Siden september 2021 har det plutselig begynt å dø flere personer i Norge enn forventet .COVID-19 sykdommen kan forklare en del av dødsfallene; men kurven som viser økning i død ;vokser nå raskere enn antall COVID-19 dødsfall. Hva i alle dager skjer? Og kan man forhindre at man blir en del av statistikken ? Her er fakta til ettertanke

 

Dødelighet og overdødelighet under pandemien: : De siste årene før C19 pandemien har det dødd omtrent personer hvert år i Norge. Omregnet i antall døde pr 100.000 innbyggere har årlig dødelighet sunket med 50% fra 1970 -2019.Fordi antall innbyggere har blitt doblet i samme tidsperiode betyr det at man har hatt en jevn avgang for hvert år.  De siste årene før pandemien har det i snitt dødd 40.700 nordmenn pr år.

Så kom pandemien og tall døde ble da: Død av COVID-19 + Død av alle andre årsaker. Sammenlikner man med forventet død vil i teorien kunne forvente at det ble en overdødelighet fordi man antar at dødstallet fra COVID-19 legges til den vanlige, allmenne dødelighet av alle andre årsaker som man ikke skulle tro ble påvirket av COVID-19.. Slik ble det ikke !! Det begynte å skje ting som ikke passet med antagelsene før pandemien.

Kumulativ død: Regner man ut hvor mange flere døde enn forventet dette blir etterhvert som månedene går får man det som kalles en kumulativ kurve for avvik fra den forventede død.  En slik kurve kan man nedlaste fra nettstedet ourworldindata.org

 

Året 2020 :  Denne våren kom C19 pandemien . Den røde kurven viser dødelighet og den rette linjen viser forventet død. Fra Januar til september sank dødeligheten, dvs det ble en underdødlighet! COVID-19 død dødsfallene adderte seg jevnt.Hva skjedde? Jo dødsfall av alle andre årsaker i samfunnet begynte å falle. Årsaken var Lockdown, munnbind og 2 meters avstand.Men hvorfor det skulle senke allmen dødelighet så dramatisk ble en overraskelse.

I september 2020 begynte massevaksinasjon og lockdown fortsatte.

Fra september 2020 til januar 2021 økte  den allment dødelighet noe, slik at det ble en kort periode av overdødelighet, der COVID-19 var årsaken til den forbigående overdødeligheten.

Første halvdel året  2021 : Lockdown og massevaksinasjon fortsatte. Antall COVID-19 dødsfall fortsatte å akkumulere .Samtidig fortsatte nedgang i antall dødstall  av andre årsaker i forhold til 2019 å falle raskere enn før .Dette førte til en total underdødelighet  som holdt seg frem til september .

Andre halvdel av året 2021: I september begynte antall som ikke døde av COVID-19 å ta seg opp og  i begynnelsen av november 2021  var dødelighet av alle årsaker tilbake til det normale.Denne måneden var den totale overdødelighet fremkalt COVID-19.Men så skjedde det noe uventet og dramatisk !! Det begynte å dø flere av alle andre årsaker enn forventet slik at summen av COVID-19 død og alle andre dødsårsaker ble høyere enn COVID-19 død ! Det ser man på kurven der den røde linjen (total død) krysser den sorte linjen (COVID-19 død)

Ved utgangen av året var det dødd 2013 personer fler enn forventet (overdødelighet), av disse var 1305 dødd av COVID-19.Det betyr at i løpet av 4 måneder hadde det dødd 708 flere personer enn forventet som ikke skyltes pandemien. Med andre ord vi var i ferd med å få en overdødelighet av i den alminnelige dødelighet.  Verre skulle det bli.

Året 2022:  ble et ekstremt år. Den 30 desember  var akkumulert overdødelighet nådd 7190 personer (rød linje), mens akkumulerte dødsfall av C19 var på 4670 (Sort linje).Det betyr at 2520 flere personer av den totale overdødelighet ikke kunne forklares som COVID-19. I antall tilsvarer dette noe slikt som halvparten av Sørumsand kommune eller 80% av alle norske soldater som døde under 2.verdenskrig (300 døde)

Opptelling: ved utgangen av 2022 var det totalt siden pandemien startet , var  det dødd 7190 flere personer enn forventet, dvs en overdødelighet; 35% av disse dødsfallene kunne ikke forklares som C19 fremkalt (65%)!

