Lavt stoffskifte, dvs hypothyreose, er en utbredt,men ofte oversett lidelse i den norske befolkningen.I Boka Lavt Stoffskifte-endelig forklart slik det skal er dette forklart på en enkel, likefram og grundig måte.Men mange ønsker et utdrag de kan bruke som basis for å  få klarhet i de viktigste symptomene på lidelsen ,samt hvilken tidlige endringer man kan oppdage;før man oppsøker lege.

 

 

LA OSS TENKE FORNUFTIG OM STOFFSKIFT

Lavt stoffskifte te er en diagnose som skaper problemer. Les bare hva leger skrev for 50 år siden !Professor Broda Barnes I USA skrev på slutten av sin karriere ; etter 30 år som lege, forsker og lærer . Han hadde da en lang karriere bak seg som thyroidforskeren i en tid før man hadde gode blodprøver. Som grunnlag for behandling la han til grunn at alle kronisk syke som oppsøke han ble testet for symptomer og endringer i kroppen som kjennetegner lavt stoffskifte. Hadde de samme sykdomsmanifestasjon som de personer som hadde fjernet hele eller deler av skjoldbruskkjertelen satte han de på thyroidhormoner. Ut fra denne enkle tenkemåte iakttok ha at 40% av alle syke amerikanere som oppsøkte han ,uansett aldersgruppe kunne fikk et bedre liv når de fikk thyroidhormoner.

Dette var til gode for de syke, men da blodprøvene kom for fullt på 1970 tallet ble det funnet at bare 5-10% av alle med symptomer som er slik man har om man har skadet eller fraværende thyroidkjertel ,faktisk hadde for lite hormoner i blodet. Hadde Broa Barnes feil???

Og hvorfor er problemstillingen viktig? Fordi mange mennesker leser om lavt stoffskifte og finner ut at deres symptomer og sykdomsmanifestasjoner så absolutt likner på det som skrives om hypothyreose; men deres blodprøver er normale. Dette har ført til økt press på legestanden for å få thyroidhormoner selv når blodprøver er normale.Videre har det ført til et problem mange ikke forstår: Når jeg har hypothyreose og ikke blir bedre eller bra av thyroidhormoner i slike doser at det er innenfor det normale mennesker har: skal jeg ikke da ta mer thyroidhormoner og bli bedre??

Situasjonen har ført til at mange leger nå skriver om dette og i USA har spesialister som dr. Datis Kharrazian forfattet en uhyre populær bok: Hvorfor Har Jeg Hypothyreose-symptomer Når Blodprøvene er Normale? Norske leger blir selvsagt like forvirret som sine pasienter over det forhold at når man har ”nok hormon i blodet”; hvorfor blir man da ikke bra av lavt stoffskifte?? Og hvorfor blir noen bedre når de tar så mye hormon at blodprøvene viser for høye verdier?

 

Svaret ligger i språket.

Svaret på paradokset er enkelt; vi bedras av språket ! Stoffskifte er den norske varianten av det tyske ordet Stoffwechsel” som igjen kommer fra gresk μεταβολισμός metabolisme” som betegner de” kjemiske prosessene i kroppen som benytter matvarer for å lage energi og påskynde vekst ” (Oxford Dictionary).Lavt stoffskifte (alv metabolisme ) er derved ikke det samme som diagnosen hypothyreose som betyr for liten aktivitet i thyroidkjertlen! Men det er riktig at dersom thyroidkjertlen lager for lite thyroidhormoner (Det finnes tre T2,T3 og T4) vil cellene lage mindre energi og stoffskiftet blir lavere dvs lavt stoffskifte. Så teorien er derfor så langt denne hypothyreose en bare en av mange tenkte årsaker til lavt stoffskifte, men muligens den største ;men ikke eneste eneste årsaken!

