelig

13% av legene sa at mer enn 50% av deres pasienter klagde på ubehag ved legens bruk av nåle-terapi.

Hvordan fortolker du som leser dette ? Siden akupunktur er en terapi der nåler settes i allerede smertefull områder av en lege/akupunktør ,bør vi ikke forvente at nålestikkene gjør vondt?? Siden terapien utføres en lege/akupunktør bør vi ikke forvente at pasientens opplevelse også gjenspeiler utøverens ferdigheter?? Siden   selve settingen/atmosfæren og legens holdninger vil påvirke utfallet av mange terapier og derved den subjektive opplevelsen av terapi kan ikke dette også medvirke til utfallet?Og før man fordømmer en terapi; bør man ikke vurdere hva pasientene klaget på? Så her er hva  pasientene opplevde som noe de syntes var et uventet ubehag.

Hva akupunktur-pasienter opplevde som uventet ubehag.

Forskerne fant kun 6 alvorlige tilfeller av i alt 97.733 pasient-tilfeller og hva var det?

1)En deprimert mann mente han muligens var blitt mer deprimert av akupunktur ,men ikke sikker. Var han dessuten medisinert og kunne ikke erkjenne hvem som var hva?

2)En dame fikk høyt blodtrykk etter akupunktur ,kanskje, men ikke sikkert.  Og hva er høyt for derom sies det lite og når noe ikke sies er det da akupunktur eller kvakksalveri som ligger til grunn for når en lege ikke opplyser om handlingene er han da en ordentlig lege???

3)En tredje pasient fikk blodtrykksfall av akupunktur, men ikke sikkert ,bare ”mest trolig”. Og hva er høyt og lavt her,ingen sier det,man antyder for å skape engstelse

4)En dame med astma fikk astmaanfall mens hun fikk akupunktur .Men ikke bevist at akupunktur var årsaken. Og hva var anfallet? Dypt åndedrett som kommer ved avspenning eller panikk når to leger ikke kan skille mellom åndedretts-funksjon og panikk?

5)-6De to eneste sikre skadene skjedde ved at to leger som åpenbart ikke kunne nok anatomi stakk nåler så dypt inn i brystet at de punkterte lungen hos to pasienter. Vel burde ikke dette si noe om legen, mer enn metoden og var legene utdannet eller hadde de bare lest i en bok at å stikke dypt i en vene,blodåre,bukhule eller lunge-sekk var OK??

Men dødsfall ;ingen !!

Den kanadiske Chung-studien; ingen dødsfall!!

Den fransk/engelsk artikkel av de kanadiske legene Chui, Bui og Mills tar for seg forholdene i Canada. Artikkelen gir ingen støtte påstander om akupunktur-død ! Artikkelen handler stort sett om behovet for fag-utdannelse i akupunktur og påpeker at godt utdannede personer vil minske farene for problemer .De skriver også at så langt de kan bevise er forekomsten av punktert lunge er 1/70.000 behandlinger. Dødsfall? Ingen

Hva var så «ubehaget» pasientene klaget på??

1)Smerter i nålestikket .Tallene spriker enormt:1-45% så her er det enorme forskjeller mellom legene som gjør jobben og hva er smerte siden smerte er subjektivt og ikke objektivt??

2)Trøtt etter behandling .Igjen enorme sprik 2-41% ,men å bli trett av terapien er ingen bivirkning ,det er en virkning ved at man slapper av når serotonin og enkefaliner dannes ved at smerten blokkerer for normal nerve-ledning til hjernens dypere lag

3)Besvimelse (0%-0.3% )avhengig av hvilken leger det gjaldt).Men hvem definerte besvimelse og hva er det dersom ingen opplyser om kildene og hva den enkelte forstod??

4)86% sa at de følte seg avslappet og det er som sagt en tilsiktet effekt at pasientene skal slappe av og ikke en bivirkning!!    

5)  Pneumothorax (=Hull på lungene); bare 2 av i alt 70.000 behandlinger.

Igjen : Død? Ingen!!

Risk & Safety advarslen mot akupunktur.

Tidsskriftet  Risk & Safety (2)hevder her at 86 personer i Asia muligens er død av akupunktur; men at opplysningene er anekdotiske (Ubeviste påstander), men man tror det kan være ”toppen av et isfjell”, men medgir at det mangler beviser.

En fortsettelse  blir publisert senere i My health Club for betalende medlemmer:Den vil også gi noen praktiske råd for  hva man bør spørre en akupunktur-lege om, for å sikker og god terapi vi alle kan like.

Referanser ikke meddelt via hyperlink:

1-Melchart D, Weidenhammer W, Streng A, et al. Prospective investigation of adverse effects of acupuncture in 97,733 patients. Arch Intern Med 2004;164:104–5

2-Deaths after acupuncture: a systematic review. Int J Risk & Safety 2010;22:1–6

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.