I årevis trodde vi leger at umettet fett og kolesterol i maten var problemet, men nå har en gruppe forskere publisert en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet JAMA (Journal of American Medical Association) som sår tvil om hele teorien. Det kan vise seg at synderen er hvitt sukker, men at sukkerindustrien betalte kjente forskere for å lyve om fakta! Les den utrolige historien!

 

Forskerne Christin E Kearns, Laura A Schmidt og Stanton A Glanz har fått inn en temmelig utrolig artikkel i JAMA den 12 september 2016 som knytter sukkerindustrien til forsikringssvindel!

På 1950 tallet var det mange forskere som fortalte at de hadde bevis for at økt sukkerinntak førte til økning i forekomst av Koronar hjertesykdom (KHS). Hovedtalsmannen for de forskerne som påpekte sukkerets helsefarlige effekter var professor John Yudkin som senere utgav sine data i boken Rent Hvitt og Dødelig.

Yudkin´s hovedmotstander var professor Ancel Keys som hevdet at årsaken til KHS var kolesterol og fett. I utgangspunktet skulle det være slik at når det foreligger to ulike sett med data, så skulle man prøve å forene de for å få et mest mulig helhetlig bilde av situasjonen! Dette skjedde ikke. På forunderlig vis valgte legene som helhet å gå god for at det var fett og kolesterol som var synderen; ikke sukker. Hva hadde skjedd? Var den fett/kolesterolteorien så mye bedre enn sukkerteorien?? Dersom du tror på randomiserte, placebo-kontrollerte, doble blindforsøk ; det vil legemiddelindustrien gullstandard; vil du anta at fett/kolesterol teorien var best bevist. Slik var det ikke !!

Svaret var mye mer komplisert! I 1962 ble det vist at selv om man levde fettfattig var det slik at om man samtidig inntok mye sukker økte sjansene for å utvikle KHS i takt med sukkerinntaket! Dette skapte bekymring hos SRF (Sugar Research Foundation) som innså at om dette ble akseptert av legene ville legestanden begynne å anbefale folk til å spise mindre sukker! Visepresident i SRF, John Hickson, la derfor en plan for å underminere troverdigheten til Yudkin ved å (mis-) informere publikum og regelrett skremme leger som advarte mot sukker ved å sørge for at de innkalles til symposier slik at ”— avvikerne må stilles til ansvar overfor sine overordnede og bli avslørt ”. Dette betyr i praksis: Man lager møter betalt av industrien, innkaller til debatt og får de som er tilhengere av fett/kolesterol hypotesen til å be lokale legeforeninger/myndigheter å avtvinge de med andre synspunkter og lojalitet overfor fett/kolesterol hypotesen.

Tross dette ble det i 1965 publisert studier i Annals of Internal Medicine som bekreftet at det var sukker og ikke fett/kolesterol som var problemet. Økt inntak av sukker øker verdiene av kolesterol mer enn inntak av fett. For å motvirke effekten av dette startet SFR et prosjekt kalt Prosjekt226 der de betalte forskere for å bevise at sukker ikke var farlig. Prosjektet gikk ikke bra, fordi antall undersøkelser som forbandt KHS med sukker viste seg å være gode og ikke enkle å motbevise. Men tross dette klarte de betalte forskerne McGandy, Hegsted og Stare å bearbeide tallene slik at de fikk det til å se ut som om kolesterol/fett var selve fienden.

Artikkelen som derved indirekte forsvarte sukkerindustrien ble publisert i New England Journal of Medicine i 1967. Artikkelen ble begynnelsen på krigen mot fett/kolesterol. Artikkelen gikk også til angrep på professor Yudkin`s forskning (selvsagt) for å underminere tilliten til sukker-hypotesen. Artikkelen anbefalte å redusere inntak av fett og i stedet spise mer umettet fett.

 

Hvis du synes dette minner om manus til en kriminalroman finner man det meste i denne historien og man finner også grunnlaget for fremtidige kriger mot leger som forsknings industrien ikke likte. Det samme skulle brukes som mal i en rekke ”kriger” som ble ført i mange land der enkelte leger, forskere og grupper av forskere med ikke ønsket informasjon ble brakt til taushet ved at deres innsats ble omtalt som mindreverdig, de ble hengt ut i media og deretter ble de rapportert til myndighetene som sørget for å frata enkelte av de deres rett til å jobbe som leger.

Dersom du undrer deg om det er slik i andre land enn USA skal vi etter hvert fortelle mer om skjebnen til forskere som mente at det fantes bedre forklaringer på KHS enn fett/kolesterol og enda bedre løsninger enn å gi legemidler.

Kilde: Klikk her og lese hele artikkelen som er publisert i JAMA, Amerikas mest prestisjetunge legetidsskrift. 

Fortsettelse følger.

Copyrights Bjørn Johan Øverbye – 2016

Disclaimer klikk her.

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.