Dersom hypothyreose hadde vært den enestetenkte årsaken til lavt stoffskifte kunne vi sagt at hypothyreose er identisk med eller ”er” lavt stoffskifte. Og det er dette som

Men så enkelt er det ikke!! Det finnes mange andre mulige årsaker til lavt stoffskifte, hypothyreose er bare en av mange; men som sagt meget viktig fordi tilstanden er lett å gjenkjenne og dersom hypothyreose thyroidkjertelsvikt er den eneste årsaken til lavt stoffskifte; da blir personer med lavt stoffskifte friske av thyroidhormontilskudd.Men.

Men selv dette er en omtrentlig antagelse, for hvordan kan vi vite at en pasient med lavt stoffskifte ikke samtidig lider av andre årsaker slik som vitamin og mineralunderskudd, langtkommen stress, endringer i produksjon av andre viktig hormoner, miljø-giftstoffer som finnes i mat/luft og vann og som kan svekke stoffskiftet? Og hva med legemidler som har til hensikt å redde liv ved å senke stoffskiftet, slik som betablokkere hvis en av mange virkninger er å svekke effekten av thyroidhormonene i cellene??

Ved utredning av lavt stoffskifte må man derfor gå grundig til verks og når du nå er kunde ved Eir`s Helsehus er det vår hensikt å gå grundig til verks for å kartlegge graden av lavt stoffskifte og så finne ut de ulike årsakene til at du ikke blir så bra som du burde. Dette gjelder særskilt deg som alt bruker thyroidhormoner fordi du har hypothyreose som en hovedårsak eller en av flere årsaker til energisvikt

Litt bilmekaniker kunnskaper.

Situasjonen kaller med andre ord på en annen type tenkemåte som noen kaller energimedisin og andre kaller funksjonell medisin. Vi kan trekke paralleller til bilen din . Se på denne listen.

 • Cellen er til sammen kroppens bilmotor som skal sørge for at kroppen dvs bilen som er kroppen din går fremover. Den totale ytelsen på kroppens bilmotor er stoffskiftet. Du opplever det hele som liv og helse.
 • Bensinen til cellemotoren er først og fremst glukose som er cellemotorens høyoktan-bensinmotoren kan også gå på fettsyrer som kan kalles cellemotorenes lavoktanbensin.
 • Det automatiske nervesystemet kan sammenliknes med bilens girspak: Sympatikusnervene øker cellen motorens yteevne, men parasympatikus-nervene demper cellemotorens yteevne. Når og hvordan girspaken skal brukes bestemmes av de dypere hjernelagene som kalles ryggmarg og hypotalamus og som er den mest primitive delen av hjernen vår.(Du kan testes dette med såkalt HRV EKG)
 • Thyroidhormonene er cellemotorens gasspedal som øker energiomsetningen i cellene og sørger for at drivstoffet fortærer omdannes til celle-energi. Denne delen styres av den dype delen av hjerne som kalles hypotalamus og hypofysen.
 • Insulinet er et hormon fra bukspyttkjertelen som fungerer som cellemotorens bensinventil som slipper glukose inn i celle-motorene. Dette styres utenom hjernens kontroll ved at bukspyttkjertlene direkte avleser blodets glukoseverdier.
 • Leveren er kropps bensintank. Alt sukker du ikke forbruker når du spiser blir lagret som lagersukker i leveren. Når cellene mellom måltidene trenger høyoktan bensin trår binyrene hormonet som kalles kortisol til å påskynder uthenting av lagersukker fra leveren. Kortisolet lages i binyrene og disse styres av de samme deler av hjernen som thyroidhormon-funksjonen.
 • Mineraler, vitaminer og fettstoffer er cellemotorenes hjelpestoffer som kan sammenlikne med bilen smøremidler som gjør at motordelene jobber raskere og smidigere.Styring av disse stoffene reguleres direkte av cellene selv!

 

Cellemotorens fiender.

