Det er påvist økt fare for å  utvikle brystkreft og dersom man har hypothyreose eller Hashimoto´s sykdom.Artikkelen ser litt på ny og gammel forskning som utreder forbindelsen mellom disse ulike sykdomsgruppene.

Hyper, hypo- eller Hashimoto.

Vi minner våre lesere på definisjonene:Hyperthyroidisme (Graves sykdom) leder til høyt stoffskifte  Hypothyroidisme leder til  lavt stoffskifte. Hashimoto sykdom er en betennelse i kjertler som ledsages av produksjon av antistoffene antiTPO. Det finnes forbindelse mellom alle disse tilstandene og økning i forekomst av brystkreft (cancer mamma )

Kan hypothyroidisme øker fare for brystkreft?

Så  til noen fakta . Så tidlig som 1896 begynte den britiske kirurgen Beatson å fjerne thyroid-kjertlen og eggstokker hos kvinner med brystkreft, samtidig som han gav de natur thyroid ekstrakt. Behandlingen var i følge kildene gode. Begrunnelsen ser ut til å ha vært at kirurger observerte høyere forekomst av brystkreft hos de med myxødema (lavt stoffskifte).Siden er disse observasjonene bekreftet av mange forskere.I en artikkel i Klinische Wochenzeitschrift desember 1978 skriver doktor H Vorheer at hypothyroidisme ser ut til å gjøre bryst-kjertlene mer mottakelige for hormonene østrogen  og prolactin som kan promotere potensielle kreftceller.

Hashimoto´s sykdom  og brystkreft.

En vesentlig årsak til svikt i thyroid-kjertlens funksjon viser seg å være en auto-immun betennelse på thyroid-kjertlen, såkalt Hashimoto sykdom, der kroppen lager TPO antistoffer. Det er ingen entydig enhetlighet mellom eksperter.I en undersøkelse utført av Smythe og medarbeidere viste det seg at hos pasienter med brystkreft hadde 34 % TPO antistoffer, mot bare 18.5% hos kvinner uten TPO antistoffer. denne undersøkelsen bekreftet at det var en ulempe å ha Hashimoto sykdom med hensyn til kreftfare.Med andre ord  en typisk Hashimoto har høy anti-TPO + FriT4  i lav del av det normale området , gir en økt kreftfare!

Men merkelig nok: I samme artikkelen følge legene opp 142 kvinner som  allerede var operert  for brystkreft viste det seg å være en fordel å ha Hashimoto sykdom.

De samme resultatene ble bekreftet i en  undersøkelse av 17035 svenske kvinner , det det viste det seg  at  Hashimotos sykdom reduserte  bryst-kreft faren ! ! Men dersom man hadde Hashimoto  og samtidig fri T4  i øvre normale området ;gav dette en økt fare for brystkreft Det samme resultatene er bekreftet i mange andre undersøkelser

Noen tanker rundt problemet kreft og Hashimoto.

Problemet

Disse paradoksale resultatene krever litt logisk tenkesett:Kan det være at en del mennesker med Hashimoto´s sykdom utvikler resistens mot thyroid-hormoner slik at den syke kjertler faktisk lager mer hormon i et forsøk på å kompensere for fallende følsomhet i kroppens ulike celler? Man vil da få en gruppe syke med Hashimoto pluss thyroid-hormon i øvre del av det normale området.Men  tross økt hormon  blir det lavt stoffskifte i cellene, fordi det foreligger en resistens mot hormonene som er sterkere enn den økte mengden hormon.

Denne hypotesen bekreftes av  sykehistorie   som ble gjengitt i New England Journal of Medicine Februar 3, 2005 der en pasient utviklet resistens mot thyroid-hormoner i etterkant av Hashimoto´s sykdom.Andre leger (W.Reinhard et al ) har observert liknende forhold.

Med disse data kan man da endelig antyde en mulig forklaring på hvorfor Hashimoto pasienter med «nok produksjon av thyroid-hormoner» faktisk oppfører seg som personer med hypothyreose: Cellen får for lav thyroid hormon effekt, lager ikke nok energi og får svekket oksygen-utnyttelse som derved leder til kreftfare( Paul G.Seeger)

Foreløpig oppsummering..

Denne artiklen fremsetter ingen endelig forklaring på kreft og thyroid-sykdom, vi bare registerer hva forskere har erkjent og søker å samle de i noen logiske konklusjoner.

1.Ubehandlet Hypothyreose  leder til svekket celle-stoffskifte og  økt sjanse for å utvikle brystkreft. 2.Hyperthyreose gir økt celles-toffskifte og  redusert sjanse for å utvikle brystkreft.         3.Hashimotos sykdom leder hos noen  til svekket celle-stoffskifte fordi cellene ikke reagerer normalt og har svekket celle-stoffskifte.Derved blir situasjonen like den som for hypothyreose, og forklarer hvorfor Hashimoto´s sykdom med tilstedeværelse av anti-TPO sammenfaller med økt forekomst av brystkreft.                                                                                                                                                                  4. En del pasienter med Hashimoto´s sykdom har bedre overlevelse av brystkreft etter behandling.

Copyright Bjørn J Øverbye 2018

Disclaimer

 

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.