Her er 15 fakta  vi antar du ikke vet om magnet-terapi og dens påståtte evne til å  bedre  planter, dyr og menneskers  helse.

Den første nedskrevne anbefalinger for å bruke magnetisme kom fra Den Gule Keisers Legebok skrevet ca 1500 f.Kr. Boken gjengir erfaringer fra leger som forteller at pasientene blir bedre av visse helseplager når man legge magnetiske steiner på akupunkturpunkter

300 f.Kr. den greske filosof og vitenskapsmann Aristoteles  kjente godt til magnet-stein og bruken av den.

100 år f.Kr. observerte den greske legen Pliny Den Yngre at personer med øyenproblemer ble bedre når de plasserte magnetsteiner over øynene!

1000 år e.Kr. Vikingene bruker magnetisk Lode-Stein som kompass for å navigere nord-syd. Mange betviler dette, andre historikere betviler det ikke. Eller som en skrev: ” At vi ikke har av bevis for at det var slik ;er ikke det samme som bevis for at det ikke var slik!”

1530 skrev den sveitsiske legen Paracelsus (som regnes som den første legen i Europa som begynte å interessere seg for kjemi )om magneters innvirkning på pasienters helse. Han registrerte at magnetsteiner har to ulike ”poler” og at disse har ulik virkning på kroppen! I pakt med samtidens nivå i akademisk utdannelse skrev han ikke ned nøyaktige journaler over det han gjorde, så vet kjenner ikke til hvordan det gikk med den enkelte pasient.

1600 Dronning Elisabeth`s livlege Sir William Gilbert (alias Gilberd )  boka Magnete som omhandler magnetisme . Gilbert var interessert i jord-magnetisme og gjorde selv flere forsøk med magnetisk Lode-stein som vikingene i sin tid kjente til bruken av!!. Han presenterte mange teorier om magnetisme og jordmagnetisme .

1777 skrev medlemmer av det Franske Kongelige Vitenskapsakademi , en avhandling der de  anbefalte  magnet-terapi mot visse helseplager.

I 1800 ble den tyske legen Baron Von Reichenbach fradømt retten til å arbeide som lege fordi han hadde hjulpet syke med bruk av magneter mot visse helseplager. Han skal aldri ha skadet noen med magnet-terapi, men fordi andre leger ikke kunne fysikk eller forstod hva han gjorde ble han dømt for å vite ”noe annet”.

1936 Utførte de amerikanske vitenskapsmennene Albert Roy Davis og Walter Rawls omfattende forsøk med magneters innvirkning på levende organismer: planter, dyr og mennesker. De kalte magnetismens innvirkning på levende organismer for ”bio-magnetisme”. De utgav flere bøker om ”biomagnetisme”. Ingen har noen sinne kunnet bevise at de tok feil i sine observasjoner. Alle forsøkene kan gjentas av  andre vitenskapspersoner .Selv amatører kan gjenta mange av forsøkene uten problemer. Skulle noen tvile er det fordi…. selvsagt: at de ikke vil undersøke saken selv eller ikke forstår hva de observerer.

1960 Sovjetiske forskere har selvsagt forsket på og anvendt magnet-terapi i lang tid og bruker det fortsatt.

1976 foretok den japanske vitenskapsmannen Nakagawa en oppsummering av 100 vitenskaplig avhandlinger om magnetisme og helse skrevet av japanske vitenskapsfolk. I Japan er salg av magneter til medisinsk bruk og konstruksjon av elektroniske magnet-terapi maskiner landets 10 ende største næringsvei! Mest kjent er Nikken industrier som selger magnet-terapi produkter til hele verden !! Mange japanske leger og sykehus bruker selvsagt magnetterapi når det trengs.

1990 Norges første bedrift for produksjon av magnet-terapi :Norsk Magnet Terapi startes på Notodden av gründerne og oppfinnerne :Frank Kleven og Jon Gursli.Bedriften har siden laget NEMKO godkjent utstyr til glede for mange mennesker,dyr og planter.

2016 I følge EU`s lovverk er det ikke lov å påstå at magnet-terapi kan helbrede sykdommer.Bare autorisert helsepersonell som bruker metoder og midler som myndighetene har definert som medisinsk terapi kan  påstå at de helbreder sykdommer.Lovene gjelder selvsagt i Norge

Magnet-terapi kan  derfor ikke påstås å «helbrede sykdommer» . Hvorfor opplever da mennesker  og dyr  med helseproblemer, astronauter og idrettsutøvere   at de blir bedre når  plasseres i et riktig tilpasset  kunstig forsterket  magnetisk-felter?

Hvorfor vokser planter fortere  i  kunstig  ,riktig tilpasset ,forsterkede magnetiske felter? Svaret er at  riktig, individuelt tilpasset  forsterket stabil magnetisme og pulserende elektro-magnetisme (PEM) påskynder  cellers  naturlige utvikling og  selv-helbredelse. Når  cellene selvhelbreder  og utvikles optimalt hva skjer da? Da får organismene  tilbake  sin naturlige funksjoner som er svekket  på grunn av stress, miljøgifter aldring,utmattelse.Cellenes opptak av næringsstoffer bedres.DNA trådene virker bedre dersom vi skal tro forskere som har veit sine liv til denne type forskning.

2014 Både NASA (Amerikanske Romfarts Organisasjonen) og den russiske romfartsorganisasjonen opplyser at de i mange år har brukt magnetterapi for å garantere bedre helse sine romfarere når de befinner seg i det ytre verdensrom.

 

magnetism plants

Copyright Bjorn J Øverbye 2016

Vi poengterer.Det som skrives er ikke vår private mening.Vi ber deg derfor lese vår Disclaimer.Vi ber deg heller ikke kjøpe navngitte produkter eller tro på udokumentert påstander i reklame.Kontakt i stedet fagfolk som har erfaring og konferer med din lege.

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.