Positiv Coronatest blir hos de uten symptomer ofte oppfattet som fortsatt smittefarlig. Dette er ikke alltid riktig. Her er noen fakta til ettertanke.

Dette innlegget er en fortsettelse av artikkelen som ble lagt ut den 12.2.2022. med noen flere svar på tema: Hva betyr det å teste positivt på en corona-test.Informasjonen er også relevant for hurtigtestene  selv om de ikke alltid er like følsomme.

Hva er en RT-PCR corona- test ?  En test for å påvise RNA-arvestoff hos en som er smittet med COVID-19 viruset: SARS-CoV-2

Er en positiv  RT-PCR Corona test det samme som at man er smittefarlig  ? Fordi RNA i prøven også kan komme fra svekkede og døde virus kan man ikke ut fra en positiv test alene si noe om smittefare.Til det trenges mere informasjon Centre for Evidence-Based Medicine skriver:PCR identifikasjon er til hjelp så lenge som som dens treffsikkerhet kan bli forstått : Den tilbyr evnen til til å påvise RNA selv i små mengder, men om det RNA den påviser representerer infeksiøst virus behøver ikke å være klart «.

Hvordan kan  man avgjøre om en PCR positiv person smittefare for andre?
Det kan bare gjøres om personen  blir testet for levende formeringsdyktig virus i sekretet fra nese og nasopharynx.

Hva er testens Ct tall?  Sykluser eller Ct tallet angir forsterkningsgraden  på skanneren som brukes. Jo høyere Ct tall maskinen er innstilt på jo mindre RNA fra virus kan den reagere på .Ct tall oppgis ikke fra laboratoriet.Der blir alle tester kjørt med et fast  ,høyt Ct tall for at man skal få med seg også de med lite virustall.

Ville det hjelpe om PCR-positive personer fikk oppgitt det Ct tallet der testen slo ut som positiv? I følge professor Carl Heneghan, sjef for Centre for Evidence-Based Medicine i Oxford burde man oppgi Ct-tallet der testen slo ut positivt. Hvorfor? Fordi jo høyere Ct tall man må ha før positiv test; jo mindre virus RNA var det i personens slimhinner og derved mindre sjanse for at vedkommende var smittefarlig og det er bevist ved undersøkelser at det samtidig færre antall personer som faktisk har levende virus i slimhinnene!!

Hva er forbindelse mellom COVID-19 sykdommens tidsforløp og smittefare? Undersøkelser fra Canada i 2020 viste at 8 dager etter at pasienter fikk COVID-19 var mange pasienter PCR positive, men alle var smittefri. En japansk undersøkelse blant pasienter vaksinerte personer med coronasmitte og COVID-19, var alle virusfri etter 10 dag. De uten symptomer var smittefri ved 6.dag. Det betyr da at etter 10 dag vil de fleste som tester positivt ikke lenger være et problem for samfunnet.

Hva betyr disse forhold for legene og helsemyndighetene? Dersom man tester positivt og har symptomer, vil i alle syke være smittefri etter 10 etter første sykdomsdag. Etter dette vil pasientene teste positive i flere uker. Dette kan føre til at disse pasientene fortsatt oppfattes feilaktig å være smittefarlige dersom legen ikke vet nok om problemet.

Hva betyr det å være symptomfri å ha positiv PCR test? At man enten forblir symptomfri eller er i ferd med å utvikle sykdom noe senere. Gjennomgang av flere undersøkelser viste at antall personer med positiv PCR og ingen symptomer varierte mellom 12.5%-100%. Av disse utviklet 6%-100% Covid-19. Det eksiterer derfor ingen sikker enighet om PCR testens evne til å forutsi hva som skal skje innen et visst tidsrom.

Hvor står dagens situasjon ?Så lenge man bruker meget nøyaktige RT-PCR testene og de noe mindre nøyaktige hurtigtestene, betyr en positiv test ikke at man vet om personen er smittefarlig så lenge vedkommende ikke har symptomer. Har man hatt Covid-19 er man normalt smittefri innen 10 døgn, men fortsetter ofte å teste positivt i mange uker etterpå. Dette kan få læresteder, arbeidsplasser og institusjoner til å misoppfatte personene som smittefarlige og behandle de deretter med isolasjon, karantene og utestengelse fra jobb og læresteder. Er man symptomfri og positiv og «venter og ser det hele an» kan man ikke forutsi noe med sikkerhet hva angår «mannen i gata».Er man syk, svak og institusjonspasient er det stor sjanse for at man har en COVID-19 i vente. 

Men hvorfor ikke handle aktivt og forebygge? Leser du våre artikler finner du ut hva man har prøvd  av midler for å slå ut viruset med naturlige og dels skolemedisiner i andre land. Noe av tiltakene kan du selv iverksette ved å høyne immunforsvaret.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.