Men det kan også være andre grunner til at ting ikke går som det skal; cellemotorene kan saboteres av gifter som delvis lammer eller skader cellemotorene. Her er noen eksempler:

 • Miljøgifter i mat, vann og luft kan entre blodet og nå cellene og skade deres arbeidsmåte.
 • Tungmetaller som kvikksølv , bly mfl. er kjente gifter som angriper cellenes virkemåter.
 • Giftige kjemikaler på arbeidsplassen som ikke handteres rett og derved entrer blodet via hud eller åndedrettet.
 • Visse legemidler er giftige og påvirker cellens funksjon. Et eksempel er cellegift ved kreft som kurer kreft ved å redusere uhemmet cellevekst. Disse kjemiske stoffene vil derfor også hindre friske cellers funksjon og bruk av slike stoffer vil derfor forbigående svekke din cellemotor.
 • Bakteriegifter som dannes ved kroniske infeksjoner.
 • Gener: genetiske anlegg kan spille inn, men også at gener skades av giftstoffer.

Ny viten forklarer gamle problemer.

Dersom cellemotorens oppbygging og ulike styringsmekanismer ikke går optimalt svikter bilmotoren og du får lav yte-evne på ”bilen din”. Hypothyreose er med andre ord bare en type energisvikt, dvs lavt stoffskifte, som inntrer når thyroidkjertlen lager for lite thyroidhormoner av en eller annen grunn!

Men tenker du bil ser du med en gang noe fascinerende: dersom de ulike delene i cellemotorene er defekte eller de ulike styringsmekanismene og drivstoff-tilførselen er defekt vil det nytte lite med normal gasspedal!! Du kan selvsagt øke gasspedaltrykket slik professor Barnes gjorde i sin tid og få cellemotorene til å fungere bedre tross normale blodverdier av thyroidhormoner. Men er dette bra? Vel for pasienten gir et løft i hverdagen; men vi løser ikke problemet slik det skal!! Vi må i dag 50 år etter Broda Barnes skrev sin fantastiske bok Hypothyreose; Den Uventede Sykdom gi ham all ære for innsatsen; men i 2017 vet vi mer og må ta med alle faktorene for å yte optimal service! Synes ikke du også ??

Vi må derfor i 2017 ha viten om alle disse komponentene og tenke som en god bilmekaniker , nemlig at vi må sjekke bilens funksjon; hvordan leges energi og hvor mye lages ? Funksjonell lege-vitenskap erkjenner derfor at cellemotorene mekaniske deler kan være 100% perfekte; men at problemer kan oppstå gjennom måten delene fungerer på: Er drivstofftilførselen riktig justert? Bruker man riktig drivstofftype ? Er tennpluggene sotete? Er tenningen riktig stillet? Er termostaten på kjølevæsken riktig ? Er sjåføren flink til å bruke gir og gass riktig..? Med andre ord: bilens evne til å bevege seg avhenger like mye av hvordan enkelte deler av bilen fungerer påser ut ved inspeksjon!

I 1974 skrev Dr. Whatmore og Kohli om problemet ”….Funksjonelle lidelser har sitt opphav i sykdomsfremkallende endringer i kroppens måte å funksjonere på /virke på ,i stedet for en endring i måten kroppen er bygget på .Det er ingen underliggende anatomiske avvik som svulster eller infeksjoner ,ei heller påviselige biokjemiske endringer som medfødte enzymskader, ernæringssvikt eller fremmedelementer i kroppsvæskene. Det er selve måten ting fungerer på som synes å være problemet!”

Dette er kloke ord ;men i dag 40 år etter at begrepet funksjonell medisin ble lansert av Whatmore og Kohl må vi nok si at vi er kommet så langt at vi også kan måle ernæringsdefekter, enzymer og fremmedstoffer i kroppsvæskene—-

Symptomer ved hypothyreose.

Hvordan kan så pasient og lege samarbeide med å definere lavt stoffskifte. På neste sidene har du en liste over symptomer og sykdomsmanifestasjoner som oppstår når lavt stoffskifte primært skyldes hypothyreose..

 

Fra ulike statistikker over helseplager som oppstår hos ubehandlede personer på 100% sikker svikt i thyroidkjertlen har vi laget denne listen .,Utenfor hvert symptom står det oppført hvor hyppig vedkommende helseplage er.

