Regjeringen hevder at E10 som består av 10 %etanol og 90% bensin skal redde miljøet. Glem det ! Det er gammeldags hevder en gruppe israelske ingeniører i USA som har startet firma MayMaan og  bygger om bil-motorer så de kan kjøre på 30% etanol og 70% vann. Noe for deg som vil spare miljøet, ha flere HK fra din gamle bil og halvere drivstoffutgiftene.

Vi har på flere artikler på denne bloggen lagt ut informasjon hvordan man med relativt enkle ombygging  kan redusere forbruk av diesel og bensin på en vanlig bil  med 30%- 60% avhengig av biltype og årsmodell. Dette er ikke fantasier: ombyggingssett selges på internett fra firmaer med lang erfaring i bransjen.

HOH teknologi : Den ene teknknologien kalles HOH som består i å spalte vann i Hydrogen og Oksygen , dvs knallgass.Prosessen er ikke så effektiv at at man noen gang kan lage biler som kjører på vann; men ved å bruke strøm fra bilens dynamo kan man med de beste HOH generatorene lage nok knallgass (HOH) til å redusere forbruk av bensin og diesel med alt fra 20-40%; hvilket er en betraktelig innsparing på drivstoffbudsjettet og en betydelig reduksjon i utslipp av forurensing. Fordelen med HOH teknologien er at den er enkel og montere.Pris fra 2000-10.000 avhengig av leverandør og bilens størrelse.Kan fint brukes på båt og dieselgeneratorer .Har du eksempelvis en dieselbil som går på 0.5Liter pr mil blir innsparingen 2 kroner pr mil med dieselpris på 20 kroner pr liter .Dette er noe ,men fortsatt ikke maksimalt.

Gas vapor teknologi :Den andre teknologien er «gas vapor» der bensin omvandles til damp før det sendes inn i sylinderen. Ombyggingen er her større ; men gevinstene betydelige: Det er laget ombygde motorer som har prester å kjøre på 0,1-0,2 liter pr mil. Ombygging er noe mer komplisert og gas vapor påvirker bilens yteevne. Holder man seg til en dieselbil med 0,5liter pr mil og i ombygd versjon 0,2 liter pr mil blir innsparingen plutselig 6 kroner pr mil.Da snakker vi mye penger !!! Men fortsatt kan det gjøres enda biligere.

AquaStroke teknologien: Så hva kan bli enda billigere : 30% metanol +70% vann på tanken på en moderat ombygd bilmotor levert av firma  MayMaan i USA; grunnlagt av en gruppe israelske ingeniører for 12 år siden. Mannen bak firma er Yehuda Shmueli  som fikk ideen da han vokste opp i Israel etter krigen, da bensin var mangelvare og dyrt.Hvorfor ikke blande vann og sprit og kjøre på noe som er virkelig billig.Først i 2011 , i en alder a 69 år begynte Yehuda og sønnen å utvikle en bilmotor som kunne gå på etanol eller metall og vann. Firma leverer nå elektriske aggregater som drives av  blandingen for kommersielt salg. 4 biler er ombygd og ruller på veiene i USA.

Yehuda Shmueli sier at han fikk ideen da han vokste opp i Israel etter annen verdenskrig.Bensin var vanskelig å skaffe til veie og biler og motorsykler forurenset betydelig.Han begynte da å tenke på om man kunne kjøre motorer på knallgass (HOH) laget av vann. Da han siden flyttet til Florida med sin familie ,begynte han for 8 år siden å arbeide med prosjektet vann pluss etanol som drivstoff. I løpet av disse 8 årene har firma ombygd et elektrisk diesel aggregat og 4 personbiler.

Oppfinnelsen gir ren eksos; men er selvsagt dårlig nyheter for oljeindustrien som ønsker å selge mest mulig fossilt drivstoff til høyest mulig pris til flest mulig. Det er også dårlig nytt for elektriske biler som rett nok er forurensingsfrie; men som må lades opp med strøm fra kraftverk driftet med kull eller gass; med unntak av noen få land,deriblant Norge som har 100% fornybar energiproduksjon fra vann og vind.

En etanolbil har er i forhold til alle bestående drivstofftilbud en vinner .MayMaan har i første omgang planer klare for å ombygge dieselbiler og levere dieselaggregater for produksjon av strøm. Problemet er selvsagt å skaffe nok drivstoff laget av vann og etanol/metanol. Men problemet er ikke uoverkommelig.Det produseres på verdensbasis betydelige mengder metanol innblanding i bensin; et tiltak som gir noe renere eksos; men som øker forbruket av drivstoff.

Vil MayMaan biler noen gang komme på markedet i Norge ? Alle rapporter om firma er fulle av entusiasme. Elektriske generatorer som drives av vann+ alkohol/metanol laget av MayMaan er allerede å få kjøpt . Sannsynligvis vil motorer som driftes på det nye drivstoffet bli solgt til land syd for ekvator der oljeindustrien ikke står like sterkt og der det produseres mye bioetanol og til Israel som har betydelige problemer med leveranser av oljeprodukter.

For alle oss andre er dette en nyhet som er viktig fordi det bekrefter at det allerede nå kan lages motorer som går på drivstoff som er 50% mer effektivt enn oljeprodukter , forurenser 50% mindre og er 50% billigere. Det er altså ikke riktig at vi må skrote fossilmotoren og gå over til elektrisk drevne biler. Med en relativt enkel ombygging kan også denne motortypen levere i tiår fremover bare man endrer drivstoffet som puttes i tanken. Revolusjonen er i gang.                                                         Kilde: The Jerusalem Post, 22/10-19                                                                          www.maymaan.com

@ Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.