Hydroxyklorokin(HCQ) er et antimalariamiddel som i første halvdel av 2020 ble påstått å redusere symptomer og  forkorte sykdomsforløpet av COVID-19. I løpet av tiden etter de positive første rapportene fulgte en tid med bare negative resultater som endte med at helsemyndighetene i de fleste   gikk fra optimisme til å advare mot å bruke medisinen mot COVID-19.En av de fremste talspersoner for HCQ; den internasjonalt berømte  professor Dr. Med Didier Raoult i Marseille endte opp med å miste jobben.

WHO  slutter å forske på HCQ (Hydroxy CloroQuine ): Tidlig i pandemien startet WHO et prosjekt kalt Solidarity Trial som skulle forske på ulike behandlingsmetoder mot COVID-19. Men de uforsonlige angrepne på professor Didier Raoult og angrep på amerikanske leger som brukte HCQ så ut til å ha skremte WHO fra å gå videre med sin forskning.Den 17 juli 2020 ble HCQ forskningen avsluttet og med det innsamling av videre data. Cocheran Insituttet for medisin dokumentasjon i København kunne heller ikke finne noen dokumentasjon som inntil da støttet HCQ terapi ved COVID-19. .

Professor Raoult anklages for å ha brutt legeloven : I mars 2020 presenterte professor Raoult en statistikk på 80 behandlede pasienter som hadde blitt behandlet med HCQ og Azitromax . Resultatene var i følge ham selv lovende. Men hans motstandere mente at han ikke var til å stole på.  I november 2020 undertegnet  500 franske infeksjonsleger en klage til franske myndigheter der de påstod  at Raoult hadde brutt ikke mindre enn 9 regler i legeloven.

Amerikansk  og afrikansk studier viser ingen effekt: I november publiserte en gruppe amerikanske leger en såkalt multi-senter studie (gjordt ved 34 sykehus) av 479 pasienter med COVID-19 med lungesymptomer. Studien var randomisert, dobbelt blind og placebo kontrollert; dvs de mest strenge betingelser for å utelukke enhver tvil om et legemiddels effekt. 237 pasienter fikk placebo (narrepiller) og 234 fikk HCQ.Resultatet var nedslående for tilhengere av HCQ, det var ingen forskjell mellom HCQ gruppen og placebogruppen.  I desember publiserte en gruppe leger I Uganda  en studie av 105 personer med COVID-19 .55 fik HCQ, 50 fikk ikke legemidlet.Det var ingen forskjell i sykdomsforløp.Atter et negativt resultat.

 2021; stadig flere negative resultater : Året 2021 ble ikke et bra år for HCQ tilhengere. Cocheran Instituttet  for medisinsk statistikk oppdaterte sine konklusjonen i oktober etter å ha gått gjennom en rekke  vitenskaplige studier  at HCQ og CQ var uten bevist effekt hverken på pasienter utenfor sykehus eller syke som ble innlagt på sykehus.

Farvel til professor Raoult : I november var det farvel for professor Raoult som nå ble anklaget for å ha gitt folk falsk håp med HCQ terapi. Det ble rettet til dels sterke personangrep mot ham for å trekke hans moral og faglige vurdering i tvil .Han ble anklaget for å være en del av anti-vaksine motstanden, for å være mot vaksine-pass og som om dette ikke var nok, ble han anklaget for å støtte opp under konspirasjonsteorier. Han vil fra  sommeren 2022 være uten jobb ved sykehuset der han jobber og må se seg etter annet arbeid. Hele historien er mildest sagt tragisk og vel så det. Det har om ikke annet skremt de fleste leger i Frankrike og muligens i andre land for å utprøve HCQ mot COVID-19.

Hydroxyklorokin hvorhen ? Vi oppfordrer våre lesere til å  studere begge artikler og trekke sine egne konklusjoner.Ut fra innsamlede data virker det som om det er lite støtte å få fra skolemedisinen. Det store ubesvarte spørsmålet er: Hvorfor hadde professor Raoult så gode resultater? Hva var det han gjorde som andre ikke fikk til ? Og hvorfor  er det fortsatt så mange amerikanske leger som følger Raoults råd og påstår at de ser effekt hos syke ? Disse og mange andre spørsmål er enda ikke besvart, men i en fremtidig artikkel skal vi fortsette å se på flere fakta fra medisinsk vitenskap angående påståtte terapier mot COVID-19.

@Copyright Øverbye 2022

Disclaimer : Dette er en journalistisk gjennomgang av historien om HCQ mot COVID-19 og ikke en anbefaling om å prøve slik medisin.

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.