Taheebo er en indiansk styrkedrikk laget av Peau Darco treet. Drikken  har ved vitenskapelige forsøk vist seg å bedre allmennhelsen både hos friske og syke. I Japan har en gruppe leger og kjemikere gått sammen om å prøve ut   taheebo for å bedre allmenhelsen hos kreftsyke. Her er hva de oppdaget.

Indianernes årtusen gamle naturmedisinske viten lærte de at Ipe Roxo treet som portugisiske okkupanter kalte Peau Dárco, buetreet eller lapacho; padleåre-treet”. hadde” magiske virkninger” på en lang rekke sykdommer, herunder kreft. Barken ble høstet, tørket og knust og deretter tilsatt kokende vann og trukket i 2 timer. Deretter ble barken avsilt og teen kalt taheebo ble drukket flere ganger om dagen. Taheebo ble i følge indiansk kunnskap gitt for styrke allmenhelsen hos syke,herunder de som hadde kreft.

Taheebo på 60-80 tallet : I del 1 av artikkelserien om taheebo fortale hvordan leger i Sør og Nord- Amerika og i USA begynte å bruke taheebo i behandling av syke, herunder kreftsyke; ofte med svært gode resultater i en periode fra 1960-1990.Da medisinsk industri ikke kunne lage patentmedisin av taheebo eller krefthemmende stoffet lapachol som finnes i teen, ble all videre intersse for taheebo skrinlagt. Forsøk med taheebo ble aldri iverksatt; i stedet ble det advart mot å bruke den som kreftmedisin   Men det kan være at man den gang da og fortsatt ser i feil retning i Vesten fordi……..

 Taheebo er ikke en cellegift som dreper kreft; selv om det finnes stoffer i barken som kan hemme kreftcellers vekst. Taheebo det er en indiansk” styrkedrikk” som beviselig bedrer blodets kjemi, øker produksjon av hormoner, renser blodet for giftstoffer, stimulerer nervesystemet. Dererved bedres allmennhelsen .Dette øker kroppens evne til å bekjempe sykdommer, herunder kreft , sammen med andre helsefremmende tiltak og medisinsk behandling

International Medical Society for Taheebo Research :  Dette forstod man i Japan, der det ble opprettet et eget medisinsk selskap for å fremme forsking og bruk av taheebo  i behandling av ulike sykdommer, deriblant kreft. Selskapet ble døpt International Medical Society for Taheebo Research og ledes  av professor Toshikazu Yoshikawa, president for Kyoto Universitet. Her følger noen av resultatene fra den japanske forskningen som også kan  interessere leger i Vesten.

Taheebo er nyttig for” detoxing ”: En erfaring fra naturterapi er at sykdommer ledsages av akkumulering av giftstoffer .Alle naturterapier anbefaler derfor detoxing; avgiftning som en del av suksessfull behandling.Det  finnes en omfattende kunnskap om forgifting som følge av kjemikalier, matvarer, betennelser, infeksjoner og ulike sykeligheter i celler ,blod og vev.

Sett ut fra et slikt synspunkt er kreft ikke bare et gen- problem; det er også en forgiftning.

I skolemedisinen omtales slike gifter som ROS (Reaktive Oksidative Substanser) eller frie radikaler. De stjeler livgivende elektroner fra blodet, kroppsvæskene og celler. For å redusere mengden av ROS brukes antioksidanter. De fleste av disse er vitaminer, mineraler, fettstoffer eller plantestoffer. Siden de ikke er patenterbare blir dette å regne for kosttilskudd eller stoffer som naturlig finnes i plantebasert mat.

Forsøk utført av professor Katsuhiko Suzuki ved Waseda Universitet i Japan demonstrerte at taheebo er en kraftig antioksidant som reduserer ROS i lymfesystemet og derved  demper betennelser. Det vil bidra til bedre allmen-helse hos akutte og kronisk syke, også kreftsyke.

Dette gjør at taheebo fortjener betegnelsen” rensete”.

Taheebo og behandling av 55 kreftsyke: Mens man i Norge ikke har noen undervisning eller terapitilbud til syke med naturterapier i regi av skolemedisinen er situasjonen i Japan annerledes. De fleste universiteter har tilbud for bruk og undervisning i planter og akupunktur. I et forsøk ledet av Dr. Nobutaka Suzuki ved avdeling for alternativ medisin ved Kanazawa Universitet behandlet forskerne 55 kreft pasienter med Taheebo. Alderen på pasientene varierte mellom 20 til 80 år og krefttypene omfattet i alt 16 ulike kreftformer.

