Borrelia-smitte ved samleie er et meget  kontroversielt tema. En vitenskapelig undersøkelse fra 2014 av 13 personer med Lyme-borreliose fant forskere Borrelia-parasitter i kvinners underliv og mannens sæd. Forskerne bak undersøkelsen mente derved å ha bevis for  mulig partner-overført smitte Undersøkelsen høstet mye kritikk og mange medieoppslag. Her er et kort sammendrag av undersøkelsen.Vil man gå videre med saken; som alltid: spør fastlegen til råds.

Dyreforsøk  bekrefter smitte: På 1990 tallet fantes det noen få dyreforsøk som viste at Borrelia kunne spres ved seksuell smitte. En forsker Michael  J Gustafson beviste at infiserte hunder kunne overføre Borrelia ved seksuell kontakt og til fostre under graviditet.

Dr. Bach´s statistikk styrker mistanke om seksuelt overført smitte : I 2001 presenterte Dr. Gregory Bach (D.O)observasjoner på en konferanse om Lyme Borreliose bevis for at det ble påvist Borrelia ved gentest (PCR) og mikroskopi i morsmelk, sæd, vaginalsekret hos Lyme-borreliose syke som hadde bekreftede positive blodprøver og klinisk sykdom.

40% av menn hvis koner hadde Lyme-borreliose hadde også Lyme-Borreliose hvilket hav sterk mistanke om smitte ved samleie.

Filmen Under Our Skin tar opp tema Observasjon er som støttet antagelse om seksuelt overført Borrelia ble også fremsatt i den amerikanske dokumentarfilmen av Andy A Wilson : Under Our Skin om Lyme-Borreliose (Se hele filmen på denne linken)

Filmen er en severdig sjokkrapport fra Lyme-borreliose slagmarken i USA der kronisk syke neglisjeres og et fåtall modige leger behandler kronisk borrelioses-yke. I en av scenene får mannen til en kvinne med Lyme-borreliose vite at hans kone har smittet ham via samleie.

Filmen , likeså påstander om seksuelt overført smitte er kontroversielt; men har det forekommet er det verd en nærmere undersøkelse .Eller som det sies: Alle kan ha sin private oppfatning av virkeligheten; men ingen kan ha sin egen oppfatning av sannheten. Så hva er sannheten i saken?

Marianne J Middelveens forskerteam bekrefter at Borrelia finnes i sæd og vaginal sekret hos syke :Her følger en nøyere gjennomgang av en undersøkelse utført av et forskerteam på 11 ledet av veterinær Marianne J Milleveen  i 2014.

Forskerne  innkalte 6 menn og 7 kvinner med klinisk Lyme-borreliose. 2 av pasientene hadde vært syke, men var seronegative, dvs testet negativt ved vanlige blodprøver og en kvinne 56 år hadde svar immuntester som var i gråsonen. 8 av pasientene var ektepar, 5 var uten partner.

Som referanse ble brukt 2 menn og 2 kvinner som alle var friske og som testet negativt på alle blodprøver.

Prøvesvarene i kortversjon: Alle pasienter og referansepersonene ble så testet for Borrelia i sæd (menn) og veagialsekret(kvinner) og fra blodprøver begge kjønn. Prøvesvarene for de syke pasientene var som følger:

  • Mørkefeltsmikroskopi påviste levende Borrelia-spiroketer som var dyrket fra henholdsvis blod, sæd og veagialsekret hos 11 av 13 .Hos 2 personer ble det ikke utført slik testing. Hos friske personer var det negative tester.
  • Det ble også gjort kontroll med lysmikroskopi med sølvfarging og immun- mikroskopi.
  • PCR gentesting for Borrelia i sæd og veagialsekret gavpositivt hos alle 13. Hos friske personer var det negative tester.
  • Ingen spiroketene som ble påvist , testet positivt for syfilis-spiroketer, som likner Borrelia og som man vet finnes i sæd og vaginalsekret hos syfilis-syke..
  • Ingen av de friske personene hadde positive svar på PCR gentesting, dyrkning og mikroskopi .
  • Hos ekteparene ble det funnet genetisk identiske Borrelia-arter som gav mistanke om at en av partnerne som var smittet kunne ha smittet den andre.

Hva sier undersøkelsen? Undersøkelsen bekreftet med 100% sikkerhet at Lyme-borreliose syke kan ha levende, smittefarlige Borrelia-parasitter i sæd hos menn og i veagialsekret hos kvinner .Det ble argumentert med at dersom det ved samleie oppstod små rifter i hud kunne Borrelia-parasitten få tilgang til offerets blodbane.

Funnen utløste debatt: Undersøkelsen resulterte i en heftig debatt i etterkant; men til dags dato har ingen kritikere fremlagt tilsvarende grundig undersøkelse som avkrefter funnene til Middelveen´s forskerteamet eller resultater av de Dr. Bach (D.O) fremla i 2001.

Dersom man tar denne type resultater på alvor burde en logisk holdning i sakens anledning være at dersom en partner har Lyme-borreliose , burde den annen part la seg teste for Borrelia av samme type som den som er påvist hos syk partner. Som alltid: er man i tvil bør man drøfte resultatene med sin fastlege.

Kilde: Middelveen M J, Burk J,Sapi E et al Culture and identification of Borrelia spirochetes in vaginal and seminal secretions. F1000 research . 18 December 2014

 

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

 

 

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.