Mineraler og vitaminer er nødvendig for en normale celxefunksjon i alle organer.Her omtales tre mineraler og vitaminer som er nødvendig for normal hjernefunksjon.Mangel på disse kan  forverre angst, mens tilskudd kan redusere angst.

Mineraler og vitaminer.

Siden angst er knyttet til en biologisk mekanisme  kodet inn i nervecellene i hjernen som styrer flukt og agresjon,  betyr det at dersom det biologiske grunnlaget for denne celle-betingende mekanismen (”maskineriet”) i ditt hode fungerer feil, kan det igangsette angsten uten at det behøver å være noe særskilt forhold mellom trussel og behovet for forsvar-Man kan simpelthen bli engstelig for bagateller. Ligger problemet på dette nivået er samtaleterapi ikke like effektivt med mindre man tar med i bildet ernæringens betydning for helse.

Det finnes mye forskning på samband mellom næringsstoffer og angst-mekanismen. Her noen nyttige kunnskaper.

Inositol.

Inositol er en vitamin-liknende substans som hører med til sukker-alkoholene. Det finnes i ulike matvarer og er nødvendig for å lage anti-angst substanser som serotonin, adrenalin og acteylcholine. Mangel /underskudd på inositol i hjernen fører til en rekke psykiatriske lidelser som depresjon, bipolare lidelser, tvangslidelser (OCD) og angst. Det eksiterer flere undersøkelser som viser at tilskudd av inositol bedrer slike lidelser.

Inositol er dessuten bra for premature barn som lider av pustevansker (respiratorisk Distress) og lindrer mange symptomer ved PCO (Poly cystisk ovarialt syndrom) ,diabetes type II ,økt androgen produksjon hos kvinner og uvanlige endringer i fettstoffene i blodet der man ellers måtte bruke diett eller lipidsenkende stoffer!!

I bønner, frukt, korn og nøtter finnes det en del myo-inositol. Det er som forventet mest i ferske ,økologiske råvarer og mindre i lagrede og hermetiserte råvarer.

Skal man ha nytte av inositol må man innta mellom 0,5- 12 gram pr dag. Vitenskaps Komiteen for Mattrygghet(VKT) har lagt ut en artikkel om Inositol, men denne omtaler kun innholdet av Inositol i leskedrikker som kalles ”energidrikker”; drikker som nok ikke gir mer energi i betydning reell yteevne. Skal man derfor ha Inositol må det ente være via kosten eller som tillegg i form av kosttilskudd. .

Hvor troverdig er denne forskningen ?: Disse informasjonen kommer fra beviser samlet gjennom kontrollerte forsøk og har derfor høy grad av troverdighet.

Niacinamin.

Er en form av niacin (vitamin B3) som finnes i hjernevæsken .Denne formen av vitamin B3 har en liknende effekt som Valium ! Den reduserer angst og aggressivitet og gjør forsøksdyr mer omgjengelige.

Niacinamin reduserer også melkesyre i kroppen og er bra for den som trener fysisk. Niacinamin reduserer også anfall med lavt blodsukker noe som er kjent for å utløse angst. Siden lavt blodsukker er et problem ved trening, vil daglig inntak av 500 milligram niacinamin 3 ganger daglig ha en gunstig effekt på både angst, aggressivitet, mye melkesyre i muskulatur og regulere blodsukkeret. De mengdene niacinamid du får i helsekost i Norge er slikt sett så lave at du ikke kan forvente å ha effekt av det. Det er nettopp derfor verdiene er lave, for dersom et helsekostprodukt har effekt blir det definert som et legemiddel! Skal du skaffe deg høye doser må du kjøpe det fra USA. Hvordan dette gjøres må man selv finne ut av.

Hvor troverdig er denne forskningen ?: Data er samlet inn for undersøkelser og ikke kontrollerte forsøk og er derfor ikke like sikre.

Vitamin B6.

I hjernen og tarmen dannes det en rekke nevrotransmittorer. En av de hemmende transmitterne er GABA (gamma Amino Butyril Syre ). GABA demper angst. Vitamin B6 trengs for å lage GABA og for å lage serotonin, også kjent som ”lykkestoffet”. Vitenskaplig studier av angst blant yngre menn avdekket at de med lavest innhold av vitamin B6 også led av mest angst og uro. I en annen undersøkelse ble det påvist at personer som hyperventilerte hadde lavere vitamin B6 innhold og at mangel kunne være en utløsende faktor ved hyperventilering. For å oppnå klinisk effekt må man ta 50-100 mg pr dag. Lavere doser gir ikke ønsket effekt

Hvor troverdig er denne forskningen ?: Data er samlet inn for undersøkelser og ikke kontrollerte forsøk og er derfor ikke like sikre.

Kilde: Melvyn R Werbach og Jeffrey Moss: Textbook on Nutritional Medicine, Third Line Press, Tarzana, 1999 side 110-1123 vitaminer

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.