Norge topper verdensstatistikken for registrerte krefttilfeller.Vi har også en av verdens beste kreftbehandlinger når kreften først er oppdaget.Men hva med å tenke forebyggende?

Kreft: Norge  på en uønsket verdenstopp?

kreftnorgeKreft kan være en av de mest smertefulle og skremmende sykdommer vi kan oppleve og den sykdommen der 30%  av pasientene dør innen 5 år fra de får diagnosen. Dette er den høyeste dødsrisiko for noen kronisk ikke -smittsom sykdom. Overlevelse etter 5 år og de påfølgende 5 år vil ytterligere 10% dø, det vil si at 10 år etter kreftdiagnose og med den mest avanserte terapi man har i dag: kirurgi, cellegift og strålebehandling vil man 10 år etter diagnose er stilt ha 40% sjanse for å dø av sykdommen eller komplikasjoner forbundet med sykdom og eller behandling. Fordi kreftforekomst øker med alder vil mange dø innen 5-10 år av alder og følgelig vil dette bidra til ”penere statistikker” fordi dødsårsak da kan tilskrives alder ikke kreft.

Selv om mange overlever de første 5-10 årene på grunn av bedre terapitilbud og tidligere diagnose; er det bekymringsfullt at forekomsten av kreft øker for hver år som går. Det blir simpelthen flere som utvikler kreft. I 2001 var det 150.000 som hadde en registrert kreftdiagnose, i 2012 var det 225.00o. Dette er en økning i antall kreftsyke med 50%!  Frem til du er 75 år vil hver tredje person du kjenner ha sjanse for å få en eller annen kreftdiagnose!

Takket være flinke leger og stor innsats er  behandlingen idag  bedre enn for en generasjon siden for visse kreftformer, men det er  meget bekymringsfullt at så mange utvikler sykdommen og at så mange dør enten av sykdommen eller komplikasjoner fremkalt av sykdommen og tidvis av behandlingen.

Kreft: Når de vanlige forklaringene ikke forteller oss den hele sannheten!

Den vanlige offisielle  forklaringen på at det blir mer kreft er denne: Siden flere mennesker blir eldre og flere får kreft når de blir eldre, så vil antall kreftdiagnoser øke fordi det blir flere av aldersrelatert kreft. Den andre observasjonen er at jo mer fintfølende diagnostikken blir –  jo flere nye kreftendringer vil oppdages i tidlig stadium og bidra til økningen. Men… forklaringen kan ikke være helt riktig .

Fra 2001 til 2012 foreligger det dessverre ingen tall over økning i levealder, men bruker man tallene fra 1995-2005 fra Folkehelseinstituttet har det vært enøkning i levealder på ca 6% over 10 år!Vi kan regne at økningen har vært omtrent den samme fra 2001 -2012, følgelig har kreftforekomsten økt raskere enn økning i levealder. I samme periode har ikke diagnoseferdighetene økt like mye. Det betyr at det totalt sett blir flere med kreft og det er en global trend i alle industrialiserte land. Hvorfor ?

Kreft: En sykdom som følge av forgiftet, næringsfattig mat?

Forskere har lenge sett at de siste 100 år har det skjedd dramatiske endringer i samfunnene i den industrialiserte del av verden. I Norge har utviklingen gått fra å bestå av 35% bybefolkninger og 65 % landbefolkninger og 45% av befolkningen levde av jakt/fiske/jordbruk og høstet direkte fra naturen. Mens mesteparten av befolkningene bodde på landet og var selvforsynte husholdninger som levde av naturen, er forholdet i dag totalt endret. 75% av befolkningene lever i byer og bare 2,7% av befolkningen lever av jordbruk. Det er med andre ord underskudd på matvarer og vi er prisgitt et internasjonalt nettverk av matleverandører som eies og kontrolleres av et lite antall multinasjonale selskaper. Disse industriforetakene eier eller kontrollerer i dag enorme landområder der det brukes  i stigende grad genmodifiserte vekster som er utviklet for å tåle store mengder potensielt helseskadelige sprøytemidler. Et liknende forhold gjelder oppdrett av fisk, fjærfe og kjøttdyr. Alt for å produsere nok til byenes tilsynelatende «umettelige behov for mat».

Fordi jordbruket er intensivt og ofte driftes på utmagret jord blir råvarene næringsfattige. Innhold av mineraler og vitaminer i jordbruksprodukter har sunket dramatisk over de sist tiårene. Menneskekroppen har ikke endret seg vesentlig i sine behov de siste millioner av år. Det er et totalt misforhold mellom tilbud og behov. Professor Melvyn Werbach har i sitt bokverk om ernæring funnet beviser for at mange vitaminer og mineraler på et aller annet vis kan ha noe å gjøre med utvikling av kreft. Underskudd på slike stoffer er derfor kjent for å øke forekomsten av kreft. Et problem i denne sammenheng er at de fleste lands helsemyndigheter i liten grad fokuserer på næringens betydning for å forebygge kreft og redusere kreftens utvikling.

Kreft: Fremkalt av miljøgifter ?

Den økte industrialiseringen har ikke bare medført mer CO2, men også et stort antall giftige og kreftfremkallende stoffer som slippes ut i jord, vann og atmosfære. Den tyske helsejournalisten Egmont R Koch utgav i 1981 en meget omfattende analyse av kreftforekomst i Tyskland med tittelen Krebs Welt –Krankheit Als Industriprodukt   (Kreft-verden : Sykdom som industriprodukt). Boken på 459 sider konkluderer med følgende : De dramatiske og ofte ukontrollerte utslipp av kreftfremkallende miljøgifter fra industri i luft, ,jord og vann er uten tvil en viktig årsak til økning av kreft i Tyskland. Det samme gjelder selvsagt over hele verden der slike utslipp ignoreres / tillates. Det er med andre ord ikke bare Co2 mengden som bør ned; men mange titalls tusen kjemiske gifter som slippes ut i økosystemene! Fortsettelse neste uke: om miljøgifter og hvordan du kan unngå de og rense kroppen.

Inntil da et enkelt råd: Økologisk dyrkede planteprodukter som grunnlag for daglig kosthold gir deg bedre helse og senker farene for ulike kreftformer. Sjekk ut noen råd og synspunkter på nettsiden www.mojomagasin.no

Copyright Bjorn Johan Øverbye 2016

Les vår Disclaimer og husk: har du alt fått kreft, spør fastlegen om råd. Stadig flere leger kan noe om miljømedisin, kosthold og verdien av trening og mental trening. Og selvsagt: meld deg inn vår helse-klubb og få informasjon for deg og din lege.

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.