Helseproblemer hypothyreose   -syke (%) Normale stoff -skifteprøver (%) Disse problemene har jeg—
Allmenn svakhet 98,5 21
Tørr hud 88 26
Grov hud 83,5 10
Søvnighet 83 17
Snakker langsomt 73 7
Hovne øyenlokk 78 28
Kuldefølelse 92 33
Hoven tunge 71 17
Hoven i ansiktet 87 27
Tørt ,stivt hår 75,5 43
Blek hud 58,5 14
Glemsomhet 65,5 31
Forstoppelse 57,5 10
Vektøkning 68 36
Mister hår 49 21
Bleke lepper 53,5 0
Pustevansker 63,5 52!
Ødemer 56
Hes stemme 63 18
Anorexia 42,5 15
Nervøsitet/uro 43 42!
Kraftig mens 32,5
Døvhet 35 15
Hjertebank 27 20
Svak hjertelyd 30
Angina smerter 20,5
Redusert syn 24
Fundus endring 20
PMS 18
Vekttap 13 9
Atrofisk tunge 13 9
Mentalt ustabil 11
Kvelnings -følelse 9
Tynt hår 9
Blå lepper 7
Svelgevansker 3
Sprø negler 41 20
Depresjoner 60 41
Svake muskler 60 21
Leddverk 29 24
Nummenhet 56 15
Utstående øyne 11 4
Tenker langsomt 49 9
Mister øyenbryn 81 58

 

Hvordan kan du og din lege bruke skjema?

Når en leser skjema er det viktig å huske følgende: et symptom er en selvopplevd erfaring. ikke alle ting vi opplever er like sterke og ikke alle opplevelse skjer like ofte .Det er derfor rett å venn seg til å ”kjenne etter” hvor plagsomt et symptom er ,hvor ofte det opptrer, hvor mye det hemmer ens velvære og funksjonsevne .dette kalles SUD: Subjective Unites of Distress som oversatt betyr Subjektive Angitt Måleenhet for Ubehag

0 = Symptomet finnes ikke                                                                                                          1= Svakt opplevd helseplage .Lite til bry                                                                                                       2= Middels opplevd helseplage .Til bekymring og bry ,men man kan tåle den.                                                                                                            3= Sterk opplevelse av helseplagen .Forringer livskvaliteten og hemmer en sterkt i hverdagen

I tillegg bør du sette opp hvor ofte et plagsomt problem opptrer og jeg anbefaler derfor pasienter å føre opp hyppighet ved mest mulig eksakt beskrivelse som: hver dag, en gang hver tredje dag, en gang i uken osv.. Og det kan være nyttig å anføre hva som forverrer eller forbedrer et symptom .Eksempelvis er ”værsyke” et hyppig problem ved hypothyreose ,så anfør værtypen som utløser, forverrer eller forbedrer symptomer.

Tegn er noe du ser ved å se deg i speilen eller andre ,herunder legen kan se hos deg; slik som hovne kinner, hovne øyenlokk eller ødemer (vannansamling i ben og hender).Disse kan graderes på samme måten; alt etter hvordan du opplever det som problem eller hvordan legen vurderer det i forhold til hvordan ”pasienter flest” har det.

Noen punkter i skjema kan bare registreres av leger som eksempelvis svake hjertelyder som må vurderes med et stetoskop eller forandringer i fundas som betyr endringer i øyenbunnen når legen kikker inn i øynene med et oftalmoskop; ”øyenkikkert”.

Når det gjelder vektøkning kan du føre opp antall kilo økning fra den gangen du følte deg i god form og du kan føre opp BMI (Kropps Masse Indeksen) som angir hvor avvikende vekten er i forhold til høyden. For å forklare utregningen tar vi det hele ved et regneeksempel.