Pasientene hadde alle blitt behandlet med standard terapier som omfattet kirurgi, cellegift og stråleterapi ; alt etter hvilken diagnose det dreide seg om. Pasienten ble delt opp i tre grupper ; en fikk en doser Taheebo, en annen to og en tredje tre doser.

I de 6 månedene forsøket pågikk ble pasientens blodverdier bedre og deres livskvalitet ble bedret målet med QOL skala (Quality Of Life). Pasientene opplevde bedring i fysisk yteevne, mindre smerter, bedre oppfatning av egen helse, økt vitalitet, bedre emosjonell og mental helse og de fungerte bedre sosialt. QOL er i japansk forskning en viktig indikator for bedre helse. De som fikk tre doser Taheebo hver dag hadde best resultater.

Forskerne konkluderte med at Taheebo var trygt å bruke så lenge pasientene ikke hadde leverproblemer.

Taheebo og behandling av 12 kreftsyke: I et forsøk  ledet av doktor Helmuth .Bacowsky  som jobbet ved Zentrum Nosomi Klinikk i Wien. Artikkelen ble publisert i Japan. I forsøkt fikk 12 kreftsyke med ulike kreftformer;  lungekreft (1)brystkreft(7), prostatkreft(1) og  tarm-endtarmskreft (3).Pasientene hadde ulike stadier av kreft; 4 hadde metastaser, 4 hadde utvikling og 4 var i bedring.  Alle fikk daglig tilskudd med Taheebo.

I løpet av forsøket bedret pasientens blodverdier seg, testosteron verdien hos de mannlige pasientene ble bedret hvilket gav en anabol effekt. Serotoninnivåene steg også hvilket bedret den allmenne mentale tilstand. (“lykkepille effekt”).

Immunceller som deltar i helbredelse av kreft ble flere og mer aktive. Pasientens livskvalitet målt med QOL skala ble også denne gang bedre. Ingen bivirkninger ble observert.

Taheebo ved leverkreft i med spredning: I et annet forsøk behandlet Doktor Bakowsky en 77 år gammel mann med leverkreft med spredning som var oppgitt av sykehuset for videre terapi. Pasienten fikk daglig tilskudd av Taheebo laget av 30 gram bark. Dette førte til bedring av blodverdier, allmenhelsen ble bedre og QOL (Quality of Life) ble bedret. Tumormarkører i blodet gikk ned. Artikkelen ble skrevet da behandlingen hadde pågått i 6 måneder. Hva som skjedde deretter vet man derfor ikke noe om.

Taheebo til pasienter med inoperabel kreft: I et forsøk med en pasient med tykktarmskreft og bukspyttkjertelkreft som ikke kunne opereres resulterte daglig inntak av Taheebo  sammen med bruk av cellegift i en allmenn bedring i helsetilstanden. Kreftsvulstene gikk ned og ble mindre. Etter 18 måneder kunne man ikke lenger se bukspyttkjertel kreften på ultralyd og tykktarmskreften var redusert. Pasientens allmennhelse var god.

Hos en annen pasient med kreft i munnhulen gikk denne tilbake ved bruk av Taheebo og cellegift.

 Taheebo som immunstimulerende styrkedrikk: I en japansk studie av 28 friske ,frivillige personer fikk deltagerne enten placebo eller Taheebo. Studien av var randomisert og dobbelt blind. Resultatet var svært positive. Immunaktiviteten målt enten i form av blodverdier eller i form av SEIV-indeks. SEIV –indeks består av hele 40 spørsmål om fysisk ,mental og emosjonell livskvalitet  og  yteevne i sosial sammenheng og i det private liv. Taheebo var på alle punkter bedre enn placebo. Dette kan bidra til å forklare at kreftsyke føler en bedre allmennhelse ved inntak av Taheebo. Også ellers friske vil ha nytte av Taheebo som en daglig styrkedrikk for bedre immunforsvar og allmennhelse.

Personer som har en sykdom og som ønsker å prøve ut taheebo slik man gjør ved Japanske sykehus; bør drøfte dette med sin lege.Taheebo erstatter  ikke virkningen av trening, sunt kosthold og sunne levevaner.Det erstatter heller ikke nødvendige legemidler eller sykehusterapi.

@ COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.