Helsemyndighetens forklaring: Så langt kunne ingen kunnet gi en fullverdig  rasjonell forklaring på det som skjedde. I Den 28 Oktober gikk assisterende helsedirektør Morten Rostrup Nakstad ut og bekreftet at det var  overdødelighet som var større en bare COVID-19, Hans teori var  at dette kunne skyldes økning i befolkningen og økt dødelighet blant eldre.Men hvorfor skulle det dø flere eldre og svake når de ikke døde av COVID-19.Verden var ikke så mye forandret i Norge, når man ser bort fra at stadig fire eldre var blitt vaksinerte.

FHI prøver å forklare hva som skadde: I november uttalte  instituttets sjef Dr. Camilla Stoltenberg   at det året fra januar til uke 46 var en overdødelighet på 2.700 som skyltes COVID-19. Bruker man OurWordInData.org  fram til Det korrekte tallet for total overdødelighet var for 2022 til og med til uke 46 var 4374 hvorav 2745 døde av COVID-19. Stoltenberg refererte altså til det totale antall COVID-19 som det totale antall overdødelighet, men det utgjør bare 62% av all overdødelighet. Hvordan skal de andre 38%  forklares , ble ikke nevnt.

 FHI rapporten : I desember  måned sørget Stoltenberg for om  at det ble utarbeidet en rapport om overdødeligheten. Denne gav  Nakstad delvis rett: Det hadde vært en økning i død på grunn av hjertesykdom, demens, lungesykdom; spesielt for eldre over 70 år Men hvorfor falt dødeligheten av disse sykdommene i 2020 og begynte først å øke etter november 2021 for så å fortsette måned for måned??

Er overdødeligheten  blant utsatte grupper en senfølge av COVID-19 Det gjenstår med andre ord mye å forklare. Var det slik den grupper som nevnes i FHI rapporten dvs demente, senile, hjertesyke og lungesyke de begynte å dø  i høyere antall av sine sykdommer fordi  mange av de hadde fått COVID-19 ? Dette er en rimelig tanke , da det er kjent at COVID-19  kan svekke  immunforsvar og organer ?

Kan man i fremtiden gjøre noe for disse svake? En svekkelse av immunforsvaret hos personer som har hatt COVID-19 kan beviselig forebygges. Slike behandlinger finnes og er omtalt på flere steder i denne bloggen. Og gjør ikke legene det; kan pårørende eller de syke selv gjøre det. Stikkord: kosthold, mineraler, vitaminer og utvalgte planteprodukter med immunstyrkende terapi. For de som trenger en kokebok anbefales professor Servan-Schreiber’s bok : Kreft og terrenget ditt på Lille Måne Forlag. Boken omhandler immunstyrkende kosthold, planteprodukter og levesett.

Kan det skyldes vaksine-bivirkninger? :  Er senfølger av COVID-19 hos personer med kroniske sykdommer og høy alder nok til å forklare hele problemet ? Vaksinemotstandere  har en annen teori : mRNA vaksiner kan være en årsak  .Dette har blitt  motsagt av skeptikere og myndigheter.

Men om mRNA vaksiner ikke er en årsak; kan det bidra til et problem ?I en uttalelse fra helsemyndighetene i EU  i  januar 2022 ble det uttrykt bekymring for at gjentatte ,hyppige vaksineringer kunne svekke immunsystemet.   Hos allerede svake personer kan dette i teorien bidra til ytterlige forverring av deres sykdom.Om dette har bidratt  noe til økt dødelighet  og i såfall hvor mye må dokumenteres bedre før man kan trekke noen konklusjoner.

NB.  Personer som skal vaksineres bør  alltid drøfte med  fastlege om  hvilken vaksine som gir minst risiko for bivirkninger og om man skal gi immunstyrkende medisiner/tiltak sammen med eller i stedet for vaksine.

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.