En mann på 1,80 meter og med en vekt på 87 kilo har en BMI som regnes ut slik

A= 1,8 x 1,8 = 3,24

BMI = 87 / 3,34 = 26,9

Normal BMI ligger mellom 22-26.Alt over 26 er overvekt og alt under 22 er undervekt .Men det er et forbehold her: over og undervekt i forhold til hva?? Vel, det sier ikke tabellen noe om, men underforstått er det slik at de muskuløse og velbyggede er modellen her .Men ikke alle er født like; i begge ender av skalaen som heter utseende har vi også mennesker som bare er ”født slik”. Pyknikere er de som er født lubne ,mens ”leptosome” er de som er født slanke .I forhold til ”folk flest” er disse enten ”overvektige” eller ”undervektige” ;men strengt tatt er de bare normalvarianter som fremkommer når arven gir oss henholdsvis en liten thyroidkjertel eller en stor thyroidkjertel. For er du født med lite TH blir får du automatisk en runder form og flere kilo enn den som er gjennomsnittlig ;og omvendt : er du utstyrt med stor kjertel produserer du mye TH og vil helt fra barnsben av være slank, rask og ha en lav kroppsvekt .Så det vi leter etter er ikke absolutte tall; men hvor mye har du endret deg siden du ble syk .Slik sett kan BMI være grei å bruke ;men det er langt fra noe orakelsvar for hvor normal du er!

Dagbok: Om å bli var på eget liv .

Dette skjema har jeg bukt i 14 år ,så å si daglig og bunken arkivmapper og permer som jeg bruker for å samle informasjoner om stoffskifte begynner å fylles opp med data som kan brukes til forskning og for å forbedre ens innsikt i problemer som angår hypothyreose.

Jeg pleier å si til alle som fyller ut skjema og skårer høyt nok til å bli offer for videre utredning at de bør få en aktiv holdning til hypothyreose .Det er ikke noe bare leger skal drive med .Det er absolutt noe pasienter kan, bør og skal drive med .Folk bør våkne opp og bli bevisste .En del leger av den eldre skolen er redd for en slik holdning og kaller det sykdomsfokusering , men det er liten grunn til slik bekymring i Dagmar kunnskaper ganger den sykes bevissthet om seg slev og letter legens travle hverdag fordi han/hun får sykehistorien så å si ”rett i fanget”!!

Så kjære leser: det gagner din utvikling som menneske å våkne opp, sette seg ned og skrive ned hvordan livet ditt er .Om ikke hver dag ,så en sjekk en gang i uken med skjema .Det gjør en bare mer kunnskapsrik .Og det gagner også egeninnsikten å ”kjenne på kroppen” hver dag for å kjenne etter hvordan tilstanden er (G Horneman. Metabolic Therapy for Hypothyroid and Euthyroid Fibromyalgia-Two case Reports, Clinical Bull. Of Myofascial Therapy,2(4), 19-49,1997)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .

Så på veien til bedre erkjennelse bli en detektiv og gå til nærmeste bokhandel ,kjøp en A-4 mappe og lag kopi av skjema og fyll det .Sett det deretter inn i ringpermen og påfør dato og klokkeslett .Og påfør så følgende opplysninger: Værtype, temperatur og månefase: disse forholdene kan være med å forsterke eller svekke visse symptomer .Typisk for mange er at de føler mer smerter, indre uro og vannansamling i kroppen når det er fuktig ,kaldt vær eller værskifte.

Videre bør kvinner føre opp hvor i menssyklus de er .mange hypothyreose syke kvinner får forverring av helsetilstanden rett før, under eller rett etter menssyklus og noen blir verre på eggløsning dagen .Årsak? det er nært samband mellom kjønnshormoner og thyroidhormoner og svingninger i disse hormonene har gjensidig påvirkning på hverandre.

Broda Barnes test: Om nytten av et termometer .

Men det finnes enkle ,indirekte tester for å måle oksidasjons hastigheten og den mest nyttige av disse kan være å måle oksidasjon dvs energiutbytte i hvile, forkortet til BMH ( Basal Metabolsk Hastighet) .Få om noen sykehus i Norge utfører i dag denne testen som noen rutinetest fordi den dyr, omstendelig, men Toppidretts Sentret på Sogn og enkelte forskere på universitetssykehusene tilbyr den til våre toppidrettsutøvere eller bruker den i forskningsøyemed .

Testen krever at pasienten eller forsøkspersonen overnatter på sykehuset. Pasienten skal så stå opp ,prøve å beholde roen, ikke spise for så å gå ned på sykehusets laboratorium .Der venter lege og hans/hennes medhjelpere. Pasienten får nå på seg en ansiktsmaske, det festes klemme over nesen og ved hjelp av tilkoplet måleutstyr måles oksygenopptaket som vil gjenspeile oksidasjonen i cellene som igjen er et mål for energiproduksjonen. Samtidig tas blodprøver av blodet syreinnhold ,oksygen , kulldioksid og hva man ellers finner av interesse.

Siden thyroidhormonene er gasspedal for oksidasjonen i cellene vil det eksistere en mulighet for å kunne fastslå Thyroidhormonene (TH) innflytelse på cellene ut fra BMS. Dette har vært kjent relativt lenge takket være pionerarbeidene til professor Broda Barnes. Under sin periode ved Universitetet i Denver ble Barnes interessert i å registrere BMS hos studentene . Samme dag som studentene skulle til BMS på universitetets fysiologi laboratorium ble de bedt om å ta morgentemperaturen for å kunne sjekke at studentene ikke hadde feber. Ved å sammenlikne studentenes egne helseopplysninger med morgentemperaturen og BMH resultatene fant Dr. Barnes ut at morgentemperatur målt under armen samsvarte godt med BMH målingene. De studentene som hadde diagnosen hypothyreose vurdert ut fra datidens etter hvert omfangsrike litteratur om symptomer og tegn ved ubehandlet hypothyreose ,hadde selvsagt lav BMS. Men de hadde i tillegg lav morgentemperatur.

I August nummeret av JAMA (Journal of American Medical Association ) 1942 offentliggjorde Broda Barnes resultatene over studie av 1000 studenter. Studenter som hadde klinisk hypothyreose vurdert av legens undersøkelser før testen ,hadde alle lav BMH og deres temperatur lå under 36,1 Grad Celsius. Når slike studenter fikk tilskudd av thyroidhormon ,ble de kvitt sin dårlige helsetilstand, BMS ble normal og temperaturen la seg der hvor normale mennesker har sin morgentemperatur dvs 36,1 -36,8 Grader Celsius.

Dermed var Broda Barnes Basal Temperatur Test født.

I 1943 ble Broda Barnes utkalt til militærtjeneste i forbindelse med Verdenskrig II .Tjenesten ble avtjent ved Militærbasen i Kingsman i Arizona .Broda Barnes beskriver tiden som en rolig periode av livet og han benyttet tiden til å forske videre på temperaturtesten .Som medhjelper i prosjektet hadde han Dr. Joseph Erilich som var stasjonert på en annen militærbase og sammen begynte de vennene et forskningsprosjekt som gikk ut på å måle morgentemperaturen i armhulen, under tungen og i endetarmen hos 1000 soldater .Resultatene viste at temperatur i munn og armhule stort sett var identiske ,mens temperaturen i endetarmen jevnt over var 0,5 grader Celsius høyere .Videre bekreftet observasjonene at armhuletemperaturen var enklest å ta, viste minst variasjoner og var mest i samsvar med personens egentlige energiproduksjon

Med utgangspunkt i disse 2000 observerte personers helsetilstand var at amerikanske leger etter hvert begynte å anse at Broda Barnes Basal Temperatur Test faktisk var et brukbart mål for å lete opp personer med lavt stoffskifte. Men intet tre vokser inn i himmelen; ei heller denne testen .Problemet er at testen er usikker i begynnelsen av en hypothyreose ,for så å bli mer troverdig jo lenger ut i sykehistorien man kommer.

En av Broda Barnes etterfølgere professor Samuel Refetoff ved Chicago Universitet, gjorde i 1992 en serie avanserte forsøk med utstyr som ikke var tilgjengelig på Broda Barnes tid. Han brukte små metallpiller med radiosendere og temperaturfølere som pasientens svelget .Han kunne derved mål temperaturen inn i tarmsystemet som er omtrentlig identisk med temperaturen i blodet .Han fant da at temperaturen begynte å synke når stoffskiftet sank ;men at stoffskiftet måtte synke i betydelig grad før temperaturen virkelig ble merkbart lavere.

Vi kan derfor si i ettertid: har du en lav temperatur i følge Broda Barnes Basal Temperaturtest og du skårer høyt på spørreskjema ”taler mye for at du har hypothyreose” .; men du kan ikke være helt sikker . Omtrentlig en av fire med lav morgentemperatur og symptomer på lavt stoffskifte kan ha normal thyroid kjertel og i stedet ha en funksjons svikt i binyrene på grunn av stress; såkalt hypo –adrenia (se ovenfor).

For syke som alt tar thyroidhormoner i tablettform har testen vist seg nyttig .Stiger morgentemperaturen over 36,8 Grader Celsius pleier man i reglen å være overdosert.

Akilles refleksen!

Når oksidasjonen i cellene endres ,endres også cellenes evne til å ragere. Muskelvev blir hos hypothyreose pasienter lagsommere .Pasienter merke dette ved at man ikke lenger har samme reaksjonsevne som før og dersom man er med i sangkor vil tap av muskelspenning i strupebandene føre til at man ikke lenger klarer høye toner. Man sier populært at sangere ofte merker hypothyreose som overgang fra sopran til alt.

Sammentrekningens hastigheten i muskler lar seg måle ved å registrere Akilles sene refleksen. Legen slår da på helsen og foten retter seg raskt ut. Leger anslår reaksjonshastigheten ved en subjektiv vurdering og det er vanlig at dersom din fastlege fortsatt slår senereflekser vil han eller hun merke at hypothyreose-pasienter har svakere og langsommere Akilles -sene reflekser (ASR) enn før.

Vitenskapelige studier av ASR ( På engelsk ATR ) går tilbake til Doktor Chaney i 1924 da han påviste at myksødem pasienter hadde langsommere ASR enn friske personer . I 1951 lagde Lambert og hans kolleger et måleinstrument som målte ASR i sekunder og samtidig registrerte elektriske endringer i musklene under testen og bekreftet at målingene bekreftet at ARS kunne brukes som en diagnosemetode ved hypothyreose. I 1958 kom det første kommersielle ARS –måle instrumentet og året etter i 1959 kom instrument nummer to som ble døpt en Foto – Moto –Graf fordi senerefleksen ble registrert ved en lysstråle som ble brutt i det foten beveget seg. I årene som fulgte ble bruken av FMG populært blant leger , kiropraktorer og på sykehus og det ble utgitt en rekke vitenskapelige avhandlinger som konkluderte med at FMG var et sikkert instrument for å diagnostisere hypothyreose og effekten av terapi underveis.

Troverdigheten av resultatene var omtrent likeverdig men laboratoriemålinger av thyroidhormoner. En omfattende undersøkelse av Dr. Jin Yung Kang og medarbeidere ved Seoul Universitetet i 1978 fant man at FMG målinger gav rett diagnose på hypothyreose i 90% av tilfellene og 71% av tilfellene med forhøyet stoffskifte.

Forutsetningene for å bruke et FMG er selvsagt at legene kjenner til målemetodens begrensninger . I dag brukes dessverre ikke FMG mer .For mange leger betyr det kanskje ikke et tap ; men dersom man fortsatt hadde hatt FMG i bruk vill flere leger ha sett hvordan thyroidhormoner på virker musklene og derved forstått det som kommer i senere avsnitt i denne boka; nemlig muskelsykdommer som resultat av hypothyreose!

MATERIALET TIL DENNE ARTIKKELEN ER BASERT PÅ BOKA : LAVT STOFFSKIFTE ENDELIG FORKLART SLIK DET SKAL. KR 450  bjorn@ dr-overbye.no.

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.